De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voortgangsrapportage Utrechtse Onderwijs Agenda. Utrechtse Onderwijs Agenda is de invulling van de Lokale Educatieve Agenda In 2006 een gezamenlijk ambitiedocument.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voortgangsrapportage Utrechtse Onderwijs Agenda. Utrechtse Onderwijs Agenda is de invulling van de Lokale Educatieve Agenda In 2006 een gezamenlijk ambitiedocument."— Transcript van de presentatie:

1 Voortgangsrapportage Utrechtse Onderwijs Agenda

2 Utrechtse Onderwijs Agenda is de invulling van de Lokale Educatieve Agenda In 2006 een gezamenlijk ambitiedocument gemaakt

3 de belichaming van de de gedeelde verantwoordelijkheid én van de gedeelde wens om het onderwijs in de Stad Utrecht goed in te richten.

4 het is een netwerk van organisaties de cirkel is sinds 2008 rond; de hele keten zit aan tafel: van VVE’s, WWO’s, PO, VO, ROC’s, Hogeschool, Pabo’s, Universiteit Utrecht en andere instellingen we zijn daarin uniek binnen de grote steden van Nederland.

5 Het ambitiedocument 2006 - 2010 kent de volgende speerpunten: 1.Een goede schoolloopbaan voor iedereen 2.School als spil in de wijk 3.Utrecht Onderwijsstad

6 Dat wordt waargemaakt door de volgende werkgroepen: -Integratie -VVE -POVO -VSV -Passend Onderwijs / Zorg -Brede school/talentontwikkeling 0-12 -Brede school/talentontwikkeling 12+ -(taskforce) VMBO - NIEUW -Professionalisering docenten - NIEUW -Basisvoorzieningen -Monitoring

7 Nog over het proces -LEA (en daarmee UOA) is nieuw -Dat is nieuw, creatief en soms spannend -Veel voordeel van gezamenlijk optrekken: draagvlak (VMBO) -Maar ook kan het nog professioneler en resultaatgerichter

8 Inhoudelijke progressie: -VVE ook buiten doelgroepkinderen -Sluitende aanpak met consultatiebureaus is gestart -2007/2008: 285 leerlingen schakelvoorzieningen -Regionale afspraken mbt aanmeldprocedure -www.kijkoponderwijs.tv in de luchtwww.kijkoponderwijs.tv

9 Vervolg inhoudelijke progressie: -Plan voor VMBO dat volgende week gepresenteerd wordt -Het aantal Voortijdig schoolverlaters op VO-niveau ontwikkelt zich positief -6 jeugdadviesteams voor alle wijken in Utrecht -Uitbreiding aantal scholen in de wereld

10 Vervolg inhoudelijke progressie: -Gemengde (voor)scholen -8 brede scholen -eerste combinatiefunctionarissen aan de slag in Overvecht

11 Uitdagingen voor de komende 2 jaar: -Kwaliteitsniveau scholen - met name VO -segregatie & witte/grijze vlucht -overgangen - doorlopende leerlijnen -Aansluiting vraag en aanbod -Adequate faciliteiten -EN: VISIEONTWIKKELING VOOR NIEUWE PERIODE


Download ppt "Voortgangsrapportage Utrechtse Onderwijs Agenda. Utrechtse Onderwijs Agenda is de invulling van de Lokale Educatieve Agenda In 2006 een gezamenlijk ambitiedocument."

Verwante presentaties


Ads door Google