De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voortgezet onderwijs en het mbo

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voortgezet onderwijs en het mbo"— Transcript van de presentatie:

1 Voortgezet onderwijs en het mbo
Handboek voor leraren Onderwijs Onderwijs Overzicht hoofdstuk 9

2 Overzicht presentatie
onderwijssysteem in Nederland inrichting van het vmbo inrichting van havo en vwo inrichting van het mbo doelstellingen van het onderwijs verschillende onderwijsconcepten schoolculturen samenwerkingsgraden zorgstructuur Handboek voor leraren Onderwijs 2

3 Huidig onderwijssysteem in Nederland
Handboek voor leraren Onderwijs

4 Leerwegen en sectoren in het vmbo
Leerwegen: leerjaar 3 en 4 in het vmbo theoretische leerweg (tl) gemengde leerweg (gl) kaderberoepsgerichte leerweg (kb) basisberoepsgerichte leerweg (bl) Sectoren: binnen iedere leerweg keuze uit: techniek zorg en welzijn economie landbouw Handboek voor leraren Onderwijs 4

5 Leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs
LeerWegOndersteunend Onderwijs (LWOO) extra zorg voor leerlingen van alle leerwegen in het vmbo leerlingen halen een vmbo diploma Handboek voor leraren Praktijkonderwijs (PRO) leerlingen die niet de capaciteiten hebben om een regulier diploma te behalen na het praktijkonderwijs gaan leerlingen aan het werk in bv. de groenvoorziening, sociale werkplaats Onderwijs 5

6 Inrichting van het havo- en vwo-onderwijs
Handboek voor leraren Onderwijs

7 Doelstellingen van het onderwijs
persoonlijke ontplooiing van kwaliteiten maatschappelijke voorbereiding beroepsopleiding Hoe deze doelen worden vormgegeven staat in direct verband met de visie van de school. Handboek voor leraren Onderwijs 7

8 Verschillende onderwijsconcepten
Natuurlijk lerenscholen Technasia Competentiegerichte scholen Nieuw lerenscholen Daltonscholen Scholen voor hoogbegaafden Handboek voor leraren Montessorischolen Bètascholen Profielscholen Tweetalige scholen Kunst- en cultuurscholen Elos-scholen Onderwijs LOOT-scholen 8

9 Schoolculturen de familieschool relatiegerichte directeur
Handboek voor leraren de professionele instelling zakelijke directeur de living-apart-together school afwezige directeur Onderwijs 9

10 Samenwerkingsgraden Handboek voor leraren Onderwijs 10
nauwelijks gezamenlijkheid samenwerking gedeelde werkwijze en visie communicatie werkoverleg consensus Handboek voor leraren leraren spreken elkaar geregeld leraren ontmoeten elkaar vaak er is één ontmoetingsplaats (en niet meerder) er vinden veel informele gesprekken plaats leraren kennen elkaar goed leraren zijn verplicht te komen overlegpunten zijn voor alle docenten relevant onenigheid vormt geen obstakel iedereen participeert in het overleg gemaakte afspraken zijn bindend problemen zijn gezamenlijke problemen er hebben intensieve gesprekken plaats er zijn voldoende gemeenschappelijke taken iedereen gebruikt dezelfde termen discussies over deze zaken worden niet meer gevoerd Onderwijs 10

11 Zorgstructuur type A ongeorganiseerde vrijwilligheid type B
Handboek voor leraren type B geparkeerd bij deskundigen type C op het bordje van de mentor type D kernteams Onderwijs 11

12 ‘De meeste ideeën over onderwijs zijn niet nieuw, maar niet iedereen kent de oude ideeën.’
Euclides   Handboek voor leraren Onderwijs


Download ppt "Voortgezet onderwijs en het mbo"

Verwante presentaties


Ads door Google