De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liquiditeitenplanning, cashflow en berekening gemeentelijke bijdrage

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liquiditeitenplanning, cashflow en berekening gemeentelijke bijdrage"— Transcript van de presentatie:

1 Liquiditeitenplanning, cashflow en berekening gemeentelijke bijdrage

2 Vanuit twee perspectieven te bekijken in NOB
Projectieve context schema 3 (meerjarenplanning) schema 7 (budget) Historische context Schema 11 (jaarrekening)

3 Schema’s hebben dubbele functie
De berekening van de gemeentelijke bijdrage De berekening van de stand van de liquiditeiten

4 Indeling schema’s Uitgebreide cashflow zonder gemeentelijke bijdrage (tabel 1) Berekening van de gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen (tabel 2) Liquiditeitentabel (tabel 3) Overzicht van de gemeentelijke bijdrage (tabel 4)

5 Kosten en uitgaven opbrengsten en ontvangsten
  

6

7 Tabel 1: cashflow Ingedeeld in drie delen:
Elementen uit het werkingsresultaat Elementen uit het financieel resultaat Elementen uit het uitzonderlijk resultaat

8 Tabel 2: berekening gemeentelijke bijdrage
Ingedeeld in 4 delen: Gemeentelijke bijdrage in de werking Verplichte bijdrage Facultatieve bijdrage (voorzieningen) Gemeentelijke bijdrage in de financiering Som van 1 en 2 (uitgesplitst in verplicht en niet verplicht) Correctie GB (in projectieve context) Gebudgetteerde GB (in historische context)

9 Tabel 3: liquiditeitentabel (doel)
In projectieve context  raming liquiditeiten op eindegebudgetteerde periode In historische context  controle op de stand van de liquiditeiten  controle op de correcteheid van de boekhouding

10 Tabel 3: liquiditeitentabel (indeling)
Start = beginsaldo liquide middelen (op beginbalans) Deel 1: Uitgebreide CF + gebudgetteerde GB Deel 2: kasstromen uit (des)investeringen Deel 3: kasstromen uit de financiering Deel 4: kasstromen uit wijziging behoefte aan werkkapitaal = eindsaldo liquide middelen

11 Tabel 3, deel 1 (CF + GB) In projectieve context: = het resultaat van tabel 1(met behoud van teken) + het resultaat van tabel 2 (met behoud van teken) van hetzelfde schema In historische context: = het resultaat van tabel 1 (met behoud van teken) van hetzelfde schema + het resultaat van tabel 2 (met behoud van teken) in projectieve context of D van tabel 2 in historische context

12 Tabel 3, deel 2 (inv. & Desinv.)
- investeringen + desinvesteringen * ingeval van minwaarde  verkoopprijs * in geval van meerwaarde  boekwaarde (meerwaarde zit reeds in CF)

13 Tabel 3, deel 3 (financiering)
Nieuwe leningen Kapitaalssubsidies (niet door gem.) Schenkingen Art. 100 OCMW-wet Aflossingen leningen ed. Terugvoring van die aflossingen bij derden (uitgezonderd gemeente) Externe financiering voor korte periodes

14 Tabel 3, deel 4 (CF uit wijziging v/d behoefte aan werkkapitaal)
Wijzigingen aan: Vorderingen Schulden Beleggingen Overlopende rekeningen voorraad

15 Tabel 3: liquiditeitentabel (indeling)
Start = beginsaldo liquide middelen (op beginbalans) Deel 1: Uitgebreide CF + gebudgetteerde GB Deel 2: kasstromen uit (des)investeringen Deel 3: kasstromen uit de financiering Deel 4: kasstromen uit wijziging behoefte aan werkkapitaal = eindsaldo liquide middelen

16 Waar halen we onze gegevens?
Balans Projectief: geprojecteerde balans Historisch: historische balans Resultatenrekening Projectief: budgetten Historisch: resultatenrekening Toelichting bij de rekening enkel mogelijk in historische context Andere documenten (bank, opvolging investeringen,…) Gemeentelijke bijdrage Projectief: o.a. in tabel 2 van het schema Historische: o.a. in schema 7 van het budget

17 Overzicht GB Bestaat uit 3 delen: GB in de werking (tabel 2)
GB in de investeringen (tabel 3, deel 3, B) GB in het werkkapitaal (tabel 3, deel 4, B)


Download ppt "Liquiditeitenplanning, cashflow en berekening gemeentelijke bijdrage"

Verwante presentaties


Ads door Google