De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

THEMABIJEENKOMST BUISLEIDINGEN - ERVARINGEN MET BEVB -

Verwante presentaties


Presentatie over: "THEMABIJEENKOMST BUISLEIDINGEN - ERVARINGEN MET BEVB -"— Transcript van de presentatie:

1 THEMABIJEENKOMST BUISLEIDINGEN - ERVARINGEN MET BEVB -
22 juni 2011 Gemeente Sittard-Geleen Edwin Pirson

2 Sittard-Geleen

3 Aanwezige buisleidingen
Duitsland België - Buisleidingstrook - Gasleidingen - Ethyleenleiding - k1,k2,k3 leidingen

4 - Ervaringen met Bevb - Case 1: consoliderend Bestemmingsplan (aangehouden) Case 2: consoliderend Bestemmingsplan (“aangepast”)

5 1. Consoliderend bestemmingsplan
3. K1-leiding Woning 2. Buisleiding- strook 1. Gasleiding Maatschappelijke voorziening

6 1. GASLEIDING PR 10-6 = 0 1% let. grens 66,2 bar 16 inch
=> 100% let. = 100 m

7 ONOVERKOMELIJKE PROBLEMEN? 1. GASLEIDING Hoe op te lossen?
Buisleiding: - verleggen (saneren); - ?? bestemming (maatschappelijke voorz.: - saneren (slopen) - aanpassen (uitsluiten scholen e.d) - veranderen (woonbestemming o.d.) De functie maatschappelijke voorziening in het bestemmingsplan. Als hier bijvoorbeeld een school kan worden gerealiseerd, geldt niet de gevel maar de terreingrens als kwetsbaar object. Dit geldt ook voor ziekenhuizen, verpleegtehuizen, en kinderopvang. (art 4 en 5 Revi). ONOVERKOMELIJKE PROBLEMEN? 1% Let. grens 100% let. grens PR 10-6 = 0 Maatschappelijke voorziening Hoe op te lossen?

8 ONOVERKOMELIJKE PROBLEMEN? 2. BUISLEIDINGSTROOK Hoe op te lossen?
- verleggen; - ?? Kwetsbare objecten (woning/maats.voorzieningen): - saneren ONOVERKOMELIJKE PROBLEMEN? Hoe op te lossen?

9 Categorie K1 (brandbare vloeistof)
3. K1-LEIDING PR 10-6 = 12 m 1% let. grens Categorie K1 (brandbare vloeistof)

10 ONOVERKOMELIJKE PROBLEMEN? K1-LEIDING Hoe op te lossen
PR 10-6 = 12m ONOVERKOMELIJKE PROBLEMEN? Hoe op te lossen -vóór 1 januari 2011 - ná 1 januari 2011 1% Let. grens

11 ANTICIPEREN EN VASTSTELLEN
K1-LEIDING NÁ 1 JANUARI 2011 De exploitant dient binnen drie jaar na het in werking treden van de AMvB (geprojecteerde) knelpunten (PR 10-6) gesaneerd te hebben (art. 17, lid 1 en 2); Bij het vaststellen van het BP mag al worden geanticipeerd op voorgaande punt (art. 17, lid 4); ANTICIPEREN EN VASTSTELLEN

12 K1-LEIDING VÓÓR 1 JANUARI 2011
Bij de vaststelling van een ruimtelijk besluit dient het bevoegde gezag te toetsen aan de huidige wetgeving. Het actualisatie/conserverend BP kan op deze basis niet worden vastgesteld. AANGEHOUDEN

13 Conclusie Het Bevb biedt een oplossing voor de veelal historisch ontstane crux in de wetgeving.

14 1. Consoliderend bestemmingsplan
PR-contour Ethyleenleiding Bedrijfswoning Kwetsbaar object? bedrijfswoning Bedrijfsgebouwen ONOVERKOMELIJKE PROBLEMEN? Bedrijfsgebouwen Kwetsbaar objecten?

15 Bedrijfsgebouwen beperkt kwetsbaar?
ETHYLEEN-LEIDING Bedrijfswoning beperkt kwetsbaar ? Artikel 1, lid 1b onder a Bevi - dienst- en bedrijfswoningen. - verspreid liggende woningen met dichtheid max. 2 per ha. Bedrijfsgebouwen beperkt kwetsbaar? Artikel 1, lid 1b onder g Bevi - voor zover er doorgaans geen grote aantallen personen gedurende een groot gedeelte van de dag aanwezig zijn.

16 Hoe voorkomen dat bedrijfsgebouwen kwetsbare objecten kunnen worden?
- Op de verbeelding is veiligheidszone opgenomen (pr-contour). - Bestemmingsregels opgenomen In afwijking van ……zijn ter plaatse van de aanduiding “veiligheidszone” kwetsbare objecten niet toegestaan.

17 Conclusie Als gevolg van het aanpassen van het BP wordt de onderhandelingspositie naar de exploitant in relatie tot een gewenste (toekomstige) saneringsopgave verzwakt c.q. onmogelijk.

18


Download ppt "THEMABIJEENKOMST BUISLEIDINGEN - ERVARINGEN MET BEVB -"

Verwante presentaties


Ads door Google