De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Spierfuncties “Romp”.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Spierfuncties “Romp”."— Transcript van de presentatie:

1 Spierfuncties “Romp”

2 Maak je keuze en klik op de gewenste spiergroep
afleiden van de functies: test je kennis van de functies: Dorsale rompspieren Ventrale rompspieren: Buikspieren Intercostaalspieren Halsspieren Dorsale rompspieren Ventrale rompspieren: Buikspieren Intercostaalspieren Halsspieren Via deze button kun je telkens terug naar dit menu MENU

3 Homo- Heterolaterale rotatie
Let wel: hierbij is caudale aanhechting punctum fixum ! Voorkant lichaam draait naar kant van werkende spier: Voorkant lichaam draait weg van kant van werkende spier: HOMOLATERALE ROTATIE draait naar homolaterale zijde ! HETEROLATERALE ROTATIE draait naar heterolaterale zijde ! ventraal lateraal dorsaal ventraal lateraal dorsaal Proc. transversus Proc. spinosus Proc. transversus Proc. spinosus Contractie van de spier veroorzaakt o.a. rotatie: terug MENU

4 nauwelijks tot geen lateroflexie
Klik voor benoemen spierfuncties (inter) spinale systeem denk aan unilaterale en bilaterale werking ! Dorsaal lateraal Ventraal proc. spinosus proc. transversus functie: dorsaalflexie en nauwelijks tot geen lateroflexie terug GEEN rotatie ! NB elk systeem is volledig symmetrisch, zowel links als rechts aanwezig ! MENU

5 unilaterale en bilaterale werking !
Klik voor benoemen spierfuncties (inter)transversale systeem denk aan unilaterale en bilaterale werking ! proc. spinosus Proc .transversus Dorsaal lateraal ventraal functie: dorsaalflexie en lateroflexie GEEN rotatie ! terug NB bij bilaterale werking uitsluitend dorsaalflexie ! NB elk systeem is volledig symmetrisch, zowel links als rechts aanwezig ! MENU

6 heterolaterale rotatie !
Klik voor benoemen spierfuncties transversospinale systeem denk aan unilaterale en bilaterale werking ! aan elk processus transversus begint een geheel systeem, hier zijn er 3 getekend! functie (3): rotatie dorsaalflexie relatief klein rotatie Moment relatief groot rotatie Moment Het Moment verschilt per individuele spier dorsaalflexie; lateroflexie en heterolaterale rotatie ! Leg uit ! ventraal lateraal dorsaal De hierboven afgebeelde spier slaat geen wervel over ! Proc. transversus Proc. spinosus terug NB bij bilaterale werking uitsluitend dorsaalflexie ! NB elk systeem is volledig symmetrisch, zowel links als rechts aanwezig ! MENU

7 heterolaterale rotatie !
Klik voor benoemen spierfuncties spinotransversaal systeem, denk aan unilaterale en bilaterale werking ! functie (3): T 1 dorsaalflexie ; lateroflexie en heterolaterale rotatie ! bestaat uit: Leg uit ! m. splenius capitis en m. splenius cervicis ventraal lateraal dorsaal Proc. transversus Proc. spinosus De hierboven afgebeelde spier slaat geen wervel over ! terug NB bij bilaterale werking uitsluitend dorsaalflexie ! NB elk systeem is volledig symmetrisch, zowel links als rechts aanwezig ! MENU

8 spinotransversale systeem transversospinale systeem
Dorsale rompspieren spinotransversale systeem spinale systeem transversale systeem transversospinale systeem m. quadratus lumborum klik op de afbeelding voor afleiden van de functie MENU

9 nauwelijks of geen lateroflexie
Klik voor afleiden van spierfuncties spinale systeem Bestaat uit kleine spiertjes tussen de processus spinosi in en langere spierbundels die meerdere wervels overspannen functie : vrijwel uitsluitend dorsaal t.o.v. bewegingsassen, dus : dorsaalflexie ; nauwelijks of geen lateroflexie naar afbeelding preparaat naar meer schematische afbeelding ! MENU

10 (inter) transversale systeem
Klik voor afleiden van spierfuncties (inter) transversale systeem Bestaat uit vele kleinere en langere spierbundels tussen en langs de processus transversi en de ribben functie: dorsaal en lateraal t.o.v. bewegingsassen, dus: dorsaalflexie en lateroflexie naar afbeelding preparaat naar meer schematische afbeelding ! MENU

11 transversospinale systeem
Klik voor afleiden van spierfuncties transversospinale systeem Bestaat uit spiertjes uitgespannen tussen processus transversi en processus spinosi die geen, een of meerdere wervels overslaan rotatie lateroflexie Dorsaalflexie functie : werklijnen (componenten) uitsluitend dorsaal t.o.v. bewegingsassen, dus: dorsaalflexie , lateroflexie en heterolaterale rotatie Leg uit ! naar afbeelding preparaat naar meer schematische afbeelding ! MENU

12 m. splenius capitis m. splenius cervicis
Klik voor afleiden van spierfuncties m. splenius capitis m. splenius cervicis = spinotransversale systeem functie (3): werklijnen (componenten) uitsluitend dorsaal t.o.v. bewegingsassen, dus: dorsaalflexie ; lateroflexie en homolaterale rotatie ! Leg uit ! naar meer schematische afbeelding ! MENU

13 m. quadratus lumborum functie : dorsaalflexie en lateroflexie
Klik voor afleiden van spierfuncties m. quadratus lumborum sluit buikwand aan achterzijde af, lateraal van m. erector spinae functie : werklijnen (componenten) dorsaal t.o.v. bewegingsassen, dus: dorsaalflexie en lateroflexie spier bevat zeer veel proprioreceptoren, is daarom vooral van belang voor het geven van informatie (feedback) omtrent de houding ! naar afbeelding preparaat MENU

14 Ventrale rompspieren m. rectus abdominis m. obliquus abdominis externus m. obliquus abdominis internus m. transversus abdominis klik op de afbeelding (spier) voor afleiden van de functie MENU

15 strak trekken buikwand,
Klik voor afleiden van spierfuncties m. rectus abdominis functie : werklijn ventraal van bewegingsassen (in wervelkolom!) dus: ventraalflexie romp contractiekracht vector = achteroverkantelen bekken Bij uitpuilende buik : strak trekken buikwand, dus: druk op ingewanden, = verhogen intra abdominale druk, ook: hulp uitademingsspier MENU MENU

16 m. obliquus externus abdominis
Klik voor afleiden van spierfuncties m. obliquus externus abdominis Direct onder de huid gelegen; meest oppervlakkige schuine buikspier functie (3) op romp, bekken punctum fixum: spierverloop van craniaal-lateraal naar caudaal-mediaal, dus: ventraal flexie; vector contractiekracht componenten (heterolaterale) rotatie lateroflexie en ook: verhogen intra abdominale druk, ook: hulp uitademing ! MENU

17 m. obliquus internus abdominis
Klik voor afleiden van spierfuncties m. obliquus internus abdominis Onder (diepere laag) de m. obliquus externus abdominis gelegen functie (3) op romp, bekken punctum fixum: spierverloop van craniaal-mediaal naar caudaal-lateraal, dus: vector contractiekracht componenten: ventraal flexie lateroflexie (homolaterale) rotatie ook: verhogen intra abdominale druk, ook: hulp uitademing ! MENU

18 m. transversus abdominis
Klik voor afleiden van spierfuncties m. transversus abdominis De meest diep gelegen buikspier functie : spierverloop horizontaal, van medio-ventraal naar latero-dorsaal, dus: GEEN bewegingsfunctie ! wel: buikintrekken, Daardoor hoofdfunctie: verhogen intra abdominale druk, ook: hulp uitademing ! vector contractiekracht MENU

19 mm. intercostales externi mm. intercostales interni
Intercostaalspieren mm. intercostales externi mm. intercostales interni klik op de afbeelding voor afleiden van de functie MENU

20 depressie ribben = uitademing
Klik voor afleiden van spierfuncties m. intercostalis externus functie : spierverloop van dorsaal-craniaal naar ventraal-caudaal, dus: trekt ribben naar elkaar toe Dus: wanneer bovenste ribben punctum fixum: elevatie ribben = inademing wanneer onderste ribben punctum fixum: depressie ribben = uitademing MENU

21 depressie ribben = uitademing
Klik voor afleiden van spierfuncties m. intercostalis internus functie : spierverloop van ventraal-craniaal naar dorsaal-caudaal, dus: trekt ribben naar elkaar toe Dus: wanneer bovenste ribben punctum fixum: elevatie ribben = inademing wanneer onderste ribben punctum fixum: depressie ribben = uitademing MENU

22 m. sternocleidomastoideus
Halsspieren m. scalenus anterior m. scalenus posterior m. sternocleidomastoideus klik op de afbeelding voor afleiden van de functie MENU

23 costo-vertebrale gewrichtsas, dus:
Klik voor afleiden van spierfuncties m. scalenus anterior m. scalenus medius ligt iets meer dorsaal, verder zelfde verloop en functie functie : werklijn bovenlangs costo-vertebrale gewrichtsas, dus: elevatie 1e rib, (trekt 1e rib naar boven) Dus spant (statisch) aan bij: inademing is dan punctum fixum voor andere ribben. MENU

24 costo-vertebrale gewrichtsas, dus:
Klik voor afleiden van spierfuncties m. scalenus posterior functie : werklijn bovenlangs costo-vertebrale gewrichtsas, dus: elevatie 2e rib, (trekt 2e rib naar boven) Dus spant (statisch) aan bij: inademing is dan punctum fixum voor andere ribben. MENU

25 dorsaalflexie ventraalflexie
Klik voor afleiden van spierfuncties m. sternocleidomastoideus scherm 1 van 2 spierverloop is van craniaal/dorsaal/lateraal naar caudaal/ventraal/mediaal ! Functieafleiding in lateraal aanzicht ! functie op cervicale wervelkolom en hoofd-hals gewrichten: Let op: de ligging van de werklijn ten opzichte van de bewegingsassen is: in bovenste deel cervicale wk: dorsaal t.o.v. assen; in onderste deel cervicale wk: ventraal t.o.v. assen Dus hoofd-hals en bovenste deel cervicale wk: dorsaalflexie onderst deel cervicale wk: ventraalflexie samengevat: hoofd knikt naar achter in de nek (lordose verdiept) en de kin wordt naar voren uitgestoken naar: Ventraal aanzicht MENU

26 heterolaterale rotatie hoofd en hals
Klik voor afleiden van spierfuncties m. sternocleidomastoideus scherm 2 van 2 spierverloop is van craniaal/dorsaal/lateraal naar caudaal/ventraal/mediaal ! Functieafleiding in ventraal aanzicht ! functie op cervicale wervelkolom en hoofd-hals gewrichten: Let op: de ligging van de werklijn ten opzichte van de bewegingsassen is: lateraal en enigszins voorlangs t.o.v. de cervicale wk: plaats van bewegingsassen cwk lateroflexie Cwk en: heterolaterale rotatie hoofd en hals samengevat: hoofd draait naar de andere zijde en knikt zijwaarts naar de zelfde zijde = naar de andere zijde omhoog kijken ! naar: Lateraal aanzicht MENU

27 spinotransversale systeem transversospinale systeem
Dorsale rompspieren spinotransversale systeem spinale systeem transversale systeem transversospinale systeem m. quadratus lumborum klik op de afbeelding voor benoemen van de functie MENU

28 nauwelijks tot geen lateroflexie
Klik voor benoemen van spierfuncties spinale systeem Bestaat uit kleine spiertjes tussen de wervels en langrere spierbundels die meerdere wervels overspannen functie : dorsaalflexie en nauwelijks tot geen lateroflexie naar afbeelding preparaat MENU

29 (inter) transversale systeem
Klik voor benoemen van spierfuncties (inter) transversale systeem Bestaat uit vele kleinere en langere spierbundels tussen en langs de processus spinosi en de ribben functie: dorsaalflexie en lateroflexie naar afbeelding preparaat MENU

30 transversospinale systeem
Klik voor benoemen van spierfuncties transversospinale systeem Bestaat uit spiertjes uitgespannen tussen processus transversus en processus spinosus die geen, een of meerdere wervels overslaan functie : dorsaalflexie , lateroflexie en heterolaterale rotatie Leg uit ! naar afbeelding preparaat MENU

31 m. splenius capitis m. splenius cervicis
Klik voor benoemen van spierfuncties m. splenius capitis m. splenius cervicis = spinotransversale systeem functie (3): dorsaalflexie ; lateroflexie en homolaterale rotatie ! Leg uit ! MENU

32 sluit buikwand aan achterzijde af
Klik voor benoemen van spierfuncties m. quadratus lumborum sluit buikwand aan achterzijde af functie : dorsaalflexie en lateroflexie spier bevat zeer veel proprioreceptoren, is daarom vooral van belang voor het geven van informatie (feedback) omtrent de houding ! naar afbeelding preparaat MENU

33 Ventrale rompspieren m. rectus abdominis m. obliquus abdominis externus m. obliquus abdominis internus m. transversus abdominis klik op de afbeelding (spier) voor benoemen van de functie MENU

34 strak trekken buikwand,
Klik voor benoemen van spierfuncties m. rectus abdominis functie : ventraalflexie romp = achteroverkantelen bekken Bij uitpuilende buik : strak trekken buikwand, dus: druk op ingewanden, verhogen intra abdominale druk, ook: hulp uitademing MENU MENU

35 m. obliquus externus abdominis
Klik voor benoemen van spierfuncties m. obliquus externus abdominis functie (3) op romp, bekken punctum fixum: ventraal flexie; lateroflexie en (heterolaterale) rotatie ook: verhogen intra abdominale druk, ook: hulp uitademing ! MENU

36 m. obliquus internus abdominis
Klik voor benoemen van spierfuncties m. obliquus internus abdominis functie (3) op romp, bekken punctum fixum: ventraal flexie lateroflexie (homolaterale) rotatie ook: verhogen intra abdominale druk, ook: hulp uitademing ! MENU

37 m. transversus abdominis
Klik voor benoemen van spierfuncties m. transversus abdominis functie : Geen bewegingsfunctie ! wel: buikintrekken, Daardoor hoofdfunctie: verhogen intra abdominale druk, ook: hulp uitademing ! MENU

38 mm. intercostales externus mm. intercostales internus
Intercostaalspieren mm. intercostales externus mm. intercostales internus klik op de afbeelding voor benoemen van de functie MENU

39 m. intercostalis externus
Klik voor benoemen van spierfuncties m. intercostalis externus functie : trekt ribben naar elkaar toe Dus: wanneer bovenste ribben punctum fixum: inademing wanneer onderste ribben punctum fixum: uitademing MENU

40 m. intercostalis internus
Klik voor benoemen van spierfuncties m. intercostalis internus functie : trekt ribben naar elkaar toe Dus: wanneer bovenste ribben punctum fixum: inademing wanneer onderste ribben punctum fixum: uitademing MENU

41 m. sternocleidomastoideus
Halsspieren m. scalenus anterior m. scalenus posterior m. sternocleidomastoideus klik op de afbeelding voor benoemen van de functie MENU

42 m. scalenus anterior functie : elevatie 1e rib, inademing
Klik voor benoemen van spierfuncties m. scalenus anterior functie : elevatie 1e rib, (trekt 1e rib naar boven) Dus spant aan (statisch) bij: inademing is dan punctum fixum voor andere ribben. MENU

43 m. scalenus posterior functies : elevatie 2e rib, inademing
Klik voor benoemen van spierfuncties m. scalenus posterior functies : elevatie 2e rib, (trekt 2e rib naar boven) Dus spant aan (statisch) bij: inademing is dan punctum fixum voor andere ribben. MENU

44 dorsaalflexie ventraalflexie
Klik voor benoemen van spierfuncties m. sternocleidomastoideus scherm 1 van 2 spierverloop is van craniaal/dorsaal/lateraal naar caudaal/ventraal/mediaal ! Functieafleiding in lateraal aanzicht ! functie op cervicale wervelkolom en hoofd-hals gewrichten: Dus hoofd-hals en bovenste deel cervicale wk: dorsaalflexie onderst deel cervicale wk: ventraalflexie naar: samengevat: hoofd knikt naar achter in de nek (lordose verdiept) en de kin wordt naar voren uitgestoken Ventraal aanzicht MENU

45 heterolaterale rotatie
Klik voor benoemen van spierfuncties m. sternocleidomastoideus scherm 2 van 2 spierverloop is van craniaal/dorsaal/lateraal naar caudaal/ventraal/mediaal ! Functieafleiding in ventraal aanzicht ! functie op cervicale wervelkolom en hoofd-hals gewrichten: lateroflexie Cwk en: heterolaterale rotatie samengevat: hoofd draait naar de andere zijde en knikt zijwaarts naar de zelfde zijde = naar de andere zijde omhoog kijken ! naar: Lateraal aanzicht MENU

46 transversospinale systeem
Klik voor tonen spieren Rugspier preparaat rand m. trapezius m. infraspinatus, bedekt door fascie m. rhomboideus m. teres major m. infraspinatus m. deltoideus m. intercostalis externus rib m. obliquus externus abdominis transversospinale systeem spinale systeem transversale systeem m. quadratus lumborum m. quadratus lunmborum terug MENU EINDE spieren romp


Download ppt "Spierfuncties “Romp”."

Verwante presentaties


Ads door Google