De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BBC Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Verwante presentaties


Presentatie over: "BBC Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar"— Transcript van de presentatie:

1 BBC Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar
Verslag bij het BVR - art. 14 : Het resultaat op kasbasis: dit is het gecumuleerde budgettaire resultaat verminderd met de bestemde gelden. Het gecumuleerde budgettaire resultaat is het geheel aan liquide middelen en geldbeleggingen waarover het bestuur zou beschikken op het einde van elk financieel boekjaar als ze al haar vorderingen op korte termijn zou geïnd hebben en al haar schulden op korte termijn zou betaald hebben. Het gecumuleerde budgettaire resultaat van 2010 is het geheel aan liquide middelen en geldbeleggingen waarover het bestuur zou beschikken per 31/12/2010 als ze al haar vorderingen op korte termijn zou geïnd hebben en al haar schulden op korte termijn zou betaald hebben.

2 BBC

3 BBC Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar
Begrotingsresultaat rekening jaar n-2 Geraamde ontvangsten budget jaar n-1 Geraamde uitgaven budget jaar n-1 Geraamd begrotingsresultaat jaar n-1 Geraamde ontvangsten budget jaar n Geraamde uitgaven budget jaar n Geraamd begrotingsresultaat jaar n

4 BBC Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar
Begrotingsresultaat rekening jaar 2009 Geraamde ontvangsten budget jaar 2010 Geraamde uitgaven budget jaar 2010 Geraamd begrotingsresultaat jaar 2010 In de overzichtstabel bij het NGB-budget 2011 zou het begrotingsresultaat 2010 worden geraamd. Dit resultaat gaat uit van : het gekend resultaat van rekening 2009 het getrouwe budget 2010 eventueel geactualiseerd bij budgetwijziging 2010

5 BBC Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar = + = + -
Gecumuleerd begrotingsresultaat + Openstaande vastleggingen = Gecumuleerd boekhoudkundig resultaat Financiële rekeningen = + Openstaande vorderingen Openstaande aanrekeningen -

6 BBC Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar = + + -
Gecumuleerd begrotingsresultaat Openstaande vastleggingen = + Financiële rekeningen Openstaande vorderingen Openstaande aanrekeningen + -

7 BBC Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar = = = + - +
Gecumuleerd begrotingsresultaat = = Openstaande vastleggingen = Financiële rekeningen + Openstaande vorderingen - + Openstaande aanrekeningen Het gecumuleerde budgettaire resultaat van 2010 is het geheel aan liquide middelen en geldbeleggingen waarover het bestuur zou beschikken per 31/12/2010 als ze al haar vorderingen op korte termijn zou geïnd hebben en al haar schulden op korte termijn zou betaald hebben.

8 BBC Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar = + - +
Netto-werkkapitaal per 31/12/2010 Gecumuleerd begrotingsresultaat 2010 = + Openstaande vastleggingen per 31/12/2010 LT-gedeelte openstaande vorderingen per 31/12/2010 LT-gedeelte openstaande aanrekeningen per 31/12/2010 - + Het gecumuleerde budgettaire resultaat van 2010 is het geheel aan liquide middelen en geldbeleggingen waarover het bestuur zou beschikken per 31/12/2010 als ze al haar vorderingen op korte termijn zou geïnd hebben en al haar schulden op korte termijn zou betaald hebben (= netto-werkkapitaal) Het netto-werkkapitaal waarover het bestuur zou beschikken per 31/12/2010 is dus gelijk aan het gecumuleerd begrotingsresultaat van 2010, gecorrigeerd met een inschatting van : de openstaande vastleggingen per 31/12/2010 het lange termijn gedeelte van de openstaande vorderingen per 31/12/2010 het lange termijn gedeelte van de openstaande aanrekeningen per 31/12/2010

9 BBC Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar = + - +
Gecumuleerd begrotingsresultaat 2010 = + Openstaande vastleggingen per 31/12/2010 LT-gedeelte openstaande vorderingen per 31/12/2010 LT-gedeelte openstaande aanrekeningen per 31/12/2010 - + Het netto-werkkapitaal waarover het bestuur zou beschikken per 31/12/2010 is dus gelijk aan het gecumuleerd begrotingsresultaat van 2010, gecorrigeerd met een inschatting van : de openstaande vastleggingen per 31/12/2010 het lange termijn gedeelte van de openstaande vorderingen per 31/12/2010 het lange termijn gedeelte van de openstaande aanrekeningen per 31/12/2010

10 BBC Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar = + - +
Financiële rekeningen per 31/12/2010 Gecumuleerde budgettaire resultaat 2010 Gecumuleerd begrotingsresultaat 2010 = + Openstaande vastleggingen per 31/12/2010 LT-gedeelte openstaande vorderingen per 31/12/2010 LT-gedeelte openstaande aanrekeningen per 31/12/2010 - + Eventuele niet voltooide investeringen vastgelegd in 2010 zullen worden hernomen in het investeringsbudget van Uitgaven die voortvloeien uit niet aangerekende vastleggingen/bestellingen komen ten laste van budget 2011. Deze uitgaven zullen dus als transacties ten laste komen van het nieuwe budget (2011), en kunnen dan ook het gecumuleerd resultaat van het vorige boekjaar niet meer belasten.

11 BBC Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar = + - +
Financiële rekeningen per 31/12/2010 Gecumuleerd begrotingsresultaat 2010 = + Openstaande vastleggingen per 31/12/2010 LT-gedeelte openstaande vorderingen per 31/12/2010 - + LT-gedeelte openstaande aanrekeningen per 31/12/2010 Een subsidiebelofte is mogelijks budgettair ingevorderd, maar zal gedeeltelijk als een lange termijn vordering zijn uitgedrukt op de balans. Pas op het moment en in de mate dat de subsidie effectief eisbaar wordt zal deze als transactiekrediet voorkomen in een volgende budget. Het lange-termijn gedeelte van deze vordering zal dus als transactie ten bate komen van een volgend budget, en mag dan ook het gecumuleerd resultaat van het vorige boekjaar niet beïnvloeden.

12 BBC Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar = + - +
Financiële rekeningen per 31/12/2010 Gecumuleerd begrotingsresultaat 2010 = + Openstaande vastleggingen per 31/12/2010 LT-gedeelte openstaande vorderingen per 31/12/2010 - + LT-gedeelte openstaande aanrekeningen per 31/12/2010 Het aanleggen van een reservefonds of voorziening was ooit een budgettaire aanrekening. De reservefondsen en voorzieningen uitgedrukt op de balans van 31/12/2010 behoren in principe tot het budgettair resultaat. In de mate dat deze fondsen en voorzieningen ‘bestemd’ zijn door de Raad, zullen deze opnieuw in mindering worden gebracht in rubriek VII ‘Bestemde gelden’.

13 BBC Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar = + - +
Gecumuleerd begrotingsresultaat 2010 = + Openstaande vastleggingen per 31/12/2010 LT-gedeelte openstaande vorderingen per 31/12/2010 LT-gedeelte openstaande aanrekeningen per 31/12/2010 - + Het netto-werkkapitaal waarover het bestuur zou beschikken per 31/12/2010 is dus gelijk aan het gecumuleerd begrotingsresultaat van 2010, gecorrigeerd met een inschatting van : de openstaande vastleggingen per 31/12/2010 het lange termijn gedeelte van de openstaande vorderingen per 31/12/2010 het lange termijn gedeelte van de openstaande aanrekeningen per 31/12/2010


Download ppt "BBC Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar"

Verwante presentaties


Ads door Google