De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een Zeer Zwakke School, is het te vermijden?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een Zeer Zwakke School, is het te vermijden?"— Transcript van de presentatie:

1 Een Zeer Zwakke School, is het te vermijden?
12 januari 2010 Anneke van der Linde (projectleider) Anje Margreet Woltjer (adviseur PO-Raad)

2 Programma Kennismaking Huidige stand van zaken zeer zwakke scholen
Activiteiten PO-Raad Uitwisseling ervaringen aan de hand van casus

3 Wat is er aan de hand Op 1 december 2009 97 zeer zwakke basisscholen
6 zeer zwakke speciale basisscholen (sbo) 10 zeer zwakke speciale scholen (vso) Dit is ±1,5% van het scholenbestand

4 Wanneer (zeer) zwak? Zwak: 3 jaar achter elkaar onvoldoende eindopbrengsten Zeer zwak: ook nog tenminste 2 onvoldoende normindicatoren van het onderwijsleerproces (uitzonderingen: kleine scholen, geen eindopbrengsten etc.)

5 Oorzaken ZZS Onderzoek onder schoolbesturen:
Directeur (Q, wisselingen, onhandig in communicatie) Team (individueel, team als geheel, lage verwachtingen team) Leerlingen (veranderingen in leerlingen populatie) Omgevingsfactoren (te veel/weinig bemoeienis BM en bestuur)

6 Programma ‘goed worden en goed blijven’ PO-Raad
Verkorten periode dat een basisschool zeer zwak functioneert (curatief) Verminderen aantal zeer zwakke basisscholen (curatief/preventief) Voorkomen dat zwakke scholen zeer zwak worden (preventief)

7 Wat biedt de PO-Raad? Verdiepende analyse voor besturen van zeer zwakke scholen (curatief) Verspreiden kennis in de sector over vroegsignalering (preventief) Pilots voor twinning (curatief en preventief)

8 Analyse Analyseteam Verdiepende analyse voor schoolbestuur
Kwaliteit onderwijs Functioneren organisatie Maatschappelijke context Z.s.m. na beoordeling Na 3 weken gereed Rapportage met bouwstenen voor verbeterplan

9 Vroegsignalering Hoe gaat het? (vraag aan bestuurder, algemeen directeur, bovenschools manager) Instrumenten Vroegsignaleren is een werkwijze Minimumlijstje Brochure Regionale studiedagen in 2010

10 Twinning Koppelen van school 1 aan school 2 (directeuren, IB ers, leerkrachten) - Ruimte voor pilots

11 Vliegende brigades Nieuwe activiteit vanuit OCW om periode dat een school zeer zwak is te verkorten Vliegende brigades gaan aan de slag om onderwijsleerproces op zeer zwakke scholen te verbeteren Verbinding tussen activiteiten vliegende brigades en PO-Raad

12 Een zeer zwakke school, is het te vermijden?
Casus Een zeer zwakke school, is het te vermijden?

13 Meer informatie Goed worden en goed blijven www.po-raad.nl
(Anje Margreet Woltjer, Anneke van der Linde) 030 –


Download ppt "Een Zeer Zwakke School, is het te vermijden?"

Verwante presentaties


Ads door Google