De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CEPHIR – academische werkplaats Rotterdam Centre for Effective Public Health In the larger Rotterdam area’

Verwante presentaties


Presentatie over: "CEPHIR – academische werkplaats Rotterdam Centre for Effective Public Health In the larger Rotterdam area’"— Transcript van de presentatie:

1 CEPHIR – academische werkplaats Rotterdam Centre for Effective Public Health In the larger Rotterdam area’

2 Gemeenschappelijke elementen Gezondheidsproblemen die vaak voorkomen in Rotterdam Achterstandsgroepen Ophelderen van persoonlijke en omgevings- determinanten, of Ontwikkelen en invoeren van ‘tailored’ en/of ‘targeted’ interventies

3 Inhoudelijke thema’s CEPHIR Virale hepatitis (A, B en C) SOA/HIV Tuberculose MRSA / Noro Risicoperceptie IZ Infectieziekten (Huisman Onderzoekscentrum)

4 Inhoudelijke thema’s CEPHIR ENDORSE: ENvironmental Determinants of Overweight in Rotterdam’s SchoolchildrEn Longitudinaal onderzoek naar: 1.Obesogeen gedrag bij jongeren in VO1 & VO3 (12-15 jaar) 2. Obesogene omgeving bij jongeren Leefstijl-gerelateerd gezondheidsgedrag

5 Inhoudelijke thema’s CEPHIR Jeugd en jeugdgezondheidszorg Sociaal-economische gezondheids- verschillen Integraal gezondheidsbeleid (reïntegratie werklozen) Uitbreiding nieuwe thema's 2010-2014

6 Innovatie Klein maar Fijn Kortdurende onderzoeksprojecten (3 mnd) Actuele vraagstelling vanuit praktijk/beleid Meerdere methodieken mogelijk: o Literatuur studie o Gesprekken met deskundigen o Focusgroepen Vraag: is het mogelijk om op korte termijn met een wetenschappelijk onderbouwd antwoord te komen waar de praktijk en/of het beleid iets aan heeft?

7 Infrastructuur Directorium (directeur GGD en Hoofd MGZ/Erasmus MC) Stuurgroep (leden GGD en MGZ/Erasmus MC) Twee coördinatoren (GGD: beleid en onderzoek; MGZ: onderzoek) Financiering: –Externe middelen voor AW, zoals ZonMW –Externe middelen op projectbasis –Interne middelen, zoals allocatie 1ste geldstroom aan AW Promoties door GGD medewerkers, gezamenlijke aanstellingen

8 Communicatie Adviesraad CEPHIR seminars (elke 3 maanden) –Actuele thema’s op het raakvlak van wetenschap, praktijk en beleid CEPHIR Debat Mededelingen en Nieuwsbrief Website: www.cephir.nl

9 Sterkte infrastructuur Bouwt voort op reeds bestaande samenwerking tussen GGD en MGZ Sterke betrokkenheid van het hoogste leidinggevend niveau van GGD en MGZ (coordinatie in beide organisaties) Hoge mate van ‘tweerichtingsverkeer’ tussen GGD en MGZ (seminars, werkbesprekingen, advisering, opzet onderzoek) GGD heeft invloed op onderzoeksagenda, MGZ heeft invloed op GGD praktijk (wisselwerking) Adviesraad bestaande uit stakeholders in praktijk en beleid Relatief groot onderzoekspakket (veel direct betrokkenen)

10 Zwakte infrastructuur Nog beperkte betrokkenheid in de werkplaats van ‘beleid’ (politiek niveau) Beperkte verankering in bestaande structuur en werkwijze van GGD en MGZ (in welke mate moet dat worden gerealiseerd?) Moeilijk om Adviesraad om zinvolle manier bij de werkplaats te blijven betrekken Realiseren van ‘gearticuleerde’ vraag uit praktijk is moeilijk Meer expliciete en voldoende budgettering (niet alleen in natura) van de infrastructuur (verankering in beide organisaties, eigen middelen)

11 Uitdagingen komende 4 jaar Structurele samenwerking en borging infrastructuur Professionalisering (interactie wetenschap, beleid en praktijk: wanneer wel, wanneer niet ?) Synchroniseren onderzoeks- en beleidscyclus (verschillende tijdshorizons, identificatie onderzoekbare problemen) Onderwijs over interventie-ontwikkeling, evaluatie en invoering


Download ppt "CEPHIR – academische werkplaats Rotterdam Centre for Effective Public Health In the larger Rotterdam area’"

Verwante presentaties


Ads door Google