De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Groep 10 Gedrags- en maatschappij wetenschappen (Isabelle Rots) 2012 – 2013 Seksuele & relationele ontwikkeling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Groep 10 Gedrags- en maatschappij wetenschappen (Isabelle Rots) 2012 – 2013 Seksuele & relationele ontwikkeling."— Transcript van de presentatie:

1 Groep 10 Gedrags- en maatschappij wetenschappen (Isabelle Rots) 2012 – 2013 Seksuele & relationele ontwikkeling

2 Inhoudstafel presentatie  1. School  Voorstelling  Bestaand beleid VOET’en  Noden  2. Thema “Seksuele en relationele ontwikkeling”  3. Bestaande programma’s  4. Implementatie  School niveau  Klas en leerlingen niveau  Netwerken en samenwerkingsverbanden  Evaluatie  5. Suggesties & alternatieven

3 1. SCHOOL

4 1.School – voorstelling + Structuur derde graad

5 1.School – Bestaand beleid VOET  Algemeen  Vrij goed implementatie beleid VOET’en  Projectmatig (Project  VOET)  VOET-coördinator  Systeem mindmaps

6 1.School – Bestaand beleid VOET  Verschillende partijen  Directie  positief  Leerkracht  bereid implementeren maar teveel administratie  Leerlingen  positief “eens wat anders dan les”  Ouders  weinig betrokken, wel communicatie

7 1.School – Bestaand beleid VOET  Schooltype B  Verscheidende thema’s  VOET-coördinator  Geen continue opbouw over verschillende jaren  Weerstand bij leerkrachten door extra administratie

8 1.School – Noden  Herdenken bestaand project “Sociale vaardigheden” met volgende aandachtspunten:  Betrokkenheid leerkrachten vergroten  Zonder administratieve werklast te verhogen  Themadag minder isoleren  Meer aandacht context 2.4 “Seksuele ontwikkeling & puberteit”

9 2. THEMA

10 2. Thema  Vernauwing behandelde VOET  Focus op seksuele en relationele ontwikkeling  Zie noden

11 3. PROGRAMMA’S

12 3. Bestaande programma’s Inhoud? Doelstellingen? Positieve punten? Negatieve punten? Hou je van blauwe ogen Ella Vormingsaanbod CGSO Goede Minnaars Sensoa Poeperkesdag Met liefs Gender in de klas Gender in de blender Handboek: RSV Dicht bij mijn bed show Jeugd en Seksualiteit

13 3. Bestaande programma’s  Inhoud: - schoolvoorstelling - werkmap (werk- en spelvormen)  Thema: homoseksualiteit  Positief? - originele manier om leerlingen te “prikkelen” - betrokkenheid leerkrachten  Negatief? - beperkt zich tot homoseksualiteit Hou je van blauwe ogen

14 3. Bestaande programma’s  Inhoud: - educatief pakket  Thema: genderdiversiteit en transgender  Positief? - groot aantal oefeningen (afstemmen op school) - link met VOET’en  Negatief? - weinig ruimte voor eigen inbreng leerkracht Gender in de blender

15 3. Bestaande programma’s  Inhoud: - website - didactisch materiaal  Thema: Gender  Positief? - voldoende ruimte voor eigen accenten leerkracht - toepassing in verschillende vakken  Negatief? - geen link met VOET’en Gender in de klas

16 4. IMPLEMENTATIE

17 4. Implementatie - Opbouw  Leidraad: stappenplan van Blieck et. al. (1994)  Beginsituatie  Argumentatie van het gekozen programma  Implementatie op schoolniveau  Implementatie op klas –en leerlingen niveau  Netwerken en samenwerkingsverbanden  Evaluatie

18 4. Implementatie - Schoolniveau  Ouders:  Brief aan ouders + Aankondiging op website  Leerkrachten:  Bespreking voorbereiding les biologie bij aanvang van  Bespreken werkvormen om rond thema te werken  Elke vakmentor geeft duiding over lesinhoud rond thema  Eigen aanvulling van de leerkrachten.  Elke leerling derde graad  = centrale spil om te werken rond thema Voorbereiding Toneelvoorstelling: 'Hou je van blauwe ogen?’

19 4. Implementatie - Schoolniveau  Oorspronkelijke nabespreking: open vragen  Vereist zekere graad van mondigheid van leerlingen  Beginsituatie : leerlingen gekozen school beschikken in mindere mate over deze graad van mondigheid  Andere didactische werkvormen:  Vb. Vragen anoniem opschrijven  Vb. Stellingenspel, wie akkoord is gaat recht staan. Nabespreking

20 4. Implementatie – Klas- & leerlingniveau  Voor de voostelling  Biologie: Bingospel  Na de voorstelling  Geschiedenis: Presentatie historische figuren  Nederlands: Brief schrijven  Godsdienst: Gender in de Blender + Comfort Stretch Paniek  Engels: Gender in de Blender + boek Oscar Wilde  Biologie: Gender in de blender  Frans: Rode quiz Klasniveau

21 4. Implementatie – Klas- & leerlingniveau  Klastitularis  Leerkracht godsdienst  Vertrouwensleerkracht  Folders en posters Leerling niveau

22 4. Implementatie –Samenwerkingsverbanden  Leerling en ouderniveau  Schoolwebsite  Schoolniveau  Klassenraad  Externen  Joetz en Sensoa

23 4. Implementatie – Evaluatie  Evaluatie resultaten  Evaluatie implementatie  Leerlingniveau  Klasniveau  Schoolniveau

24 4. Implementatie – Evaluatie

25

26 5. SUGGESTIES & ALTERNATIEVEN

27 5. Suggesties & alternatieven

28 Bedankt voor uw aandacht! Vragen? Groep 10


Download ppt "Groep 10 Gedrags- en maatschappij wetenschappen (Isabelle Rots) 2012 – 2013 Seksuele & relationele ontwikkeling."

Verwante presentaties


Ads door Google