De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verdraagzaamheid & diversiteit + wordcloud (voor, in, met, en, …)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verdraagzaamheid & diversiteit + wordcloud (voor, in, met, en, …)"— Transcript van de presentatie:

1 Verdraagzaamheid & diversiteit + wordcloud (voor, in, met, en, …)

2 Opdracht 1 1.Werk in groepjes van 3/4 2.Individueel: Wat is verdraagzaamheid/diversiteit voor jou? (in stilte) 2 min. 3.In groep: Bespreek jullie antwoorden en kom tot een gemeenschappelijk antwoord. 3 min. 4.Klassikale bespreking

3 Hoe hebben jullie dit ervaren? Diversiteit is breder…

4 Keuze thema Divers publiek Gebrek aan verdraagzaamheid Citeer leerkrachten – verhaal doven (2 kolommen) Link maatschappij (kort)

5 Prioriteiten programma ( binnen het bestek van deze opdracht toegespitst op de 3e graad. ) Verdraagzaamheid binnen de schoolmuren vergroten, met het oog op een latere verbreding van het doelterrein naar de gemeenschap én de wereld. Start op micro- en mesoniveau: Beleid aanpassen opdat leerlingen doorheen het schoolgebeuren worden gestimuleerd om met een verdraagzame houding naar hun medeleerlingen te stappen. Op alle niveaus op zoek gaan naar een positief leef- en leerklimaat met een democratische sfeer voor ieder lid van de schoolgemeenschap.

6 Bouwstenen programma Visie (criteria) Teaching for diversity – Wat uit gehaald? Disco screening tool – Wat uit gehaald?

7 Opdracht 2 Bespreek met je buur: Heb je binnen je stage of bredere schoolervaring reeds een situatie ervaren waarin er sprake was van onverdraagzaamheid?  Hoe zou jij hier mee omgaan?

8 Programma op schoolniveau Enquete Werkgroep Evaluatie

9 Programma op klasniveau 1.Leerkracht bepaalt doelstellingen en noden van de klas 2.De leerkracht draagt de attitude verdraagzaamheid uit en gaat zelf op een respectvolle manier om met diversiteit 1.Concrete tips en werkvormen 3. De leerlingen worden actief betrokken bij het thema diversiteit en verdraagzaamheid

10 Evaluatie programma Productevaluatie – Tussentijds – Eind School- Leerkracht- leerlingniveau Procesevaluatie – Tussentijds – Eindeveluatie

11 Op weg naar een verdraagzame samenleving… filmpje


Download ppt "Verdraagzaamheid & diversiteit + wordcloud (voor, in, met, en, …)"

Verwante presentaties


Ads door Google