De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemeente Zwalm Financiële rekening 2011

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemeente Zwalm Financiële rekening 2011"— Transcript van de presentatie:

1 Gemeente Zwalm Financiële rekening 2011
gemeenteraad 4 juni 2012

2 evolutie begrotingsresultaat gewone dienst
Negatief resultaat na overboeking is te wijten aan feit dat we alles met eigen middelen investeren ( circa 2 mio in 2011 ) ipv leningen !

3 uitgaven gewone dienst volgens functionele code totaal : 6. 345
uitgaven gewone dienst volgens functionele code totaal : ,88 euro

4 wat kostte …. ? verwerkingskosten afval 2008 v 2011 523.279 449.432
de vervuiler betaalde … v 2001 “Dorp van de ronde” (2010 én 2011) excl. personeel en overhead (uitgaven) (ontvangsten) beeld Tahon 22.519 toelage OCMW toelage brandweer (fakt in 2012) toelage politiezone eredienst

5 ontvangsten gewone dienst spreiding totaal : 7.232.070 euro

6 ontvangen subsidies totaal : 651.062 euro

7 buitengewone uitgaven investeringen

8 evolutie reservefondsen

9 evolutie leningen ten laste van de gemeente

10 evolutie interestlasten + aflossingen

11 evolutie personeelskosten

12 evolutie aankopen goederen en diensten

13 evolutie betaalde subsidies en toelagen voornamelijk : OCMW, politie, brandweer en kerkfabrieken

14 evolutie ontvangen overheidsdotaties voornamelijk : gemeentefonds, sectordotaties, elia-heffing, toelagen personeel

15 financiële opbrengsten voornamelijk : intresten en dividenden

16 verhouding courante kosten/ opbrengsten

17 thesaurietoestand 31 december 2011
totaal liquiditeiten : euro waarvan euro belegd en euro op zicht waarin wordt belegd ? termijn- en spaarrekeningen schuldpapier van de stad Aalst

18 ratio’s gemidd. rendement beleggingen : 1,68%
(gemiddelde 2011 euribor 1m = y = 1.94 ) gemiddelde kost leningen 2011 : 2.24% (2.5% in 2010) cashflow : euro ( excl. leningen en uitz. K/O)

19 hoe scoort Zwalm? studie Belfius Bank
cluster Vlaanderen werkloosheid (2009) 4.5 4.8 6.2 personeel VTE per inw. (2010) 5 7 APB aanslagvoet / in euro per inw. (2011) 6.9% / 288 euro 7.74% / 310 euro 7.34% / 283 euro OOV/ 1.300 opc / euro 1.411 opc / euro 1.406 opc / euro totaal uitg gewone dienst (2010) in euro per inw. 713 1.001 1.163 kost cultuur (2010) in euro per inw. 69 86 161 schuld LT per inw (2010) (! geen verdoken schulden in politiezone + OCMW of AGB’s !) 547 (einde 2011: 447) 1072 1120 gewone reserves in euro per inw. (2010) 158 57 129


Download ppt "Gemeente Zwalm Financiële rekening 2011"

Verwante presentaties


Ads door Google