De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

REA en kleine gemeenten

Verwante presentaties


Presentatie over: "REA en kleine gemeenten"— Transcript van de presentatie:

1 REA en kleine gemeenten
20 januari 2011 Johan Bosma (Oberon) Benno Wiggers (Swv Duin- en Bollenstreek)

2 Welkom Wie in de zaal? Doel bijeenkomst

3 Het volgende komt aan bod:
Context Opdracht Welke onderwerpen? Proces Visie Hoe is het georganiseerd? Wat zijn succesfactoren? Plaats voor eigen issues

4

5 Context Gemeenten Lisse, Hillegom, Noordwijk, Noordwijkerhout, Teylingen en Katwijk Gemeenten zijn ongeveer van gelijke grootte Afvaardiging van 19 schoolbesturen in 3 samenwerkingsverbanden Po en Vo Aanleiding: overleg Passend Onderwijs-gemeenten en vraag van bestuurders

6 Context Samenhang en wetgeving: samenwerking tussen onderwijs en de jeugdketen ontwikkelings- en opvoedrisico’s vroegtijdig signaleren en melden afspraken over taakverdeling t.a.v. ZioS LEA’s, schoolbesturen, forenserende scholieren Wat staat er in de LEA’s? Schaarse middelen Zelfde doelen REA moet iets toevoegen

7 Regioafbakening en visieontwikkeling
Opdracht Regioafbakening en visieontwikkeling Startconferentie voor bestuurders en beleidsmakers Uitwerking van gekozen thema’s Noodzaak, nut, urgentie, actueel

8 Onderwerpen / Thema’s Reboundvoorzieningen en risicogroepen Jeugd Maatschappelijk Werk Schakelklassen ZAT / ZIOS / CJG

9 Proces in de praktijk Bijeenkomsten met afvaardiging van schoolbesturen (3) gemeenten (5) Externe begeleiding Sturing maar ook zelfwerkzaamheid

10 Organisatie Bestuurders (gemeenten en scholen) Stuurgroep (beleidsmedewerkers + directeuren Swv) voorzitter+ externe ondersteuning Scholen, gemeenten instellingen

11 partners 2e ring partners 1e ring kernpartners

12 Visie We willen: Zichtbare resultaten REA heeft een duidelijk gezicht Samenwerken door samen te doen Gebruik maken van bestaande deskundigheid Geen dikke plannen maar korte en leesbare producten Steun van onze achterban

13 Succesfactoren Bestuurlijk en inhoudelijk draagvlak Werken vanuit een plan Pragmatisch werken + hoge eisen Begeleiding en aansturing Samen willen werken Eigenaarschap Juiste Mix op de “kleuren van de Caluwe”

14 Proces aan de hand van verandermodel van de Caluwé
Motiveren, betrokkenheid, Mens, Ontwikkelen, leren, groeien Regelen, plannen, beheersen, Cijfers, rationaliteit Macht, politiek, onderhandelen Nemen zoals het is, Ruimte, dynamisch

15 Eigen issues Noteer 2 of 3 voor u opvallende zaken uit dit verhaal …………………… Noteer 2 of 3 issues die spelen in uw gemeente/regio …………………….

16 Reboundvoorzieningen en risicogroepen
Doelen: Voorkomen van vroegtijdig schooluitval in de regio, Daling van 30 % Dekkend aanbod van reboundvoorzieningen

17 Jeugd Maatschappelijk Werk
Doelen: Structurele inzet van JMW Terugdringen van zwaardere vormen van hulp Toename van aantal leerlingen, ongeacht problemen dat een ononderbroken schoolloopbaan heeft Juiste rol van JWM

18 Schakelklassen Doelen: Kansen bieden voor kinderen met grote taalachterstand Een of meerdere schakelvoorzieningen realiseren Meetbare verbeteringen van taalachterstand van doelgroepleerlingen Goede beschikbaarheid in de regio

19 ZAT ZIOS CJG Doelen: Ononderbroken schoolcarrière Vroegtijdige signalering van problemen Handelingsgerichte, integrale aanpak 1 kind 1plan Vermijden bureaucratie Meetbaar effectieve hulp Eenduidige en heldere structuren


Download ppt "REA en kleine gemeenten"

Verwante presentaties


Ads door Google