De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Laatste Scriptieseminarie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Laatste Scriptieseminarie"— Transcript van de presentatie:

1 Laatste Scriptieseminarie
DISCUSSIE

2 LAATSTE SCRIPTIESEMINARIE
Focus op discussie (bespreking en conclusie) Tips Vragen

3 Discussie “Kers op de taart”
Belangrijk bij de evaluatie van de scriptie 4 doelstellingen: Interpretatie resultaten Vergelijking met resultaten ander onderzoek Discussie (klinische) implicaties resultaten Suggesties voor toekomstig onderzoek Discussie schrijf je voor de lezer, niet om te laten zien wat je allemaal weet over het onderwerp

4 Opbouw discussie Baseer je op je structuur van je hypotheses en resultaten Best eerst kort herhalen wat je probleemstelling was, en hoe je die onderzocht hebt Dan je bevindingen: werd(en) je hypothese(n) bevestigd, wat vind je m.b.t. je (exploratieve) onderzoeksvragen? Wat betekenen de resultaten? (ga niet te ver) Hoe verhouden de resultaten zich tot voorgaand onderzoek?

5 Opbouw discussie Hoe komt het dat je iets anders (of hetzelfde) vindt dan verwacht en/of dan anderen hebben gevonden? Wat zijn de beperkingen van het onderzoek? Maar ook: wat zijn de sterkten van het onderzoek? Wat zijn de implicaties van je resultaten? theoretisch Eventueel: implicaties voor klinische praktijk: maar niet teveel speculeren!

6 Suggesties voor toekomstig onderzoek
Discussie afsluiten met algemene conclusie of korte samenvatting (‘take home message’)

7 2 of meer studies of experimenten
Korte discussie per deelstudie/experiment, focus op interpretatie resultaten Resultaten en discussie (bespreking) mogen hier ook samen Algemene discussie op het einde van de scriptie

8 Let op! Geen interpretatie in Resultaten sectie, beperk je daar tot louter presenteren van de data Niet teveel cijfers, statistiek in de discussie, die staan al in de Resultaten en moeten niet herhaald Je discussie moet al goed voorbereid zijn in je inleiding: duidelijke probleemstelling, goed overzicht van het onderzoek ter zake --> weinig of geen nieuwe referenties introduceren in discussie

9 Let op! Let op mogelijke alternatieve verklaringen van je resultaten
Je scriptie is niet waardeloos als je geen significante resultaten bekomt, negatieve bevindingen zijn even belangrijk als positieve bevindingen Negatieve bevindingen dan ook niet weglaten in Resultaten Interpreteer op correcte wijze je resultaten Vb. Niet-significant is niet-significant, ook al verschillen 2 groepsgemiddelden

10 Te vermijden Overinterpretatie Vanzelfsprekende speculatie
Opblazen van het belang van de bevindingen Uitwijden over nevenaspecten Sterke kritiek op andere studies

11 Tips voor een succesvolle scriptie
Onderschat je stage niet Maak een goede planning, die rekening houdt met je stage en de mogelijkheden van je begeleider Je promotor/begeleider moet examens afnemen/verbeteren, neemt vakantie, gaat naar congressen, ….. --> maak tijdig afspraken, in eerste instantie voor feedback op je paper

12 Tips voor een succesvolle scriptie
Zorg dat afspraken efficiënt en zinvol kunnen verlopen: Dien op voorhand een tekst, een vraag, …in en zorg voor een identificatie! Focus je niet zomaar op scripties van voorgaande jaren, vraag aan je promotor/begeleider naar goede voorbeelden Consulteer de APA-regels mbt weergave resultaten, refereren edm.

13 Tips voor een succesvolle scriptie
Kijk grondig naar wetenschappelijke artikels die je consulteert: Hoe is inleiding opgebouwd? Hoe wordt methode beschreven? Hoe worden resultaten gepresenteerd? Hoe krijgt discussie vorm? Jut elkaar niet op (spookverhalen) Mik niet op 2e zit en zeker niet op een thesisjaar

14 Vragen Plenaire vraag: Secundair refereren Bijvoorbeeld
A study by Vlaeyen et al. (1995 cited by/in Vangronsveld et al. 2008) discussed the issue of pain catastrophizing…. OF Vangronsveld et al (2008) cites the work of Vlaeyen et al. (1995) on pain catastrophizing Alleen Vangronsveld et al. (2008) in de referentielijst zetten Maar probeer toch het originele artikel te lezen.

15 Upload Slides Infobundel scriptieseminaries APA-normen + stylesheet
Voorbeeldartikel APA-stijl Richtlijnen scriptie Noot: alleen papieren versie indienen FSA

16 Veel succes (en plezier) met jullie masterproef en scriptie
Ten slotte Veel succes (en plezier) met jullie masterproef en scriptie


Download ppt "Laatste Scriptieseminarie"

Verwante presentaties


Ads door Google