De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Participatie en Portaal

Verwante presentaties


Presentatie over: "Participatie en Portaal"— Transcript van de presentatie:

1 Participatie en Portaal
Avond voor Bewonerscommissies 1 november 2011 Frauke van Iperen 1 november 2011

2 Stand van Zaken Huurdersparticipatie
Formele verplichtingen Overlegwet Huurderstaal 57 bewonerscommissies

3 Overlegwet De taken van HBV/Bewoners Commissie volgens Overlegwet
huurders op de hoogte houden van activiteiten en betrekken bij de standpuntbepaling, minimaal1 x per jaar een vergadering beleggen voor alle vertegenwoordigde huurders: verantwoording activiteiten bespreken nieuwe plannen vaststellen. alle huurders mogen zich aan sluiten, recht op informatie, overleg (ongevraagd) advies Vormvrij

4 Problemen HBV/Bewonerscommissie
Afspiegeling Geen opvolging Probleem betrekken achterban Groepen niet bereikt Met deze problemen heeft Portaal ook te maken en deze willen we samen met betrokken huurders aanpakken

5 Modernisering en nieuwe vormen van participatie
Wanneer willen mensen meedoen en meedenken? Tijdelijke participatie Doelgroepgericht of gebiedsgericht Modern onderzoek via klantenpanels Nieuwe (sociale) media Formele organisatie als bewaker van de kwaliteit

6 Inzet Portaal bij Bewonersparticipatie (jaarplan 2011 en 2012)
Investeren in bestaande en nieuwe kansen 1. Huurderskoepel 2. Complex/buurtniveau en bewonerscommissies 3. E-participatie 4. Kennen van huurders 5. Belangrijke thema’s: breed advies ophalen

7 1. Huurderskoepel Portaal wil bijdragen aan een nieuwe koepel van huurders Permanente gesprekspartner In afwachting van werkplan 2012

8 Stand van zaken Huurderstaal
ALV Huurderstaal 13 oktober jongstleden: Presentatie financiën Nieuw interim bestuur (8 personen) onderzoekt mogelijkheden doorstart Beleidsplan wordt rond maart aan de leden gepresenteerd Oproep vanuit ALV: focus op belangenvertegenwoordiging en niet op administratieve zaken

9 Huurderstaal en Bewonerscommissies
Oude situatie: Vergoedingen, ondersteuning en deskundigheidsbevordering via huurderstaal Huidige situatie: Voor vergoedingen, ondersteuning en deskundigheids bevordering direct naar Portaal

10 2. Complex/buurtniveau en bewonerscommissies
“Daarvoor zitten we hier vanavond in het bijzonder, hier kom ik aan het einde op terug”

11 3. E-participatie Internetsite Portaal: toegankelijk en actueel (contactpersonen, ideeënbus, actueel nieuws en onderhoudsplanningen) Portaal panel: digitaal mening vragen (ook voor Utrechts- en buurt/complex gebruik) Inzetten bij thema’s Voorwaarde: recente adressen

12 4. Kennen van huurders Complexbezoek
Kennismakingsgesprek nieuwe huurders Inzet gebiedsbeheerders ogen en oren

13 5. Belangrijke thema’s: breed advies ophalen
Bij belangrijke thema’s waar formeel overleg verplicht of gewenst is, zullen we op nieuwe wijze en onder een breder publiek meningsvorming ophalen dan wel dialoog voeren. Een combinatie van participatievormen is hierbij mogelijk en over de inzet willen we overleggen met betrokken huurders - tijdelijke Bewonersadviesgroepen (BAG’s) thema bijeenkomsten digitale peilingen

14 2. complex/buurtniveau Bewonerscommissies
Versterken en ondersteunen van bewonerscommissies: Bijeenkomsten, Internet site en , Training Gerichte buurt acties/raadplegingen: Activiteiten Toegankelijkheid Portaal

15 Bijeenkomsten Tenminste 2 keer per jaar ontmoeting Portaal directie en bewonerscommissies Agenda gezamenlijk bepalen Kansen en belemmeringen doornemen Ervaringen uitwisselen Thema’s oppakken

16 Internetsite en e-mail
Goede en snelle manier om huurders en andere betrokkenen te informeren en raadplegen Aanbod Portaal: eigen model site en besloten discussie via portaal panel site Aandachtspunten: Vulling/beheer Actualiteit Toegankelijkheid Koppeling aan portaal site Vraag: Interesse?

17 Training Mogelijkheid om gezamenlijk aan deskundigheidsbevordering te doen. Greep uit aanbod Woonbond en Stade: Actueel huurbeleid: wet- en regelgeving en beleid Utrecht Betrekken achterban Bewonersparticipatie en sociale media Op maat… Vraag: interesse?

18 Tot slot - Participatie is: tweerichtingsverkeer
Huurders en Portaal hebben een gezamenlijk belang: beleid dat getoetst is aan de wensen van zoveel mogelijk verschillende huurders. Dat lukt alleen als er op verschillende participatievormen tegelijkertijd ingezet wordt Vragen? Wat spreekt jullie als betrokken huurders en bewonerscommissie aan? Wat kunnen wij voor elkaar betekenen?


Download ppt "Participatie en Portaal"

Verwante presentaties


Ads door Google