De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie schoolsysteem

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie schoolsysteem"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie schoolsysteem
Havo/Vwo Door: Marvin, Christina, Simon en Caitlin

2 Algemene informatie Het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) en het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) bereiden leerlingen voor op een studie in het hoger beroepsonderwijs (hbo) en aan de universiteit.

3 Onderbouw HAVO/VWO Klas 1 t/m 3 Kerndoelen

4 Bovenbouw HAVO/VWO HAVO 4 en 5 VWO 4 t/m 6 Profiel kiezen

5 Het uiteindelijke profiel van iedere leerling bestaat uit:
A. Een gemeenschappelijk deel - daartoe behoren de vakken die voor iedereen verplicht zijn. B. Een profieldeel - daartoe behoren combinaties van vakken in 4 richtingen: 1. natuur en techniek, 2. natuur en gezondheid 3. economie en maatschappij 4. cultuur en maatschappij  C. Een vrij deel, waarin leerlingen extra (deel)vakken kunnen kiezen, eventueel om twee profielen te combineren, waardoor mogelijkheden om naar meerdere richtingen door te stromen kunnen worden vergroot.

6 Structuur van vwo/havo
Schoolperiode van 5-6 jaar Doorstroommogelijkheden naar het hbo en universiteit

7 Overeenkomsten en verschillen
Dezelfde leerstof. Verschil is de verdieping Samenvoeging van leerlingen. Welk niveau en stimuleren in hun ontwikkeling en zoveel mogelijk doorstroommogelijkheden naar boven open te laten. VWO-ers staan voor een keuze

8 Tweede fase Vanaf het vierde leerjaar.
Zelfstandig opdrachten uit voeren of onderzoek doen. onderdelen van het schoolexamen worden afgerond Aan het eind van hun HAVO 5 of VWO 6 is er een centraal examen

9 Informatie over Piter Jelles !mpulse
‘Wij willen een school zijn die klaar is voor de samenleving van morgen en de leerlingen daar een goede voorbereiding op geeft’. Adres: Archipelweg VX Leeuwarden

10 Identiteit: De leer- en leefgemeenschap

11 De missie/visie De missie/visie is op school nader uitgewerkt in enkele richtinggevende speerpunten/doelen, uitgaande van de verbinding die de drie cirkels, benoemd in de missie, met elkaar hebben. Het leren centraal Afspraak = afspraak Aandacht

12 De school • ‘Schoolspirit’ • Eigenaarschap • Betrokkenheid • Wederzijdse afhankelijkheid • Leerling- en ouderparticipatie • Gezamenlijke leer- en leef afspraken

13 Vraag: wat voor type kind is geschikt voor de onderwijsvisie van Impulse?
Antwoord: 'Een blauwdruk van een !mpulse leerling bestaat niet, een blauwdruk van een leerling bestaat in zijn geheel niet daarom bestaan wij' - Wij gaan voor passend onderwijs dat aansluit bij de beleving, passie en talenten van het kind en een uitdaging biedt voor verdere ontwikkeling, kort maar krachtig: maatwerk! Leerlingen leren vanuit eigen doelen in samenhang met andere leerlingen. Leerlingen met de adviezen: VMBO-TL, HAVO en VWO kunnen zich aanmelden voor onze school.

14 Ons schoolbezoek Observatie Verhalen leerlingen

15 Interview

16 http://www. schoolvo. nl/. p_schoolcode=13603-20DL-010 http://tkrtp

17 Discussie over havo/vwo
Stellingen Eens met de stelling? Ga aan de ‘Eens’ kant staan Oneens met de stelling? Ga aan de ‘Oneens’ kant staan! Bedenk ook waarom je het eens of oneens bent met de stellingen. Zorg ervoor dat je argumenten hebt.

18 “Competentiegericht onderwijs is beter onderwijs”
EENS ONEENS

19 “Met een havo/vwo diploma doe je meer kennis op dan met een mbo diploma”
EENS ONEENS


Download ppt "Presentatie schoolsysteem"

Verwante presentaties


Ads door Google