De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bouw en functie van de gewrichten van pols en hand

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bouw en functie van de gewrichten van pols en hand"— Transcript van de presentatie:

1 Bouw en functie van de gewrichten van pols en hand
DE HAND Bouw en functie van de gewrichten van pols en hand

2 Gewrichten van pols en hand, overzicht
Menu van pols en hand gewrichten Botstructuren pols Gewrichten van pols en hand, overzicht Carpale tunnel Ligamenten Bewegingen van de hand Bewegingsrem Vingergewrichten Duimgewrichten Bewegingen van de duim Via deze button kun je telkens terug naar dit menu MENU

3 Benoem de aangegeven onderdelen:
ulna radius os lunatum Lu os pisiforme is niet te zien! os triquetrum Tri discus triangularis os scaphoideum Sca os trapezoideum To os capitatum Ca os hamatum Ha os trapezium Tum Pi MENU

4 Let op de vorm van de gewrichtsvlakken ! art. radiocarpalis
art. carpometacarpalis pollicis = duimgewricht artt. mediocarpales artt. carpometacarpales artt. metacarpophalangeae artt. interphalangeae MENU

5 De caput van de art. radiocarpalis heeft een speciale vorm!
de 8 botten vormen een vervormbare “eivormige” caput aan de palmaire zijde is de carpus hol, deze holte is de: sulcus carpi het retinaculum flexorum sluit hierover heen, zo ontstaat de: canalis carpi de 8 botten vormen een vervormbare “eivormige” caput aan de palmaire zijde is de carpus hol, deze holte is de: sulcus carpi het retinaculum flexorum sluit hierover heen, zo ontstaat de: canalis carpi MENU

6 de 8 carpaalbotten vormen een eivormige caput, deze articuleert met:
de radius en discus triangularis; de ulna doet daaraan NIET mee ! Voordeel: Caput is vervormbaar, waardoor grotere beweeglijkheid! MENU

7 Beweeglijkheid: Nogmaals de carpale gewrichten discus triangularis
50°bij palmairflexie; 35° bij dorsaalflexie art. radiocarpalis 35°bij palmairflexie; 50° bij dorsaalflexie art. mediocarpalis duimgewricht: zeer beweeglijk, wordt later besproken art. carpometacarpalis straffe gewrichten, weinig beweeglijk MENU

8 Gewrichtspan radiocarpale gewricht
gewrichtsvlakken radius discus triangularis dit is een driehoekige kraakbeenschijf die de gewrichtspan groter maakt en daarmee de ulna van deelname aan het gewricht uitsluit! ulna radius MENU

9 CT scan (doorsnede) van de carpaaltunnel
Je kijkt vanuit de hand richting elleboog (rechter arm) Benoem : hamulus ossis hamati os trapezium os trapezoideum duimzijde pink zijde os metacarpale I os hamatum os capitatum Bij de volgende klik verschijnt een lijn, die het retinaculum flexorum aangeeft: de canalis carpi ontstaat. MENU

10 Bandpreparaat Benoem : palmair aanzicht hamulus ossis hamati
os pisiforme retinaculum flexorum MENU

11 Bestudeer deze doorsnede door de carpaaltunnel Preparaat
retinaculum flexorum duimmuis spieren pinkmuis spieren os metacarpale I MENU

12 Preparaat pinkmuis duimmuis retinaculum flexorum os pisiforme
zie hoe pezen, bloedvaten en zenuwen onder de aponeurosis palmaris doorlopen MENU

13 Dorsaalaanzicht Benoem : lig. radiocarpale dorsale
lig.. collaterale ulnare lig. collaterale radiale MENU

14 Ventraal aanzicht Benoem : ulna radius lig. ulnocarpeum palmare
lig. radiocarpeum palmare Zie hoe vanuit het os capitatum de ligamenten uitstralen naar alle carpaalbotten en onderarm MENU

15 Benoem de aangegeven bewegingen:
dorsaalflexie palmairflexie ulnaire deviatie radiale deviatie ulnaire deviatie palmairflexie dorsaal flexie radiale deviatie deviatie heeft dezelfde betekenis als abductie ! MENU

16 Bij muisklik verschijnen rö-opnames van de hand, achtereenvolgens:
ulnaire deviatiestand, neutrale stand en radiale deviatiestand! MENU

17 Nogmaals de handposities
radiale deviatie neutrale positie ulnaire deviatie beweging os scaphoideum tijdens ulnaire deviatie Let op de positie en de stand van het os scaphoideum, met muisklikken worden deze posities geaccentueerd MENU

18 Welke ligamenten remmen welke bewegingen?
* lig. collaterale radiale ulnaire deviatie lig collaterale ulnare radiale deviatie lig. radiocarpeum palmare dorsaal flexie lig. radiocarpeum dorsale palmair flexie lig ulnocarpeum palmare dorsaal flexie MENU

19 vingergewrichten Falangeaal of Phalangeaal scharniergewricht;
in strekstand kogelgewricht art. metacarpophalangealis = mcp of mcf gewricht proximale interfalangeale = pip of pif gewricht scharniergewricht artt. interphalangeales distale interfalangeale = dip of dif gewricht scharniergewricht MENU

20 metacarpofalangeale gewricht
Bewegingsmogelijkheden: in gestrekte stand: flexie en extensie abductie en adductie in gestrekte stand: caput is bolvormig, dus kogelgewricht in gebogen stand: flexie en extensie in gebogen stand : caput is cilindervormig, dus scharniergewricht reden: in gestrekte stand: caput is bolvormig, dus kogelgewricht in gebogen stand : caput is cilindervormig, dus scharniergewricht MENU

21 Interfalangeale gewrichten
Bewegingsmogelijkheden: reden: flexie en extensie flexie en extensie pif dif caput is cilindervormig, dus scharniergewricht MENU

22 Bewegingsassen van het duimgewricht
( art. carpometacarpalis I ) zadelgewricht, dus 2 assig ! adductie 1 2 abductie 4 extensie 3 flexie ± in het vlak van de hand de rechte pijlen geven de bewegingsrichting van de duim aan, de ronde pijlen de glijrichting van de duim in het gewricht! MENU

23 Duimgewricht: art carpometacarpalis I
os trapezium os trapezoideum zadelgewricht zadelgewricht os metacarpale I Let op de krommingen van de gewrichtsvlakken; een hol en een bol gewrichtsoppervlak, loodrecht op elkaar! MENU

24 Bewegingsmogelijkheden van de art. carpometacarpalis I (Duimgewricht)
flexie / extensie ( in vlak van de hand) abductie / adductie ( op vlak van de hand) Combinatie: opponeren (= abductie en flexie) / reponeren (= extensie en adductie) opponeren betekent: tegenover de vingers plaatsen! MENU

25 Benoem de standen van de duim (Duimgewricht)
flexie / extensie ( in vlak van de hand) (hier ook van het mcp en ip duimgewricht) abductie / adductie ( op vlak van de hand) Combinatie: opponeren / reponeren (abductie en flexie) / (extensie en adductie) (beide + enige rotatie) MENU

26 ulna radius os scaphoideum carpus os metacarpale I metacarpus
phalangen (phalanx proximalis phalanx medius phalanx distalis) sesambeentje MENU

27 laterale of radiale zijde dorsale (onderarm) zijde
De hand maakt de volgende bewegingen door contractie van spieren aan welke zijde van de hand? Beantwoord met: Spieren liggen aan de: ventrale / dorsale ; laterale / mediale ; ulnaire / radiale zijde Spieren liggen aan de: radiale deviatie: dorsaalflexie: palmairflexie: ulnaire deviatie: laterale of radiale zijde dorsale (onderarm) zijde ventrale (onderarm) zijde mediale of ulnaire zijde EINDE Hand MENU


Download ppt "Bouw en functie van de gewrichten van pols en hand"

Verwante presentaties


Ads door Google