De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

IBCN Masterproef Schrijven van het boek: Enkele tips en richtlijnen

Verwante presentaties


Presentatie over: "IBCN Masterproef Schrijven van het boek: Enkele tips en richtlijnen"— Transcript van de presentatie:

1 IBCN Masterproef Schrijven van het boek: Enkele tips en richtlijnen
Vakgroep Informatietechnologie – Breedbandcommunicatienetwerken (IBCN)

2 Bemerk : slides met notes…
Outline Masterproef Boek Wat wordt verwacht? Vormgeving Hoe ziet het boek er uit? Inhoud Hoe begin je te schrijven? Bemerk : slides met notes… Vakgroep Informatietechnologie – Breedbandcommunicatienetwerken (IBCN)

3 Masterproef boek Boek Extended Abstract Resultaten van het werk
Neergeschreven conclusie van een jaar werk Beperk de omvang (50 tot 90 pagina’s, incl. fign) Extended Abstract Engelstalige samenvatting, 2 A4 Toegevoegd aan het boek De masterproef dient schriftelijk afgewerkt te worden, door: het schrijven van een boek dat de resultaten van het werk omvat, het opstellen van een Engelstalige abstract die het boek samenvat op 2 A4-pagina’s. Het boek hoeft geen lijvig werk te zijn, de essentie kan vaak geschreven worden in 50 à 90 pagina’s, inclusief figuren. Vakgroep Informatietechnologie – Breedbandcommunicatienetwerken (IBCN)

4 Vormgeving Lay-out: Facultaire richtlijnen: zie -> “nota in verband met de vorm van de masterproef” LaTeX of Word? LaTeX of Word : geen voorkeur LaTeX leren? : LaTeX boek template: zie -> “LaTeX template for the thesis book” Het thesisboek wordt opgemaakt volgens vast regels. Deze regels vind je terug op de facultaire website: Het boek mag zowel geschreven worden in Word als LaTeX. Voor wie LaTeX prefereert, werden de richtlijnen van de faculteit vertaald in een template die je kan terugvinden op de website Vakgroep Informatietechnologie – Breedbandcommunicatienetwerken (IBCN)

5 Vormgeving [2] Extented Abstract Lay-out en Template Boek en abstract
Zie facultaire website Niet zoals het boek Zoals een artikel Boek en abstract Merge tip: 2 pdf’s samenvoegen met Acrobat of pdfjoin De extended abstract is an sich geen onderdeel van het boek en wordt in het Engels geschreven onder de vorm een artikel over het boek. De template voor dergelijk artikel is beschikbaar Werk je met verschillende tekstverwerkers, dan kan je de afzonderlijke documenten, boek en extended abstract, samenvoegen onder de vorm van pdf-bestanden. Tools om dit te doen zijn Adobe Acrobat op een Windows-platform, en pdfjoin op een Linux-platform. Vakgroep Informatietechnologie – Breedbandcommunicatienetwerken (IBCN)

6 Inhoud Structuur van het boek Verplichte zaken -> zie vormgeving
Inhoud: algemene structuur Inleiding -> Probleemstelling -> Doelstelling [ Literatuurstudie ] Ontwerp & Implementatie Resultaten Conclusie Appendices Afhankelijk van je eigen werk Een boek bestaat, naast het inhoudelijke luik, altijd uit een paar vaste delen: een voorwoord, een dankwoord, … Informatie over de vormgeving vind je terug in de “nota in verband met de vorm van de masterproef” op de facultaire website. Meestal komende volgende hoofdstukken voor: Inleiding: het werkveld van de masterproef wordt ingeleid; een duidelijke probleemstelling en doelstelling van de masterproef wordt geformuleerd Literatuurstudie: indien er veel vakliteratuur werd gebruikt, komen de conclusies hierover best in een apart hoofdstuk Ontwerp & implementatie Resultaten: bespreking en verklaring van je resultaten. Conclusie Appendices Afhankelijk van het werk kunnen er hoofdstukken bijkomen of wegvallen, zoals bv. de literatuurstudie. De verschillende hoofdstukken vormen de ruwe structuur van je boek, die je best in overleg met je begeleiders vastlegt. Vakgroep Informatietechnologie – Breedbandcommunicatienetwerken (IBCN)

7 Structuur van een hoofdstuk
Inhoud [2] Structuur van een hoofdstuk Structuur in het hoofdstuk Inleiding: wat in dit hoofdstuk Verschillende paragrafen Conclusie Iteratief proces Raamwerk Nalezen Afwerken Ook de aparte hoofdstukken moeten goed gestructureerd worden. Typisch valt een hoofdstuk uiteen in verschillende paragrafen voorafgegaan door een inleiding (verklaring van gebruik van verschillende hoofdstukken) en afgesloten met een conclusie (vermelding wat je uit de paragrafen geleerd hebt). Het schrijven van een hoofdstuk doe je ook niet in één keer maar in meerdere stappen. In plaats van onmiddellijk teksten uit te schrijven, kan je best starten met de opmaak van een structuur van hoofdstukken en. Lees je teksten ook altijd na, stuur waar nodig bij en durf herhalingen te schrappen. De ervaring leert dat je het gemakkelijkst je bindteksten kan opstellen, eens je de paragraaf uitgewerkt en nagelezen hebt. Vakgroep Informatietechnologie – Breedbandcommunicatienetwerken (IBCN)

8 Inhoud van de paragrafen
Wetenschappelijke schrijfstijl Relevante inhoud (o.a. probleemstelling, werkmethode, interpretatie) Geen chronologie Ondersteun je inhoud Figuren en grafieken Visueel duidelijk Het boek wordt in wetenschappelijke stijl geschreven vanuit de eerste persoon meervoud (Uit het artikel leren we dat … ) of vanuit de onzijdige vorm (Het artikel leert dat … ). Eens de stijl gekozen, pas je hem consequent toe, wat het lezen ook vlotter maakt. De kwaliteit van de inhoud telt, niet de hoeveelheid ervan, integendeel: teveel tekst wordt meestal negatief beoordeeld. Er wordt een duidelijke omschrijving verwacht van de probleemstelling, van de gebruikte werkmethode (met vermelding van de reden waarom je bepaalde keuzes gemaakt hebt) en uiteraard ook een nauwkeurige interpretatie van de resultaten. Een beschrijving van de chronologie van het werk is niet relevant gezien dit geen werkmethode of resultaat weergeeft. Figuren en grafieken kunnen de inhoud sterk verduidelijken op voorwaarde dat ze relevant zijn, en die relevantie ook aangetoond wordt in de tekst (zie ook volgende slide). Overlaad je figuren niet met te veel inhoud in een figuur, hierdoor wordt de figuur niet meer toegankelijk. Vakgroep Informatietechnologie – Breedbandcommunicatienetwerken (IBCN)

9 Inhoud [4] Figuren Grafieken Wat staat op de figuur?
Wat is de link met de huidige inhoud? Grafieken Wat staat in de grafiek, wat is de link? Hoe bekom je deze resultaten? Als je figuren gebruikt, mag je er niet vanuit gaan dat die zomaar alles vertellen. Een duidelijke uitleg over de figuur wordt verwacht in de bijhorende paragraaf die een link heeft met die figuur. Grafieken kan je aanwenden om je resultaten overzichtelijk weer te geven. Net zoals bij figuren, moet je duidelijk vermelden wat er op de grafiek te lezen is en wat de link is met de tekst van het boek. Resultaten moeten goed toegelicht worden met vermelding waarom je bepaalde keuzes gemaakt hebt. Vakgroep Informatietechnologie – Breedbandcommunicatienetwerken (IBCN)

10 Hoe het niet moet Onleesbaar
Vakgroep Informatietechnologie – Breedbandcommunicatienetwerken (IBCN)

11 Hoe het niet moet Teveel info op 1 figuur
Vakgroep Informatietechnologie – Breedbandcommunicatienetwerken (IBCN)

12 Inhoud [5] Het boek : the end? Schrijven = afwerken van resultaten
Nieuwe vragen => nieuwe resultaten? => Schrijven en ander werk kan gedurende een bepaalde tijd simultaan gebeuren Wie het boek (het eindresultaat van het thesiswerk) leest, ook als buitenstaander, moet een duidelijk beeld krijgen van de behaalde resultaten. Wanneer tijdens het schrijven nog bijkomende vragen naar boven komen (bv. bij de interpretatie van meetresultaten), is het ook de bedoeling om alsnog, simultaan aan het schrijven van het boek, op deze vragen een antwoord te zoeken door middel van het verder inplannen van metingen of experimenten. In de laatste weken wordt het implementeren, testen en experimenteren meestal wel afgerond en wordt er enkel nog gewerkt aan het boek. Vakgroep Informatietechnologie – Breedbandcommunicatienetwerken (IBCN)

13 Inhoud [6] Refereren vs. Plagiaat Kopiëren? Referenties
Overnemen van figuren en tekst kan, mits refereren Niet refereren == plagiaat Referenties Refereer op een consistente wijze Zie ook facultaire nota Wanneer je een stuk tekst uit een bestaande publicatie overneemt of een bestaande figuur gebruikt (bv. van het internet), dan moet duidelijk gerefereerd worden naar de bron, zoniet pleeg je plagiaat. Hoe je een referentie moet opnemen, kan je terugvinden in de “nota in verband met de vorm van de masterproef” op de facultaire website. Belangrijk is om consistent voor dezelfde referentiemethode te kiezen. Vakgroep Informatietechnologie – Breedbandcommunicatienetwerken (IBCN)

14 Deadline: 3 juni 2013 Upload pdf in PLATO !
Indienen thesisboek Deadline: 3 juni 2013 Upload pdf in PLATO ! 6 ingebonden exemplaren bezorgen aan secretariaat IBCN (evenveel exemplaren als aantal leden in examencommissie)


Download ppt "IBCN Masterproef Schrijven van het boek: Enkele tips en richtlijnen"

Verwante presentaties


Ads door Google