De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dyscalculiebeleid in de praktijk:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dyscalculiebeleid in de praktijk:"— Transcript van de presentatie:

1 Dyscalculiebeleid in de praktijk:
actief of passief ? Sébastien Brunekreef

2 1/22 Programma Voorstellen Wettelijke kaders Filmpjes Screenen
Referentieniveaus rekenen Wettelijke kaders Passend onderwijs Artikel 55: Examenbesluit Filmpjes Screenen Remediëren

3 2/22 Voorstellen Docent wiskunde Remedial teacher Een webmaster

4 3/22 Dyscalculie: zeer ingrijpend voor in het dagelijks leven

5 4/22 Zorgplicht Per 1 augustus 2012* gaat de zorgplicht voor scholen in. Scholen en schoolbesturen worden dan verplicht te zorgen voor een passende onderwijsplek en passend onderwijs voor elke leerling. * Wetsvoorstel moet nog worden aangenomen

6 Referentieniveaus rekenen (1)
5/22 Referentieniveaus rekenen (1) De wet "Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen" is op 1 augustus 2010 in werking getreden. Bron: Staatscourant Hierin staat beschreven wat leerlingen op verschillende momenten in hun schoolloopbaan op het gebied van taal en rekenen moeten kennen en kunnen. 2F: VMBO 3F: HAVO/VWO

7 Referentieniveaus rekenen (2)
6/22 Referentieniveaus rekenen (2) Rekentoets VO 4 Domeinen Getallen Verhoudingen Meten en meetkunde Verbanden vanaf schooljaar onderdeel van het eindexamen ongeacht het feit of wiskunde wel of niet in het profiel of sector zit Problemen zijn te verwachten voor VMBO (Zorg en welzijn, Economie; zonder wiskunde) HAVO (C&M) Dyscalculici Hoe de rekentoets er uit gaat zien, is nu nog niet bekend Rekenmachine?

8 Passief-actief continuüm
7/22 Passief-actief continuüm Actief screenen & Remediëren Actief screenen Remediëren Minimale inspanning Niets doen

9 Passief-actief continuüm
8/22 Passief-actief continuüm Actief screenen Actief screenen Remediëren Remediëren Minimale inspanning Minimale inspanning Minimale inspanning Minimale inspanning Niets doen

10 ‘Legitieme’ redenen om niets te doen
9/22 ‘Legitieme’ redenen om niets te doen We geloven niet in het bestaan van dyscalculie We hebben de kennis niet in huis De directeur/ rector verleent geen toestemming Het past niet binnen de visie van de school We hebben (nog) geen leerlingen met dyscalculie binnen de school Er bestaat nog geen dyscalculie protocol voor in het VO …………………………………… Niets doen

11 10/22 Minimale inspanning Leerlingen met een dyscalculieverklaring extra tijd (20%) verlenen bij toetsen Leerlingen met een dyscalculieverklaring kunnen 30 minuten extra tijd krijgen op het Centraal Schriftelijk Examen Artikel 55 van het examenbesluit: Afwijking wijze van examineren Zie: examenblad.nl Niets doen Minimale inspanning

12 Screenen op dyscalculie
11/22 Screenen op dyscalculie Actief screenen Niets doen Minimale inspanning

13 Actief screenen op dyscalculie (1)
12/22 Actief screenen op dyscalculie (1) Risico analyse in de brugklas uitvoeren 1. Tempo Test Rekenen Actief screenen 2. Dyscalculia Screener

14 13/22 Dyscalculia Screener 5 toetsonderdelen Reactiesnelheid Subiteren
Visuele misleiding Optellen Vermenigvuldigen

15 Actief screenen op dyscalculie (2)
14/22 Actief screenen op dyscalculie (2) Docenten wiskunde nemen TTR af ná 1 wiskunde hoofdstuk VWO (onderbouw): ≤ 104 LWOO-VMBO-gl (1e klas): ≤ 83 Actief screenen Remedial teacher neemt de Dyscalculia Screener af 6 maanden rt en probleem nog steeds hardnekkig -Doorsturen naar psycholoog/orthopedagoog

16 Remediëren van dyscalculie
15/22 Remediëren van dyscalculie Actief screenen Remediëren Niets doen Minimale inspanning

17 Remediëren van dyscalculie (1)
16/22 Remediëren van dyscalculie (1) Bewustzijn docent STICORDI Remediëren Metacognitie Subiteren

18 17/22

19 18/22

20 STICORDI - maatregelen
19/22 STICORDI - maatregelen Benadruk sterke kanten 1. STimuleren (Pedagogisch) Belonen voor inspanningen, niet voor resultaten 2. COmpenseren Pre-teaching Extra tijd bij toetsen Rekenmachine 3. Remediëren Hulp op maat (Handelingsleertheorie) Ezelsbruggetjes 4. DIspenseren Geen onvoorbereide sommen op bord maken Rekenfouten niet of minder mee laten wegen

21 20/22 Remediëren Handelingsmodel
1. Concreet handelen in werkelijkheidssituatie 2. Voorstellen - concreet 3. Voorstellen - schematisch 4. Symboliseren Goed reken-wiskunde onderwijs Begripsvorming Betekenisverlening Conceptontwikkeling Strategieontwikkeling Automatisering en vlot leren rekenen Flexibel toepassen ERWD-protocol, 2011

22 Voor meer achtergrondinformatie
21/22 Voor meer achtergrondinformatie

23 Bedankt voor jullie aandacht!
22/22 Bedankt voor jullie aandacht!


Download ppt "Dyscalculiebeleid in de praktijk:"

Verwante presentaties


Ads door Google