De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom 30-10-2009 Getuigen zijn.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom 30-10-2009 Getuigen zijn."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Getuigen zijn

2 Bidden Getuigen zijn

3 Zingen psalm 108 vers 1 en 2 Mijn hart, o Hemelmajesteit, Is tot Uw dienst en lof bereid; 'k Zal zingen voor den Opperheer, 'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer. Gij, zachte harp, gij schelle luit, Waakt op, dat niets uw klanken stuit'. 'k Zal in den dageraad ontwaken En met gezang mijn God genaken. Getuigen zijn

4 Zingen psalm 108 vers 1 en 2 Ik zal, o HEER', Uw wonderdaan, Uw roem den volken doen verstaan; Want Uwe goedertierenheid Is tot de heemlen uitgebreid. Uw waarheid heeft noch paal noch perk, Maar streeft tot aan het hoogste zwerk. Verhef U boven 's hemels kringen, En leer al d' aard' Uw grootheid zingen. Getuigen zijn

5 “Getuigen zijn” Lezen in zijn woord Levens houding

6 Mattheus en 13-16 1 En Jezus, de schare ziende, is geklommen op een berg, en als Hij nedergezeten was, kwamen Zijn discipelen tot Hem. 2 En Zijn mond geopend hebbende, leerde Hij hen, zeggende: 13 Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout smakeloos wordt, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe, dan om buiten geworpen, en van de mensen vertreden te worden. 14 Gij zijt het licht der wereld; een stad boven op een berg liggende, kan niet verborgen zijn. 15 Noch steekt men een kaars aan, en zet die onder een koornmaat, maar op een kandelaar, en zij schijnt allen, die in het huis zijn; 16 Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken. Getuigen zijn

7 Zout en licht getuigen zijn Getuigen zijn

8 Stellingen Ik zeg er iets van als iemand vloekt.
Ik bid altijd en overal voor mijn eten Ik neem gerust iemand mee naar de kerk die dat niet gewend is. Polsbandjes dragen met een christelijke tekst is onzin Vertellen wat God in jou leven heeft gedaan. Boodschappen doen voor de buren. Niet mee doen met roddelen. Getuigen zijn

9 Gods opdr8 “Getuige zijn” Getuigen zijn

10 Oth 320 Laat Uw glorie zien Laat uw glorie zien aan heel de wereld om ons heen; als wij samen U aanbidden dan maakt U ons één. Laat uw glorie zien, laat alle blijdschap die U brengt een getuigenis van hoop zijn voor wie U niet kent. Getuigen zijn

11 Oth 320 Laat Uw glorie zien Als wij samen U aanbidden en vol eerbied voor U staan, daalt uw Geest neer in ons midden; raak ons allen aan. Als wij Jezus' naam belijden als de enige die redt. Toon uw majesteit en glorie, dat is ons gebed. Getuigen zijn

12 Oth 320 Laat Uw glorie zien Laat uw glorie zien, dat heel de wereld horen mag het lied van Jezus en het kruis waar Hij ons redding bracht. Laat uw glorie zien aan wie gebroken is en moe, dat zij horen hoe U liefdevol hun namen roept. Getuigen zijn

13 Oth 320 Laat Uw glorie zien Als wij samen U aanbidden en vol eerbied voor U staan, daalt uw Geest neer in ons midden; raak ons allen aan. Als wij Jezus' naam belijden als de enige die redt. Toon uw majesteit en glorie, dat is ons gebed. Laat uw glorie zien. ..(4x) Wij aanbidden U... (4x) Getuigen zijn

14 Fijne avond Getuigen zijn

15 Getuigen zijn


Download ppt "Welkom 30-10-2009 Getuigen zijn."

Verwante presentaties


Ads door Google