De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

H 17 Kasstroomoverzicht (Staat van herkomst en besteding van middelen)

Verwante presentaties


Presentatie over: "H 17 Kasstroomoverzicht (Staat van herkomst en besteding van middelen)"— Transcript van de presentatie:

1 H 17 Kasstroomoverzicht (Staat van herkomst en besteding van middelen)

2 Wat is een kasstroomoverzicht
Kasstroomoverzicht: Overzicht van Inkomend en uitgaand geld (ontvangsten en uitgaven) Misconceptie: Opbrengsten en Kosten Verplicht volgens IFRS

3 Mutatie liquide middelen
Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Realisatie Opbrengsten -/- Kosten = Winst Ontvangsten -/- Uitgaven = Mutatie liquide middelen Matching Toerekening Geen toerekening Subjectief Objectief

4 Kasstroomoverzicht of Staat van herkomst en besteding van middelen (SHBM)
Doel: inzicht in veranderingen van de liquide middelen Gegeven: Balans van N.V. Enve: 1/1/2007 1/1/2008 1/1/2007 1/1/2008 Gebouwen Aandelenvermogen Voorraden Winstreserve Debiteuren Hypothecaire lening Liquide middelen Crediteuren Resultatenrekening over 2007: Bruto-winst: algemene kosten afschrijvingskosten 50 = Netto-winst (voor belastingen) 50 - Vennootschapsbelasting 20 = Netto-winst (na belastingen) 30 (werd geheel gereserveerd)

5 Eenvoudige SHBM Herkomst: Toename Eigen Vermogen: - Aandelenvermogen Winstreserve 30 Toename Lang Vreemd Vermogen: - Hypothecaire lening 30 Toename Kort Vreemd Vermogen: - Crediteuren Besteding: Investering in Vaste activa: - Gebouwen 100 Investering in Vlottende activa: - Voorraden 50 - Debiteuren 10 Investering in Liquide middelen - Liquide middelen 10 (Toename liquide middelen) 170

6 Kasstroomoverzicht:Indirecte methode:
Indirecte methode: vergelijken van de balansposten en vanuit de winst (meestal) Werkkapitaal: Vlottende activa + liquide middelen - Kvv Verder nog te verdelen in: - Operationele activiteiten: “dagelijkse “ bedrijfsproces - Financieringsactiviteiten: Emissie, leningen Investeringsactiviteiten: aankoop/ verkoop DPM

7 Kasstroomoverzicht:Directe methode:
uitgaven en inkomsten via het kasboek: (intern) Bijv: ontvangen van klanten: Debiteuren Begin: 41 Debiteuren Eind: Omzet: Totaal ontvangen: 704 mln Voorraad begin: 80 Inkopen: -> = 540 mln Voorraad eind: 120 Inkoopwaarde omzet: 500 Crediteuren begin: 42 Crediteuren eind: 60 Inkopen: 540 Betaalt aan leveranciers: 522


Download ppt "H 17 Kasstroomoverzicht (Staat van herkomst en besteding van middelen)"

Verwante presentaties


Ads door Google