De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Basisbegrippen. Het patrimonium 4 Patrimonium = geheel van: –Bezittingen (gebouwen, terreinen, voorraden, geld,...) –Rechten (handelsvorderingen, deelnemingen,...)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Basisbegrippen. Het patrimonium 4 Patrimonium = geheel van: –Bezittingen (gebouwen, terreinen, voorraden, geld,...) –Rechten (handelsvorderingen, deelnemingen,...)"— Transcript van de presentatie:

1 Basisbegrippen

2 Het patrimonium 4 Patrimonium = geheel van: –Bezittingen (gebouwen, terreinen, voorraden, geld,...) –Rechten (handelsvorderingen, deelnemingen,...) –Schulden (bank, vennoten,...) –Verplichtingen (voorschot voor een levering,...) –Rechtspersoon (zeflstandige) : privé en professioneel patrimonium zijn gemengd –Vennootschap : de vennootschap heeft zijn eigen patrimonium, verschillend van het patrimonium van de aandeelhouders 4 Netto vermogen : Bezittingen et rechten (eigendom) – Schulden en verplichtingen

3 Patrimonium van Dhr X : –Huis :150.000 € –Wagen van het bedrijf : 30.000 € –Hypotecaire lening : terug te betalen kapitaal : 100.000 € –Interest over 15 jaar :62.000 € –Schuld aan de schoonmoeder : 10.000 € –Meubilair:12.000 € –Vordering op een vriend: 2.000 € –Bankrekening : - 500 € –Contant geld : 750 € –Te betalen saldo voor het meubilair : 5.500 € Het patrimonium

4 Patrimonium van de Dhr.X : positieve en negatieve elementen : –Huis : 150.000 €. –Meubilair : 12.000 €. –Wagen van het bedrijf : 30.000 €. –Vordering op een vriend : 2.000 €. –Contant geld : 750 €. »Ondertotaal posit. elementen : 194.750 €. –Hypotecaire lening : 100.000 €. –Schuld aan de schoonmoeder : 10.000 €. –Bankrekening : 500 €. –Saldo meubilair : 5.500 €. »Ondertotaal negat. elementen : 116.000 €. Het patrimonium

5 Huis :150.000 Meubilair :12.000 Wagen :30.000 Geld in kassa :750 TOTAAL VERMOGEN : 162.750 € Schuld op een vriend : 2.000 TOTAAL RECHTEN : 2.000 € Vermogen en rechten : 194.750 € Hypotecaire lening :100.000 Schuld schoonmoeder :10.000 Bankrekening :500 Saldo meubilair :5.500 TOTAAL SCHULDEN : 116.000 € Netto patrimonium : 78.750 € Het patrimonium Netto patrimonium : conventionele presentatie BALANS

6 Liquiditeiten 4 Maakt deel uit van het patrimonium Positief = tegoed bij de bank Negatief = schuld 4 Ontvangsten - Kosten : Ontvangsten : incasseren van geld Uitgaven : uitbetaling van geld 4 Liquiditeiten en resultaat niet met elkaar verwisselen.

7 Het resultaat 4 Beïnvloedt het netto patrimonium –Winst laat de rijkdom stijgen –Verlies laat de rijkdom dalen 4 Opbrengsten - Lasten : Opbrengsten : verrijking Lasten : verarming 4 Fiscaal resultaat : –Ontvangsten (ingecasseerde opbrengsten) - Lasten

8 Presentatie van de boekhouding 4 Herhaling : Nuttige documenten (natuurlijke personen) –Aanslagbiljet (inkomen 2004) –Bijlagen bij de fiscale wetgeving Berekening van de belastbare basis, ontvangsten, lasten,… 4 Herhaling : nuttige literatuur Begrijp uw boekhouder, Uitgeverij voor Handel en Nijverheid n.v 4 Nuttige links : http://fid1.com/tva/cadre.html


Download ppt "Basisbegrippen. Het patrimonium 4 Patrimonium = geheel van: –Bezittingen (gebouwen, terreinen, voorraden, geld,...) –Rechten (handelsvorderingen, deelnemingen,...)"

Verwante presentaties


Ads door Google