De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Modern en flexibel roosteren Introductie P&O

Verwante presentaties


Presentatie over: "Modern en flexibel roosteren Introductie P&O"— Transcript van de presentatie:

1 Modern en flexibel roosteren Introductie P&O

2 cao Uitgangspunten cao Meer variatie in arbeidspatronen Meer flexibiliteit Verdere flexibilisering werkcapaciteit via jaarroosters

3 Jaarrooster Geformaliseerde afspraak tussen leidinggevende en medewerker over de verdeling van de te werken uren in het jaar Werktijdenpatroon vastgelegd in een rooster Rooster past binnen de wettelijke kaders, cao en de afspraken zoals die in de organisatie met de OR zijn gemaakt

4 Kansen en mogelijkheden
Organisatie: Betere aansluiting tussen werkaanbod en inzet van uren Minder leegloop Verlaging werkdruk op drukke momenten

5 Kansen en mogelijkheden
Medewerkers: Meer invloed op werktijden Verbeterde balans tussen werk en privé Betere arbeidsmarktpositie, hogere medewerkers tevredenheid, minder verloop

6 Gerelateerde onderwerpen
Tijd- en plaatsonafhankelijk werken Initiatieven om de organisatie zo aan te passen dat de regelruimte van de medewerkers met betrekking tot werktijden en werkplek wordt vergroot Samengevat in Bricks, Bytes & Behavior

7 Gerelateerde onderwerpen
Meer- en minder uren De mogelijkheden van de werknemer om in overleg met de werkgever de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur gedurende één jaar met maximaal zes uur te verlagen of te verhogen. Dit heeft effect op de formatie van de afdeling en op het loon van de medewerker.

8 Gerelateerde onderwerpen
Plus- en minuren De mogelijkheden van de werknemer om de dagelijkse arbeidsduur te variëren binnen vooraf gestelde kaders die met de OR zijn overeengekomen. Dit heeft geen effecten op loon of formatie.

9 Mogelijkheden jaarroosters
Jaarroosters bieden de mogelijkheid om de inzet van uren aan te passen aan voorspelbare pieken en dalen in het werk In een drukke periode meer uren inroosteren In een rustige periode minder uren inroosteren

10 Mogelijkheden jaarroosters
NB. Ook een rooster met vijf dagen van acht uur per week met eens in de twee weken een dag vrij is een jaarrooster!

11 Mogelijkheden jaarroosters
Bestaande voorbeelden bij enkele waterschappen: 7,5 / 8,5 – rooster bij de uitvoering: 7,5 uur per dag in de winterperiode 8,5 uur per dag in de zomerperiode Zo min mogelijk uit geroosterde dagen in het midden van de maand bij de salarisadministratie

12 Regelgeving rond jaarroosters
Arbeidstijdenwet: patroon van werk- en rusttijden moet voldoen aan de regelgeving van de Arbeidstijdenwet WOR: werktijden of werktijdregelingen hebben de instemming van de ondernemingsraad Organisatieregels: de werktijden passen binnen de regels zoals die door de organisatie zijn opgesteld

13 Samenvatting van belangrijkste regels Arbeidstijdenwet
Arbeidsduur (gewerkte uren, exclusief pauze) Bij dagdiensten Maximaal 12 uur per dagdienst Maximaal 60 uur per week Gemiddeld maximaal 55 uur per week gemeten over vier weken Gemiddeld maximaal 48 uur per week gemeten over 16 weken

14 Samenvatting van belangrijkste regels Arbeidstijdenwet
Pauze Minimaal 30 minuten bij een arbeidsduur > 5,5 uur Minimaal 45 minuten bij een arbeidsduur > 10 uur

15 Samenvatting van belangrijkste regels Arbeidstijdenwet
Onafgebroken rust Minimaal 11 uur per 24 uur (1x per 7*24 uur in te korten tot 8 uur) Minimaal 36 uur aaneengesloten per 7*24 uur of 72 uur per 14*24 uur, eventueel op te splitsen in perioden van 32 uur of langer

16 Samenvatting van belangrijkste regels Arbeidstijdenwet
Piket-, wacht-, oproep-, consignatie of bereikbaarheidsdienst Regels rond rusttijden komen te vervallen Ten minste 14 perioden van minimaal 24 uur per 28 etmalen vrij van consignatie Maximaal 13 uur arbeid per 24 uur Gemiddeld maximaal 40 uur arbeid gemeten over 16 weken als er in die periode sprake is van meer dan 16 x nachtelijke consignatie

17 Wet op de Ondernemingsraden
Instemmingsrecht Een werktijdenregeling behoeft de instemming van de ondernemingsraad Keuze Voor elk jaarrooster apart instemming vragen aan de OR Of Met de OR een kaderregeling jaarroosters overeenkomen

18 Kaderregelingen De kaderregelingen bevatten afspraken over de voorwaarden waaraan een jaarrooster in uw organisatie moet voldoen.

19 Kaderregelingen Denk aan: Maximale arbeidsduur per dag, week en periode Openingstijden van de afdelingen Omgaan met plus- en minuren Werktijd gerelateerde Arbeidsvoorwaarden Invoering en overleg

20 10 tips bij invoering jaarrooster
Leg nadruk op het overleg tussen manager, medewerker en afdelingsteam Verbind jaarroosters aan afdelingsplan Overweeg overleg over jaarrooster te koppelen aan jaargesprek Schenk aandacht aan de cultuuraspecten Communiceer er intern veel over

21 10 tips bij invoering jaarrooster
6. Jaarroosters en Het Nieuwe Werken sluiten elkaar niet uit 7. Zorg voor een goede kaderregeling 8. Denk na over registratie werktijden 9. Zorg voor goede ondersteuning vanuit HR, met name op het gebied van de arbeidsvoorwaarden 10.Benoem successen

22 Routekaart Aan de slag:
Stap 1: Presentatie jaarroosters leidinggevenden en OR Stap 2: Communicatie naar medewerkers Stap 3: Instelling werkgroep per afdeling Stap 4: Capaciteits- en roosteranalyse Stap 5: Bespreking voor- en nadelen in het werkoverleg Stap 6: Overleg over jaarroosters met individuele medewerkers Stap 7: Ontwerp kaderregeling Stap 8: Instemming voor kaderregeling van OR Stap 9: Aanpassing HR-systemen Stap 10: Eindvoorstel per afdeling Stap 11: Instemming eindvoorstellen door OR

23 Toolkit Modern en Flexibel Werken P&O
Bevat informatie ten behoeve van de introductie van modern en flexibel roosteren zoals: Presentaties Scan flexibel roosteren Stappenplan Veelgestelde vragen en antwoorden Zie

24 Toolkit Modern en Flexibel werken P&O

25 Toolkit Modern en Flexibel Werken voor medewerkers
Bevat informatie ten behoeve van de introductie van modern en flexibel roosteren zoals: Informatiemateriaal Achtergrondinformatie Aandachtspunten voor de OR Veelgestelde vragen en antwoorden Zie

26 Toolkit Modern en Flexibel Werken Medewerkers


Download ppt "Modern en flexibel roosteren Introductie P&O"

Verwante presentaties


Ads door Google