De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Naar het Voortgezet Onderwijs Voorlichtingsavond

Verwante presentaties


Presentatie over: "Naar het Voortgezet Onderwijs Voorlichtingsavond"— Transcript van de presentatie:

1 Naar het Voortgezet Onderwijs Voorlichtingsavond 2014-2015

2 Programma Naar het VO; tijdpad
2. Leerwegen in het voortgezet onderwijs 3. Het Schooladvies Hoe wordt het bepaald? De Centrale Eindtoets Bovenschoolse toetsing 4. De schoolkeuze De zoektocht naar een passende school Inschrijven

3 1. Naar het Voortgezet Onderwijs; overzicht data

4 Tijdpad Wat? Wanneer? Voorlopig schooladvies 8 – 12 december
Bovenschoolse toetsing (i.v.m. aanvraag leerwegondersteuning/ praktijkonderwijs) 8 januari Cito LOVS M8 12 – 31 januari Definitief schooladvies + bespreken van het Onderwijskundig Rapport 9-13 februari Oriënteren op een nieuwe school januari/ februari (zie overzicht per school) Inschrijven januari tot maart/ april (Let op! Dit verschilt per school!) Afname Centrale Eindtoets 21, 22, 23 april Uitslag Centrale Eindtoets In de week van 25 mei

5 2. Leerwegen in het Voortgezet Onderwijs

6 Overzicht onderwijsstelsel

7 Praktijkonderwijs 6-jarige opleiding
Training in praktische vaardigheden Voorbereiding op de arbeidsmarkt Les in kleine groepen Getuigschrift Praktijkonderwijs

8 VMBO 4-jarige opleiding Vier verschillende leerwegen
Basisberoepsgerichte leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg Gemengde leerweg Theoretische leerweg Bepaalde leerlingen kunnen in aanmerking komen voor leerwegondersteuning in één van de leerwegen van het VMBO Niet alle scholen bieden de mogelijkheid tot leerwegondersteuning en er wordt niet altijd op dezelfde manier inhoud aan gegeven. Als uw kind in aanmerking komt voor leerwegondersteuning is het verstandig hiernaar te vragen tijdens het bezoeken van de scholen.

9 VMBO (vervolg)

10 VMBO (vervolg) Niet iedere school heeft hetzelfde aanbod.
Vanaf leerjaar 2 zijn er 4 sectoren: Economie Zorg & welzijn Landbouw Techniek Niet iedere school heeft hetzelfde aanbod. Vraag hiernaar tijdens het bezoeken van de scholen.

11 HAVO 5-jarige opleiding Uitstroom naar HBO of VWO
Nadruk op theoretische vakken en zelfstandig werken

12 VWO 6-jarige opleiding Doorstromen naar HBO of universiteit
In het eerste of tweede leerjaar keuze tussen atheneum en gymnasium (met grieks en/ of latijn) Op sommige scholen wordt een speciale leerroute aangeboden zoals tweetalig onderwijs of het “technasium”. Het is verstandig hiernaar te vragen tijdens het bezoeken van de scholen.

13 Havo en VWO vanaf leerjaar 4
Vier profielen: Natuur en techniek Natuur en gezondheid Economie en maatschappij Cultuur en maatschappij Stiuis

14 3. Het schooladvies Hoe wordt het bepaald
3. Het schooladvies Hoe wordt het bepaald? De Centrale Eindtoets Bovenschoolse toetsing

15 Het schooladvies Om tot een goed schooladvies te komen kijkt de school naar de algehele ontwikkeling van het kind: De cognitieve ontwikkeling en de leerprestaties: Resultaten methodegebonden toetsen Uitslagen Cito LOVS (groei van groep 3 tot 8) Entree-toets groep 7 Eindtoets groep 8* Werkhouding & taakaanpak Motivatie & interesses Sociaal/ emotioneel functioneren & gedrag

16 De Centrale Eindtoets De Centrale eindtoets meet datgene dat kinderen moeten kennen op het gebied van Nederlandse taal, rekenen/ wiskunde en studievaardigheden. Wat meet de toets wèl: Kennis Inzicht Toepassingsvaardigheden Wat meet de toets niet: Taakaanpak/ werkhouding Interesses Motivatie Sociale vaardigheden Expressieve vaardigheden

17 De Centrale Eindtoets (vervolg)
Twee versies: Eindtoets Basis en Eindtoets Niveau Eindtoets Basis: Scores Cito LOVS I, II, III Vermoedelijke uitstroom VMBO g/t, HAVO, VWO Wat moeilijkere opgaves Eindtoets Niveau: Scores Cito LOVS IV, V Vermoedelijke uitstroom VMBO b/k, praktijkonderwijs Wat betreft de inhoud 25% overlap met de cito basis (door deze overlap kunnen de scores van beide toetsen op één schaal gezet worden) Waarom 2 niveaus? Betere aansluiting bij de kennis en vaardigheden van ieder kind → betrouwbare uitslag Beter voor het zelfvertrouwen van het kind tijdens het maken van de toets.

18 De Centrale eindtoets Wat is er veranderd t.o.v. voorgaande jaren?
De eindtoets wordt in april in plaats van in februari afgenomen Het resultaat op de eindtoets wordt niet meegewogen in het definitieve schooladvies De uitslag van de eindtoets kan in bepaalde gevallen aanleiding geven tot het herzien van het definitieve schooladvies

19 Aanvraag lwoo of praktijkonderwijs
Bovenschoolse toetsing voor leerlingen die mogelijk in aanmerking komen voor leerwegondersteuning in het VMBO of voor het Praktijkonderwijs. (Drempeltoets en eventueel NIO) Indien de toetsen dit uitwijzen wordt er een beschikking voor lwoo/ praktijkonderwijs aangevraagd bij de regionale verwijzingscommissie (rvc).

20 4. De schoolkeuze De zoektocht naar een passende school Inschrijven

21 Hoe kiest u een passende school?
Bezoek open dagen en voorlichtingsavonden Bekijk de websites en de schoolgids Lees de kwaliteitskaart ( Betrek uw kind in het keuzeproces. Het is belangrijk dat u en uw kind tevreden zijn met de gemaakte keuze.

22 Wat kunt u vragen? Voorbeeldvragen:
Hoeveel leerlingen zijn er op de school? (grootschalig of kleinschalig) Moet uw kind naar een ander gebouw mocht hij/ zij van leerweg veranderen? Hoe is de leerwegondersteuning en leerlingbegeleiding georganiseerd? Hoe wordt u als ouder op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van uw kind? Hoe gaat de school om met huiswerk? Is er huiswerkbegeleiding? Voor een uitgebreide lijst met voorbeeldvragen, ga naar het tabblad groep 7/8 op

23 Inschrijven Tijdens het gesprek in februari hoort u het definitieve schooladvies. U krijgt dan een schooladviesformulier met een unieke leerlingencode. Met dit formulier kunt u zich inschrijven bij één school voor voortgezet onderwijs. De leerkracht neemt tevens met u het onderwijskundig rapport van uw kind door. Dit rapport wordt doorgegeven aan de school van uw keuze.

24 Wij wensen u en uw kind veel succes bij het kiezen van een passende school!


Download ppt "Naar het Voortgezet Onderwijs Voorlichtingsavond"

Verwante presentaties


Ads door Google