De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SG De Triade “Bouwen op Prestaties”.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SG De Triade “Bouwen op Prestaties”."— Transcript van de presentatie:

1 SG De Triade “Bouwen op Prestaties”

2 De Triade, bouwen op prestaties!
Alle niveaus van het vmbo in huis: mavo, gemengd, kader, basis Wil je lekker met je handen werken? Wil je ook veel leren? Bij ons kun je die twee prima combineren!

3 “Bouwen op Prestaties”
Letterlijk: bouwen, dóen, creëren, praktijk, produceren, maken technisch én creatief álle leerlingen in de onderbouw 8 uur Figuurlijk: goede prestaties leveren kennis opbouwen zelfvertrouwen hebben we halen het beste uit álle leerlingen

4 De Triade, een school voor jou!
Praktijk voorop Sportstroom Onderwijs & Begeleiding op maat Werken met tablets Kleine school In eigen huis (versneld) naar mbo

5 Nieuw examenprogramma
3 Profielen Economie Techniek Zorg en Welzijn Bij elk profiel 4 verplichte profieldelen Bij elk profiel 4 vrij in te vullen keuze delen. Deze mogen uit andere sector komen Triade: techniek: BWI + PIE maar ook Ondernemen (uit Economie)

6 Praktijk voorop Bouwen, Wonen, Interieur (BWI)
Produceren, Installeren, Energie (PIE) Profieldelen en keuzedelen Creatieve invullingen Leren ondernemen Duurzaamheid

7 Gemengde leerweg en mavo
Doorstroom richting havo Leren én doen 8 uur techniek/creatief in de onderbouw Keuze voor technische mavo mogelijk Perfecte voorbereiding op mbo

8 Sportstroom Voor alle leerwegen Extra uren sport
Clinics door professionals Keuzevak l.o.2 Pluspunt bij keuze voor MBO Sport & bewegen Cios

9 Onderwijs op maat Leerstof en uitleg afgestemd op de leerling
Minder klassikaal, meer individueel Uitstel niveaukeus, opstroom mogelijk Flexibele leerroutes Werken met een tablet én met boeken

10 Begeleiding op maat 3 mentoruren per week
5 gesprekken ouders-leerling-mentor per jaar Zorg op Maat Zorgadviesteam, intern en extern Schoolmaatschappelijk werk Remedial teaching Examenvreestraining Faalangsttraining Weerbaarheidstraining

11 Leerjaar 1 Mavo, gemengd, kader, basis:
plaatsing op adviesniveau basisschool 8 lesuren per week techniek of creativiteit les op maat Wat kan de leerling aan? Welke leerstof of uitleg heeft de leerling nodig? Een niveau omhoog?

12 Leerjaar 2 Mavo, gemengd, kader, basis:
8 lesuren per week techniek of creativiteit examen in twee keuzedelen, bijvoorbeeld Interieur en Design Meubelmaken Schilderen Zonne- en windenergie Les op maat Wat kan je aan? Wat heb je nodig? Een niveau omhoog? Eind jaar 2: kiezen voor PIE of BWI

13 Leerjaar 3: PIE of BWI PIE BWI Produceren, Installeren, Energie
Metaal Elektro Installatietechniek ICT/Tekenen in CAD Leren ondernemen Bouwen, Wonen, Interieur Bouwen vanaf de fundering, woninginrichting en alles daartussenin Design Etaleren ICT/Tekenen in CAD Leren ondernemen

14

15 Leerjaar 3 Mavo, gemengd, kader, basis ronden allemaal twee profieldelen en twee keuzedelen af. Basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg: 13 uur BWI/PIE Nederlands Engels wiskunde rekenen natuurkunde maatschappijleer l.o. 2 uur mentoraat

16 Leerjaar 3 Mavo, gemengd, kader, basis ronden allemaal twee profieldelen en twee keuzedelen af.
Gemengde leerweg: 5 avo-examenvakken 1 praktijkvak 11 lesuur BWI/PIE Nederlands Engels wiskunde natuurkunde een keuzevak uit: Duits/geschiedenis economie biologie l.o. 2 uur mentoraat Technische mavo: 6 avo-examenvakken 1 praktijkvak 11 lesuur BWI/PIE Nederlands Engels wiskunde natuurkunde twee keuzevakken uit: Duits/geschiedenis economie biologie l.o. 2 uur mentoraat Mavo doorstroom havo: 7 avo-examenvakken 1 praktijkvak 8 uur BWI/PIE Nederlands Engels wiskunde natuurkunde biologie economie een keuzevak uit: Duits geschiedenis l.o. 2 uur mentoraat

17 Leerjaar 4 Basis en Kader Gemengd en Technische Mavo
14 uur BWI/PIE Gemengd en Technische Mavo 4 uur BWI/PIE Maatschappijleer Examen in 5 of 6 avo-vakken Mavo doorstroom havo Geen BWI/PIE meer Examen in 7 avo-vakken

18 Examen gehaald en dan? Basis Kader Naar niveau 1 of 2 in het mbo
binnen de muren van De Triade bij het Regiocollege een mbo-school naar keuze Naar niveau 2, 3 of 4 in het mbo Binnen de muren van de Triade op niveau 2 bij het Regiocollege Een mbo-school naar keuze

19 Examen gehaald en dan? Gemengd/ technische mavo Mavo Technische mavo
slagingspercentage afgelopen jaren 100% Mavo slagingspercentage afgelopen jaren 96% Technische mavo mavo diploma mét volledig afgerond beroepsvak: 4 profieldelen en 4 keuzedelen door naar mbo niveau 4 met een grote voorsprong door beroepsvak door naar de havo Gemengde leerweg diploma gemengd met volledig afgerond beroepsvak: 4 profieldelen en 4 keuzedelen Met 7 avo-vakken geslaagd? mavodiploma Met 6 avo-vakken geslaagd? mavo diploma mét certificaat beroepsvak: 2 profieldelen en 4 keuzedelen door naar mbo niveau 4 met een grote voorsprong door certificaat beroepsvak door naar de havo

20 De Triade, bouwen op prestaties!
Kleine school met veel aandacht voor elke leerling Techniek, sport, creatieve vakken, leren ondernemen Met voorsprong naar mbo door praktijkvakken voor alle leerlingen

21 Tot ziens op De Triade! Open dagen: 17 januari van 19:00 tot 21:00


Download ppt "SG De Triade “Bouwen op Prestaties”."

Verwante presentaties


Ads door Google