De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een zelfstudieprogramma voor het bestuderen van botten en botdelen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een zelfstudieprogramma voor het bestuderen van botten en botdelen"— Transcript van de presentatie:

1 Een zelfstudieprogramma voor het bestuderen van botten en botdelen
OSTEOLOGIE Een zelfstudieprogramma voor het bestuderen van botten en botdelen

2 Via deze button kun je telkens terug naar dit menu
Osteologie MENU: Bovenste extremiteit Onderste extremiteit Wervelkolom en romp Schedel Via deze button kun je telkens terug naar dit menu MENU

3 BOVENSTE EXTREMITEIT MENU

4 Dit is een linker / rechter …….. ? rechter scapula aanzicht van:
volgende scherm acromion processus coracoideus angulus superior spina scapulae ventraal dorsaal cavitas glenoidalis margo lateralis margo medialis MENU

5 rechter scapula acromion angulus superior volgende scherm processus coracoideus cavitas glenoidalis margo lateralis angulus inferior MENU

6 Dit is een linker / rechter ……. linker clavicula
volgende scherm boven of onder aanzicht? onder aanzicht boven aanzicht extremitas acromialis extremitas sternalis tuberculum conoideum MENU

7 ventraal / dorsaal aanzicht?
tuberculum majus tuberculum minus caput humeri volgende scherm collum chirurgicum sulcus intertubercularis ventraal / dorsaal aanzicht? Dit is een linker / rechter ……… ? rechter humerus ventraal dorsaal epicondylus lateralis trochlea humeri fossa coronoidea fossa olecrani epicondylus medialis capitulum humeri MENU

8 = naar de ulna (pinkkant) gerichte zijde
U ziet drie keer hetzelfde botstuk vanuit een ander aanzicht, bepaal van elk bot (van boven naar beneden!) of het een ventraal, dorsaal, mediaal of lateraal (= duimzijde) aanzicht is. volgende scherm tuberositas radii distaal proximaal linker radius ventraal aanzicht processus styloideus bepaal wat het distale en wat het proximale uiteinde is en dus samen met de voorgaande vraag of het een linker of rechter …….. is circumferentia (articularis) radii dorsaal aanzicht processus styloideus (radii) tuberositas radii mediaal aanzicht = naar de ulna (pinkkant) gerichte zijde MENU

9 U ziet drie keer hetzelfde bot vanuit een ander aanzicht, bepaal eerst welke aanzicht zijde het is, daarna wat het proximale en distale uiteinde is, dan is duidelijk dat het een linker / rechter ………. is. volgende scherm linker ulna ventrale zijde dorsale zijde radiale zijde processus coronoideus incisura trochlearis (ulnae) caput ulnae incisura radialis olecranon processus styloideus ulnae MENU

10 ventraal aanzicht “manus“
volgende scherm benoem de delen: phalangen metacarpus carpus MENU

11 dorsaal aanzicht “manus“
benoem de afzonderlijke botten: volgende scherm dorsaal aanzicht “manus“ os metacarpale V phalanx distalis digiti III os pisiforme os hamatum os triquetrum os lunatum os capitatum phalanx proximalis digiti II os trapezoideum os scaphoideum os metacarpale I os trapezium MENU

12 Benoem nogmaals de carpaalbotten en een (opstaand) deel ervan,
volgende scherm Benoem nogmaals de carpaalbotten en een (opstaand) deel ervan, De HOOFDLETTERS vormen een ezelsbruggetje TrapeziUM TUM TrapezOideum TO SCAphoideum SCA CApitatum CA HAmatum HA LUnatum LU TRIquetrum TRI hamulus ossis hamati PIsiforme PI MENU

13 sulcus carpi CT opname van de (distale rij) carpaalbotten,
zij vormen de sulcus carpi hamulus ossis hamati (deel van os hamatum) os trapezium sulcus carpi os metacarpale I Benoem de andere botten os hamatum os trapezoideum os capitatum Laatste scherm van de “bovenste extremiteit”; je gaat door naar de “onderste extremiteit”, of maak via de menu buttons een andere keuze MENU

14 ONDERSTE EXTREMITEIT MENU

15 Dit is een linker / rechter os ……. rechter os coxae
volgende scherm Bepaal de 3 delen waaruit het is opgebouwd (eerst het bovenste deel, dan het voorste en daarna het achterste deel!): os ilium Is dit een aanzicht van buiten of van binnen? aanzicht van buiten os pubis os ischii MENU

16 spina iliaca anterior inferior
benoem de onderdelen rechter os coxae volgende scherm crista iliaca spina iliaca anterior superior facies auricularis fossa iliaca ala ossis ilii spina iliaca posterior superior spina iliaca anterior inferior incisura ischiadica major pecten ossis pubis spina ischiadica acetabulum foramen obturatum tuber ischiadicum ramus ossis ischii ramus superior ossis pubis ramus inferior ossis pubis MENU

17 volgende scherm MENU benoem nogmaals de onderdelen crista iliaca
spina iliaca posterior superior ala ossis ilii spina iliaca anterior superior incisura ischiadica major spina iliaca anterior inferior spina ischiadica acetabulum tuber ischiadicum MENU

18 Dit is het ……. . sacrum volgende scherm
facies auricularis Dit is een ventraal / dorsaal aanzicht? ventraal aanzicht dorsaal aanzicht boven aanzicht lateraal aanzicht crista sacralis mediana canalis sacralis MENU

19 epicondylus lateralis
Dit is een linker / rechter ……… . trochanter major caput femoris rechter femur volgende scherm fossa trochanterica collum femoris tuberositas glutea crista trochanterica trochanter minor Dit is een ventraal / dorsaal aanzicht dorsaal aanzicht fossa poplitea epicondylus lateralis fossa intercondylaris facies patellaris epicondylus medialis condylus medialis epicondylus medialis MENU

20 margo interosseus tibiae
Dit bot is een linker / rechter ……. . volgende scherm linker tibia . condylus lateralis condylus medialis tuberositas tibiae condylus medialis tuberositas tibiae margo interosseus tibiae malleolus medialis malleolus medialis MENU

21 bepaal het proximale uiteinde:
Dit bot is een ……. . fibula volgende scherm bepaal het proximale uiteinde: dit is proximaal, dus aan de kant van de knie margo interosseus fibulae; dus de naar de tibia gerichte zijde! malleolus lateralis caput fibulae MENU

22 patella Dit is de …….. in ventraal (buiten) en binnen aanzicht
buiten aanzicht aanzicht van binnen volgende scherm patella basis apex MENU

23 Dit is een linker / rechter ……… (latijnse benaming!) rechter pes
volgende scherm trochlea tali metatarsus = ossae metatarsales os naviculare collum tali phalangen talus phalanx distalis caput tali os cuneiforme mediale os metatarsale I calcaneus tuber calcanei phalanx proximalis tarsus = ossae tarsales MENU

24 rechter voet, boven aanzicht
os cuneiforme 3 (laterale) phalanx medius os cuneiforme 2 (medius) os cuboideum trochlea tali os metatarsale II tuber calcanei os cuneiforme 1 (mediale) os naviculare Laatste scherm van de “onderste extremiteit”; je gaat door naar de “wervelkolom en romp”, of maak via de menu buttons een andere keuze MENU

25 WERVELKOLOM en ROMP MENU

26 dit is de: axis zij aanzicht onder aanzicht boven aanzicht dit is de:
volgende scherm dit is de: axis dens axis zij aanzicht onder aanzicht boven aanzicht dit is de: atlas corpus vertebrae foramen vertebrale arcus posterior atlantis foramen transversarium corpus vertebrae MENU

27 benoem eerst de wervels (cervicaal,thoracaal of lumbaal,
daarna de onderdelen: volgende scherm dens axis axis, dorso craniaal aanzicht processus spinosus vertebra cervicalis processus spinosus processus articularis superior processus transversus vertebra thoracalis vertebra lumbalis MENU

28 Dit is een hals / borst / lende ……. wervel (latijnse benaming!)
volgende scherm Dit is een hals / borst / lende ……. wervel (latijnse benaming!) vertebra thoracalis processus articularis superior processus transversus corpus vertebrae processus articularis inferior processus spinosus incisura vertebralis inferior MENU

29 Dit is het ……. . sternum benoem de onderdelen: volgende scherm MENU
incisura jugularis sternum benoem de onderdelen: Dit is het ……. . volgende scherm incisura clavicularis incisura costalis I manubrium sterni incisura costalis II incisura costalis III corpus sterni processus xyphoideus MENU

30 Dit bot is een ventraal (buiten) en binnen aanzicht van het …….. ,
het is een onderdeel van het …….. . volgende scherm manubrium sterni onderdeel van het sternum ventraal = buiten aanzicht dorsaal = binnen aanzicht incisura jugularis incisura clavicularis incisura costalis I MENU

31 welke rib? costa 2 costa 1 volgende scherm MENU caput costea
collum costea angulus costea angulus costea caput costea corpus costea MENU

32 Laatste scherm van de “wervelkolom en romp”;
ribben 6 en 7 in onder en boven aanzicht benoem ook hieraan de onderdelen: costa 6 costa 7 angulus costea caput costea angulus costea caput costea collum costea corpus costea Laatste scherm van de “wervelkolom en romp”; je gaat door naar het onderdeel “schedel”, of maak via de menu buttons een andere keuze MENU

33 SCHEDEL MENU

34 Benoem de botten, ze worden via de kleur aangegeven:
volgende scherm os frontale os ethmoidale os nasale os pariëtale os temporale os lacrimale os sphenoidale os zygomaticum maxilla mandibula MENU

35 Benoem nogmaals de botten,
er worden hier geen botdelen gevraagd! volgende scherm os frontale os sphenoidale os temporale os nasale os zygomaticum os maxillare (= maxilla) os mandibulare (= mandibula) MENU

36 Benoem de botten, ze worden via de kleur aangegeven:
volgende scherm os nasale os pariëtale maxilla os zygomaticum mandibula os ethmoidale os frontale os lacrimale os sphenoidale os temporale MENU

37 Benoem de botten, volgende scherm MENU er worden geen
botdelen gevraagd! volgende scherm os frontale os pariëtale os sphenoidale os nasale os temporale os zygomaticum maxilla os occipitale mandibula MENU

38 Benoem de botdelen en aangegeven opening
processus mastoideus foramen magnum linea nuchae superior protuberantia occipitalis externa MENU EINDE Osteologie


Download ppt "Een zelfstudieprogramma voor het bestuderen van botten en botdelen"

Verwante presentaties


Ads door Google