De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Groningen = Oranje = VVD. In beweging  We kunnen niet alles.  We zijn vrijwilligers.  Geen uitgebreide plannen of beleidsstukken.  Welke accenten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Groningen = Oranje = VVD. In beweging  We kunnen niet alles.  We zijn vrijwilligers.  Geen uitgebreide plannen of beleidsstukken.  Welke accenten."— Transcript van de presentatie:

1 Groningen = Oranje = VVD

2 In beweging  We kunnen niet alles.  We zijn vrijwilligers.  Geen uitgebreide plannen of beleidsstukken.  Welke accenten willen we leggen.  Laten we een aantal zaken oppakken, structureel, met als doel tevreden te kunnen zijn over onze inzet voor de VVD.

3  De Kamercentrale heeft een spilfunctie voor de VVD in de Provincie Groningen.  Om het liberale gedachtegoed een steviger basis te geven moeten we aan het werk.  Verbeteren van de interne organisatiestructuur  Profilering van de VVD naar een breder publiek.

4  De provincie Groningen “doorbakken rood”.  Doorbraak maken.  Landelijke invloed belangrijk daarom invloed uitoefenen op het landelijke VVD imago  Provinciaal niveau moet de Statenfractie het nieuws maken, herkenbaar profiel, herkenbare personen.  Op gemeenteniveau is zijn de afdelingen en fracties aan zet om de VVD een smoel en inhoud te geven.

5 Onze doelen voor de komende paar jaar:  Meer leden, vooral “jongere” leden.  Meer inhoudelijke inbreng  Herkenbare VVD statenleden, wethouders en raadsleden.  Levendige afdelingen.  “Permanente” campagne voeren.

6 Groningen moet “oranje” kleuren

7 Afspraken met: acties  Vz Afdelingen  Fractievz Staten  Vz KC  Partijraadsleden  TK, EK, EU leden  Individuele trekkers Jaarlijks evalueren in KC-VZ-overleg

8 De afdelingen moeten de basis zijn voor de leden:  hun enthousiasme krijgen/houden.  kunnen groeien in hun ambities.  invloed kwijt kunnen zowel lokaal als richting provinciaal en landelijk. Dit vraagt actieve en levendige afdelingen.

9 Verwachtingen:  ledenwerving op afdelingsniveau  Zorgen voor inbreng tbv landelijke en regionale vraagstukken.  Afdelingen maken een jaarplan met activiteiten en stemmen dit af met omliggende afdelingen. NB grote bijeenkomsten stimuleren meer dan kleine. Interessant voor (niet)leden, gastsprekers en pers.  Zorgen zelf ook actief voor contacten met KC- bestuur.  organiseren van bijeenkomsten op afdelingsniveau. Indien de afdelingen te klein zijn zouden meerdere afdelingen dit gezamenlijk kunnen oppakken:

10 Acties 1. Voorstel per regio (nader te bepalen), minimaal 3 grote bijeenkomsten: ondersteuning door sprekers Staten, EK/TK en financieel door KC 2. Afdelingen communiceren activiteiten ook op site van het KC 3. Alle afdelingen richten een site in, ondersteuning KC bij opzet 4. Afdelingen nodige KC-bestuurscontactpersoon uit voor regelmatig overleg.

11 KC zal:  ondersteunen regionale/grote afdelingsbijeenkomsten.  Via PPRC ledenwerfacties: samen.  KC vertegenwoordiging bezoekt regelmatig bijeenkomsten afdelingen: vaste vertegenwoordiger als aanspreekpunt.

12 Statenfractie  Organiseert haar eigen wijze van het verkrijgen van input vanuit de afdelingen.: komt met met voorstel.  Organiseert het zogenaamde periodieke “Marumoverleg”: overleg tussen de drie noordelijke provincies, TW, EK, EUP en KC’s.  Legt op de ALV’s verantwoording af over het gevoerde beleid en politieke acties.  Zijn zichtbaar in media en hebben bekendheid.

13 EK, TK, EUP  Het KC zorgt voor periodieke contacten met de noordelijke vertegenwoordigers.  De vertegenwoordigers zorgen voor actieve inbreng in de ALV en leggen daar verantwoording af.  De vertegenwoordigers zorgen voor actieve inbreng bij lokaal georganiseerde bijeenkomsten. Hiervoor worden ze vroegtijdig uitgenodigd.  Vertegenwoordigers zorgen voor periodieke inbreng tbv van webiste en Toxweb.

14 Landelijke stem  Stem laten horen: Partijraden, ALV  Landelijke profilering: Statenfractie en KC.  voor elke partijraad wordt een bijeenkomst georganiseerd door de Partijraadsleden op een centrale plek in de provincie waar leden hun inbreng kunnen leveren.  Afdelingen kunnen schriftelijk zelf de partijraadsleden van inhoud voorzien. De jaaragenda voor de Partijraden is bekend. Afdelingen houden dit zelf in de gaten. Inbrengen worden gestuurd naar de secretaris van het KC. Deze zorgt voor verspreiding naar de partijraadsleden. Op de ALV wordt verantwoording afgelegd over de inbreng op de landelijke bijeenkomsten.

15 KC-bestuur de accenten  Regelmatige contacten: wederzijdse verantwoordelijkheid  Ondersteuning en stimulering van afdelingen.  Zichtbaar  Zorgt voor actuele informatie: papier en digitaal  KC-VZ overleg 2 maal per jaar: status informeel, info uitwisselen, contacten  ALV’s zijn interessant en bindend element.  Permanente campagne samen met staten, EK, TK invulling geven: jaarlijks een groot werkbezoek en bijeenkomst organiseren.  Organiseren PR-team: actief bezig met permanente campagne.

16 Tot slot Realistisch zijn, maar ambitieus. Het is een voorstel ter verbetering vatbaar. Het is een start. Laten bezinken en reageer voor wezenlijke veranderingen.: via secr. Oktober convenant bij ALV ondertekenen.

17 Groningen = Oranje = VVD


Download ppt "Groningen = Oranje = VVD. In beweging  We kunnen niet alles.  We zijn vrijwilligers.  Geen uitgebreide plannen of beleidsstukken.  Welke accenten."

Verwante presentaties


Ads door Google