De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Eerbied voor een keuze De hel bestaat niet … ?. Genesis 1:28 / 31   En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Eerbied voor een keuze De hel bestaat niet … ?. Genesis 1:28 / 31   En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de."— Transcript van de presentatie:

1 Eerbied voor een keuze De hel bestaat niet … ?

2 Genesis 1:28 / 31   En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen!   En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed.

3 Wat is ZEGEN? Krijgen wat je niet hebt verdient! Zegen - het tegenovergestelde van vloek - = in het Oude en Nieuwe Testament beschreven als onderdeel van het verbond met God = wanneer een volk trouw blijft aan de verbondsbepalingen.

4 Mozes (Deut 30:19-20)   Ik roep heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u: het leven en de dood heb ik u voorgehouden, de zegen en de vloek! Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht,   door de HEERE, uw God, lief (1) te hebben, Zijn stem te gehoorzamen (2) en u aan Hem vast te houden (3) – want Hij is uw leven …

5 Wat is ZEGEN? EEN KEUZE om = (1) de Heer liefhebben, = (2) naar de Heer luisteren, = (3) de Heer aanhangen = de zegen blijft er op Krijgen wat je niet hebt verdient!

6 Numeri 6:24-27  De Here zegene u en behoede u;  De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig;  De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.  ZO ZULLEN ZIJ MIJN NAAM OP DE HEN LEGGEN, EN IK ZAL HEN ZEGENEN.

7 Wat is ZEGEN? Jozua 24:15 KIEZEN, KIEZEN, KIEZEN, KIEZEN, KIEZEN, KIEZEN, KIEZEN, KIEZEN,

8 Jozua 24:15   Maar als het in uw ogen kwalijk is de HEERE te dienen, kies voor u heden wie u zult dienen: óf de goden die uw vaderen, die aan de overzijde van de rivier woonden, gediend hebben, óf de goden van de Amorieten, van wie u het land bewoont.   Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de HEERE dienen!

9 Wat is ZEGEN? 1 Johannes 5:10-12 De Vader in de Hemel, de Zoon en de Heilige Geest willen zegenen! Maar dat is deel van een verbond! (a) heeft 2 partners (b) is vrijwillig

10 1 Johannes 5:10-12   Wie gelooft in de Zoon van God, heeft het getuigenis in zichzelf; wie God niet gelooft, heeft Hem tot leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft het getuigenis dat God van Zijn Zoon getuigd heeft.   En dit is het getuigenis, dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft; en dit leven is in Zijn Zoon.   Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.

11 Wat is ZEGEN? Ik kies de hemel... Krijgen wat je niet verdient Hij betaalde voor waar jij faalde VRIJE KEUZE: ontvangen of … Krijgen wat je wel verdient! Dat is de hel!

12 Matheus 10:28   En weest niet bevreesd voor hen, die wel het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden;   weest veeleer bevreesd voor Hem, die beide, ziel en lichaam, kan verderven in de hel.

13 Eerbied voor een keuze… Ik kies de hemel... De Schepper eert ons! Wij krijgen vrijheid om te kiezen Er zijn er die Zijn aanbod afslaan Volharden daarin = geen zegen = geen hemel

14 Jozua 24:15   Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de HEERE dienen!

15 Eerbied voor een keuze… Ik kies de hemel... Wie Zijn aanbod aannemen Volharden = onder Zijn naam leven = Gods zegen rust op jou = de hemel is met jou verbonden = dat stopt nooit meer

16

17

18

19


Download ppt "Eerbied voor een keuze De hel bestaat niet … ?. Genesis 1:28 / 31   En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de."

Verwante presentaties


Ads door Google