De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Niet-commerciële organisaties

Verwante presentaties


Presentatie over: "Niet-commerciële organisaties"— Transcript van de presentatie:

1 Niet-commerciële organisaties

2 Agenda  Lessen 34 tm 37  5, 6, 8 & 12-12-2011  hs 32
 5, 6, 8 &  hs 32  bestuderen 32.1 tm maken 32.1 tm 32.7

3 Vergelijking… Niet-com. organisatie (vereniging / stichting)
Commerciële organisatie (onderneming / bedrijf) Balans Resultatenrekening (winst- en verliesrekening) (baten- en lastenrekening) Liquiditeiten (-begroting / -rekening) Balans Staat van baten en lasten Staat van ontvangsten en uitgaven

4 Balans Een BALANS is een overzicht van de
bezittingen en rechten (inclusief vorderingen), schulden en verplichtingen (LVV + KVV) en het eigen vermogen (EV) van een organisatie op één bepaald tijdstip.

5 Staat van Ontvangsten en Uitgaven
Een STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN is een overzicht van financiële feiten, die leiden tot een verandering van de liquide middelen (kas of bank) en heeft betrekking op een bepaalde periode. Het gaat dus om betalingen of ontvangsten van geld. (Een liquiditeitenoverzicht!)

6 Geldstromen Overeenkomstig bij andere liquide middelen, zoals banksaldo.

7 Staat van Baten en Lasten
Een STAAT VAN BATEN EN LASTEN ( ook wel genoemd Resultatenrekening, Winst- en Verliesrekening of Exploitatierekening ) is een overzicht van de kosten (lasten) en opbrengsten (baten) die betrekking hebben op een bepaalde periode. Het gaat dus om een positief of negatief resultaat.

8 Transitorische posten
Nog Te Ontvangen bedragen  dt op de balans (bv de contributie van het jaar ervoor) Nog Te Betalen bedragen  cr op de balans (trainer heeft lessen al gegeven, maar nog geen geld gekregen vd vereniging) Vooruitbetaalde bedragen  dt op de balans (trainer heeft geld voor trainingen, die nog moeten komen al gekregen) Vooruitontvangen bedragen  cr op de balans (leden hebben hun contributie van jaar erna al betaald)

9 Geen transitorische posten
Indien er geen transitorische posten zouden zijn, dan zou de staat van ontvangsten en uitgaven identiek zijn aan de staat van baten en lasten. Helaas, komt deze situatie in de praktijk vrijwel niet voor…

10 Van ontvangsten naar baten…

11 Van uitgaven naar lasten…

12 Verband van Balans met Staat van Baten en Lasten
Eigen Vermogen Begin (vb 1/1/2008*) +/- het saldo van Baten en Lasten (het resultaat) = Eigen vermogen Eind (vb 31/12/2008**) * = 31/12/ ** = 1/1/2009

13 Verband Balans met Staat van Ontvangsten en Uitgaven
Liquide Middelen Begin (vb 1/1/2008*) +/- het saldo van ontvangsten en uitgaven (geldstromen) = Liquide Middelen Eind (vb 31/12/2008**) * = 31/12/ ** = 1/1/2009

14 Afschrijven Dit is het in de boekhouding tot uitdrukking brengen van de waardevermindering van duurzame productiemiddelen. Er gaat geen geld uit het bedrijf -> komt niet op de staat van ontvangsten en uitgaven De afschrijving komt tot uitdrukking op de balans doordat het productiemiddel in periode x +1 voor een lagere waarde wordt opgenomen dan in periode x Het is een kostenpost en wordt opgenomen op de staat van baten en lasten

15 Aflossen Er gaat geld uit het bedrijf (uit de kas of vd bank)  het is een uitgave en komt tot uitdrukking in de staat van ontvangsten en uitgaven Je ziet op de balans dat de lening in waarde daalt. Het is geen kostenpost en komt niet op de staat van baten en lasten

16 Debiteuren/Crediteuren
Debiteuren zijn cliënten die op rekening kopen  je hebt geld van hen tegoed  dt op de balans Crediteuren zijn leveranciers die nog betaald moeten worden  je hebt een schuld uitstaan  credit op de balans

17


Download ppt "Niet-commerciële organisaties"

Verwante presentaties


Ads door Google