De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Programma •9:45-10:15 Marcel Boogers, hoogleraar UT, BMC Samenwerking en strategische allianties •10:15-10:45 Jan Kerkhof, oud-wethouder Veghel, lid Cie.Huijbregts.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Programma •9:45-10:15 Marcel Boogers, hoogleraar UT, BMC Samenwerking en strategische allianties •10:15-10:45 Jan Kerkhof, oud-wethouder Veghel, lid Cie.Huijbregts."— Transcript van de presentatie:

1 Programma •9:45-10:15 Marcel Boogers, hoogleraar UT, BMC Samenwerking en strategische allianties •10:15-10:45 Jan Kerkhof, oud-wethouder Veghel, lid Cie.Huijbregts Waarnemingen en ervaringen vanuit de Cie. Huijbregts •10:45-11:15 Netwerken en koffie/thee •11:15-11:45 Hanneke Balk, D66 wethouder Waalre, oud-secretaris Vereniging Brabantse Gemeenten •Brabant Breed •11:45-12:15Marcel Fränzel, D66 Burgemeester Woensdrecht Waarnemingen en ervaringen vanuit de lokale politiek •12.15-13.00 interactieve sessie met de zaal: wat wordt het D66 geluid in Noord-Brabant

2 Doelen •Informatie naar de D66-achterban •Regionale afstemming en input van en voor D66 raadsleden/wethouders •Voeding van de Statenfractie voor het politieke debat in PS later in het jaar •Netwerken!

3 Bestuurskracht Bestuurskracht is het vermogen van een overheidsorgaan om de wettelijke en autonome taken en de ambitie die het overheidsorgaan heeft, adequaat uit te voeren en hiervoor in de bestuurlijke en maatschappelijke context de juiste verbindingen aan te gaan.

4 D66 landelijk standpunt 1 Gemeenten krijgen meer en meer taken overgedragen, zoals welzijnsbeleid, grote stedenbeleid, arbeidsmarktbeleid en sociale zekerheid, maar ook zorgtaken van het Rijk, van de provincies en taken van Zelfstandige Bestuursorganen. D66 steunt deze ingezette beweging. Wat efficiënt en effectief dicht bij de burger georganiseerd kan worden brengen wij onder in gemeenten. Alleen krachtige gemeenten kunnen deze opdrachten goed uit voeren. Sommige gemeenten zijn hiervoor te klein.

5 D66 landelijk standpunt 2 D66 wil daarom dat in elke gemeente getoetst wordt of de gemeente deze taken naar behoren kan uitvoeren. In deze toets wordt onder meer de bestuurs- en financiële kracht gemeten. Er wordt daarbij ook gekeken naar de effectiviteit en het democratische gehalte van bestaande samenwerkingsverbanden tussen gemeenten. Op basis van deze toets en onder regie van de provincies komen gemeenten met voorstellen tot herindeling. Stap voor stap zal dit leiden tot minder, maar wel krachtige gemeenten.

6 D66 landelijk 3 Gemeenteraden zullen in deze grote gemeenten meer beleid zelf volledig aansturen en controleren. Gemeenten krijgen voor dit opschalingsproces twee jaar de tijd. D66 wil daarom het landelijke herindelingskader herzien. Door deze opschaling wil D66 het aantal te kleine gemeenten terugdringen en het aantal bovengemeentelijke regelingen met zeker 30% verminderen.

7 Dilemma’s 1.identiteit vs efficiënte bedrijfsvoering 2.samenwerking vs democratische legitimatie 3.provincie stuurt vs gemeente bepaalt 4.elke regio eigen oplossing vs provinciale eenheid 5.opgaven regionaal/economisch vs lokale economie/leefbaarheid 6.H-woord of S-woord


Download ppt "Programma •9:45-10:15 Marcel Boogers, hoogleraar UT, BMC Samenwerking en strategische allianties •10:15-10:45 Jan Kerkhof, oud-wethouder Veghel, lid Cie.Huijbregts."

Verwante presentaties


Ads door Google