De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

4 Profielen C&M: Cultuur en Maatschappij E&M: Economie en Maatschappij

Verwante presentaties


Presentatie over: "4 Profielen C&M: Cultuur en Maatschappij E&M: Economie en Maatschappij"— Transcript van de presentatie:

1 4 Profielen C&M: Cultuur en Maatschappij E&M: Economie en Maatschappij
N&G: Natuur en Gezondheid N&T: Natuur en Techniek

2 Opbouw profiel Gemeenschappelijk deel: 5 vakken Profieldeel:
verplichte profielvakken profielkeuzevakken Vrije deel: 1 keuze-examenvak Geheel vrije deel: extra vak: 1 examenvak vrij naar keuze

3 Gemeenschappelijke deel
Nederlands Engels Maatschappijleer Cultuur en Kunstzinnige Vorming Lichamelijke Opvoeding Rekentoets

4 Cultuur en Maatschappij profieldeel
3 verplichte profielvakken geschiedenis Frans of Duits Maatschappijwetenschappen 1 profielkeuzevak cultuur tekenen of muziek of filosofie

5 Cultuur en Maatschappij vrije deel
1 keuze examenvak Aardrijkskunde economie wiskunde A Duits Frans BSM (bewegen, sport, maatschappij) Informatica

6 Economie en Maatschappij profieldeel
3 verplichte profielvakken wiskunde A economie geschiedenis 1 profielkeuzevak Duits of Frans of aardrijkskunde

7 Economie en Maatschappij vrije deel
1 keuze examenvak aardrijkskunde Frans Duits tekenen muziek filosofie maatschappijwetenschappen management & organisatie BSM (bewegen, sport, maatschappij) Informatica

8 Natuur en Gezondheid profieldeel
3 verplichte profielvakken wiskunde A of wiskunde B biologie scheikunde 1 profielkeuzevak natuurkunde of aardrijkskunde

9 Natuur en Gezondheid vrije deel
1 keuze examenvak natuurkunde economie informatica wiskunde D (bij wi B) Frans Duits filosofie tekenen Muziek BSM (bewegen, sport, maatschappij) Aardrijkskunde

10 Natuur en Techniek profiel deel
3 verplichte profielvakken wiskunde B natuurkunde scheikunde 1 profielkeuzevak wiskunde D of informatica of biologie

11 Natuur en Techniek vrije deel
1 keuze examenvak wiskunde D biologie informatica economie Frans Duits filosofie (niet in comb. met wi D) tekenen (niet in comb. met wi D) muziek (niet in comb. met wi D) BSM (bewegen, sport, maatschappij) Aardrijkskunde

12 Welk vak in het vrije deel ?
Profiel is voldoende: kies wat je leuk vindt! Profiel is mogelijk niet voldoende: vergroot doorstroommogelijkheden! Overzicht doorstroomeisen is beschikbaar op de decanenportal.

13 Extra vak in het vrije deel: afhankelijk van de individuele leerling
Alleen voor leerlingen met 25 pluspunten. Vaak in combinatie met een ander vak. Vak komt op diploma LET OP: EV kan alleen gevolgd worden als er plaats is in de clusters!!! (Staat begin schooljaar niet op rooster;overleg decaan)

14 Van 5 Havo naar 5 Vwo Kies: wiskunde Frans of Duits

15 Tijdpad Sept/febr:-Lob-lessen door mentor/decaan Dec: -advies van alle vakdocenten Jan: -bespreking adviezen met mentor -voorlopige profielkeuze -introductie nieuwe vakken in havo 4 Febr: - Ook oriëntatie op sectorkeuze voor mavo 4 . Alle leerlingen van havo 3 maken ook een voorlopige keuze voor mavo 4.

16 Feb/mrt: -afsluiting profielkeuze (decaan; vrije deel)
op verzoek individueel gesprek met decaan Uiterlijk 20 maart: -inleveren definitief keuzeformulier Wijzigingen in overleg met decaan en met schriftelijk verzoek ouders (op wachtlijst)


Download ppt "4 Profielen C&M: Cultuur en Maatschappij E&M: Economie en Maatschappij"

Verwante presentaties


Ads door Google