De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jenaplan VO Verwerken van weektaken op eigen niveau op een moment dat jij zelf inplant. Maar ook leren van en met elkaar binnen de stamgroep. Apenheul:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jenaplan VO Verwerken van weektaken op eigen niveau op een moment dat jij zelf inplant. Maar ook leren van en met elkaar binnen de stamgroep. Apenheul:"— Transcript van de presentatie:

1 Jenaplan VO Verwerken van weektaken op eigen niveau op een moment dat jij zelf inplant. Maar ook leren van en met elkaar binnen de stamgroep. Apenheul: Voorbeeld van uitwerking keuzewerk: Economie, biologie, sport, organisatie en wereldoriëntatie in één project. Ontwikkeling: Cognitief, maar ook als totale mens: hart, hoofd, handen. Je leert samenleven Leren in een ritme met afwisselende leeractiviteiten, een heldere structuur, keuzemogelijkheden en geen lesuitval. Leren van elkaar en met elkaar Ontwikkelingsgericht Wereldoriëntatie

2 Geschiedenis v.a. Middeleeuwen Gymnasia 1857 MULO – ULO – HBS
1968 LBO - MAVO – HAVO – VWO 1993 Brugklas  Basisvorming 1999 VMBO –HAVO – VWO VMBO: Basis, Kader, Theoretisch

3 Voortgezet onderwijs Na de basisschool naar het voortgezet onderwijs
VMBO HAVO VWO Basisschool VMBO: 4 jaar / HAVO: 5 jaar / VWO: 6 jaar tot centraal examen.

4 Inhoud onderbouw 58 Kerndoelen binnen 7 domeinen:
Nederlands, Engels, wiskunde, mens en natuur, mens en maatschappij, kunst en cultuur, bewegen en sport ruimte om als school zelf inhoudelijke keuzes te maken in het eigen onderwijsprogramma. Leerstof (onderwijsprogramma) wordt ontwikkeld per kerndoel. Dit zijn inhouden, uitgewerkt op diverse niveaus.

5 Jenaplanconcept Concept waarin relaties centraal staan:
De relatie van het kind met zichzelf De relatie van het kind met de ander en het andere De relatie van het kind met de wereld

6 Ontwikkeling Vanuit de relaties ontstaat ontwikkeling
Leren en ontwikkelen binnen diverse leeractiviteiten en werkvormen Kerndoelen en onderwijsprogramma zijn bij leeractiviteiten leidraad (instructie, Xp, stage,.)

7 Inhoud Bovenbouw Examenprogramma
Voor (examen)vakken die deel uitmaken van het eindexamen stelt de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een examenprogramma vast. Dat bevat de eindtermen van het examenvak voor zowel het schoolexamen als het centraal examen.

8 Bovenbouw VMBO 4 sectoren: Zorg en welzijn,Techniek, Economie, Landbouw. HAVO / VWO 4 profielen: Cultuur en Maatschappij (CM), Economie en Maatschappij (EM), Natuur en Gezondheid (NG), Natuur en Techniek (NT)

9 VMBO Gemeenschappelijk deel Ne, En, Ma, LO, CKV Sectordeel
Vrije deel / Praktijkdeel Basis en Kader: 10 uur praktijk per week Theoretisch: Theoretische vakken

10 VMBO op JenaXL Sector economie Afdeling: administratie Toekomst:
Meer afdelingen en / of keuze in vrije deel vergroten

11 2e fase Gemeenschappelijk deel HAVO en VWO: Ne, En, Ma, LO, CKV, LOB
Extra VWO: MVT 2, ANW Profielvakken (bij VWO zit wiskunde in ieder profiel) Vrije deel

12 2e fase op JenaXL Komend jaar HAVO: EM, NT, NG VWO: CM & EM Toekomst:
2 Profielen óf profielen uitbreiden waar nodig

13 SLB Studie Loopbaan Begeleiding
Hoe kom je bij de juiste sector / profiel? VMBO: Onderdeel van leerjaar 2 in het programma in periode 3 HAVO / VWO: Nu maatwerk. Volgend jaar ook vast onderdeel in het programma voor leerjaar 3

14 Eindresultaat Leerlingen die op eigen benen hun relaties en ontwikkeling kunnen voortzetten.


Download ppt "Jenaplan VO Verwerken van weektaken op eigen niveau op een moment dat jij zelf inplant. Maar ook leren van en met elkaar binnen de stamgroep. Apenheul:"

Verwante presentaties


Ads door Google