De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GEZEGEND nieuwjaar! wat is dat?.

Verwante presentaties


Presentatie over: "GEZEGEND nieuwjaar! wat is dat?."— Transcript van de presentatie:

1 GEZEGEND nieuwjaar! wat is dat?

2 WAAR komt het wóórd ‘zegen’ vandaan?
WIE worden gezegend? 3. WAT is een zegen? 4. HOE worden dingen gezegend? 5. WAAROM gezegend?

3 1. WAAR komt het wóórd ‘zegen’ vandaan?

4 Hebreeuws: ZEGEN = BaRaK > Baruch
knie > knielen 1

5 Hebreeuws: ZEGEN = BaRaK > Baruch
En hij liet de kamelen neerknielen buiten de stad bij een waterput… Genesis 2411 1

6 Hebreeuws: ZEGEN = BaRaK > Baruch
Want Ik heb gezworen bij Mij zelf (…) dat voor Mij elke knie zich zal buigen… Jesaja 4523 1

7 Grieks: ZEGEN = eu-logia > goed spreken
vergl. benedictie (latijn, frans, portugees, spaans) 1

8 Grieks: ZEGEN = eu-logia > goed spreken
vergl. benedictie (latijn, frans, portugees, spaans) Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei (lett. elke!) geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus Efeze 13 1

9 2. WIE worden gezegend? 2

10 Ik (=JAHWEH) zal u (=Abram) tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn… Genesis 122 2

11 Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met (lett. in) u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. Genesis 123 2

12 In de visserij is een zegen een net dat alle vis insluit:
“De zegenvisserij heeft als principe dat men de vis met een omtrekkende beweging insluit.” 2

13 Want God heeft allen onder ongehoorzaamheid BESLOTEN, om Zich over allen te ontfermen.
Romeinen 1132 2

14 Want God heeft allen onder ongehoorzaamheid BESLOTEN, om Zich over allen te ontfermen.
Romeinen 1132 En toen zij dit gedaan hadden, HAALDEN zij een grote menigte vissen BINNEN, en hun netten dreigden te scheuren. Lucas 56 2

15 3. WAT is een zegen? 3

16 En God zegende ze en zeide: Weest vruchtbaar, wordt talrijk en vervult de wateren in de zeeen, en het gevogelte worde talrijk op de aarde Genesis 122 3

17 En God zegende ze en zeide: Weest vruchtbaar, wordt talrijk en vervult de wateren in de zeeen, en het gevogelte worde talrijk op de aarde Genesis 122 En God zegende hen en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar…. Genesis 128 3

18 En Isaak zaaide in dat land en oogstte in dat jaar honderdvoudig; want de HERE zegende hem. En die man werd RIJK, ja gaandeweg RIJKER, totdat hij ZEER RIJK geworden was. Genesis 2613 3

19 De zegen des HEREN, die maakt rijk, zwoegen voegt er niets aan toe.
Spreuken 1022 3

20 4. HOE worden dingen gezegend?

21 Want anders, indien gij een zegen uitspreekt met uw geest, hoe zal iemand, die als toehoorder aanwezig is, op uw dankzegging zijn amen spreken? 1Korinthe 1416 4

22 En Hij nam de vijf broden en de twee vissen, zag op naar de hemel, sprak de zegen uit en brak de broden … Marcus 641 4

23 En Hij nam de vijf broden en de twee vissen, zag op naar de hemel, sprak de zegen uit en brak de broden … Marcus 641 Jezus dan nam de broden, dankte en verdeelde ze onder hen, die daar zaten, evenzo van de vissen, zoveel zij wensten… Johannes 611 4

24 dankzegging 4

25 Wij weten, dat voor degenen die GOD liefhebben, alle dingen MEDEWERKEN ten goede…
Romeinen 8 28 Het goede wordt niet bereikt ONDANKS maar DANKZIJ alle (ook negatieve) dingen! 4

26 een min…. 4

27 … of een plus die nog niet áf is?
4

28 5. WAAROM gezegend? 5

29 24 Er zijn er, die uitstrooien en toch nog meer verkrijgen; terwijl anderen meer inhouden dan recht is en toch gebrek lijden. 25 De zegenende ziel wordt overvloedig verkwikt, wie laaft, wordt ook zelf gelaafd Spreuken 11 5

30 24 Er zijn er, die uitstrooien en toch nog meer verkrijgen; terwijl anderen meer inhouden dan recht is en toch gebrek lijden. 25 De zegenende ziel wordt overvloedig verkwikt, wie laaft, wordt ook zelf gelaafd. Spreuken 11 5

31 WAAR komt het wóórd ‘zegen’ vandaan? > ‘knielen’ + ‘goed spreken’
WIE worden gezegend? > “alle geslachten van de aarde” 2. WAT is een zegen? zegen = rijkdom! 3. HOE worden dingen gezegend? > dankzeggend. 4. WAAROM gezegend? > om anderen te zegenen = rijk te maken


Download ppt "GEZEGEND nieuwjaar! wat is dat?."

Verwante presentaties


Ads door Google