De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat betekent EU-GHS voor afnemers van chemische stoffen en mengsels?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat betekent EU-GHS voor afnemers van chemische stoffen en mengsels?"— Transcript van de presentatie:

1 Wat betekent EU-GHS voor afnemers van chemische stoffen en mengsels?
De CLP Verordening J. Horák FOCWA / MKB 25 november 2008

2 Inhoud presentatie De doelgroep “afnemers” Derde partijen
Diverse gevolgen voor afnemers 2

3 Wie zijn “afnemers” ? Deze bestaan uit een grote groep downstream users: Formuleerders Professionele gebruikers Industriele gebruikers Producenten van voorwerpen

4 EU-GHS en “derde” partijen
Naast de afnemers zijn er ook andere partijen die met EU-GHS te maken krijgen: Inspectiediensten Hulpdiensten & hulpverleners Onderwijsinstellingen 4

5 EU-GHS is dus belangrijk voor iedereen die direct of indirect met gevaarlijke stoffen te maken heeft! 5

6 Algemene gevolgen voor afnemers
Assortiment aan stoffen en mengsels zal goed bekeken moeten worden Aanvullende opleiding/voorlichting voor medewerkers Aanpassen eventuele veiligheidssignalering Aanpassen RI&E Het kan nodig zijn dat processen en/of werk- zaamheden onder de loep genomen moeten worden! 6

7 Afnemers en consumenten
Bedrijven die chemische stoffen of mengsels aan consumenten leveren hebben nog enkele specifieke aandachtspunten: Er zal extra aandacht voor voorlichting nodig zijn vragen van consumenten moeten beantwoord kunnen worden! 7

8 Mogelijke gevolgen – Opslag 1
Aantal chemische stoffen dat volgens nieuwe systeem ingedeeld moet worden is ongeveer gelijk aan het aantal dat onder het huidige systeem valt. De verwachting is dat volgens het nieuwe systeem waarschijnlijk meer mengsels worden ingedeeld. Dit kan dus gevolgen hebben voor de grootte van de opslag! 8

9 Mogelijke gevolgen – Opslag 2
De classificatie van stoffen en mengsels kan wijzigen. Dit kan tot andere indeling van de opslag leiden! Echter: PGS-15 is gebaseerd op ADR. Hoe is de verhouding ADR <-> EU-GHS? 9

10 Compartimentering 10 Categorieën stoffen symbool oxiderende stoffen
(zeer licht of licht) ontvlambare vloeistoffen vaste stoffen (zeer) giftige stoffen corrosieve / bijtende stoffen Oxiderende stoffen -- onverenigbaar Onverenig-baar (Zeer licht of licht) ontvlambare vloeistoffen (Zeer licht of licht) ontvlambare vaste stoffen Zeer giftige stoffen Corrosieve / bijtende stoffen Compartimentering 10

11 Mogelijke gevolgen – Opslag 3
Invoerdata van stoffen (2010) en mengsels (2015) verschillen. Wanneer past u nu de opslagruimte aan? 11

12 Specifieke gevolgen – Voorraden 1
Wat nu met nog op de markt te plaatsen voorraden van stoffen en mengsels met “oude” etikettering?? Voor stoffen geldt: vrijstelling verplichting tot etikettering tot 1 dec 2012 indien geleverd/geproduceerd voor 1 dec 2010 Voor mengsels geldt: vrijstelling verplichting tot etikettering tot 1 dec 2017 indien geleverd/geproduceerd voor 1 dec 2015 12

13 Specifieke gevolgen – Voorraden 2
NB: Er is verschil tussen verbruiksvoorraad en voorraad die nog in de handel gebracht moet worden! Verbruiksvoorraad met “oude” etikettering kan nog gewoon gebruikt worden, maar …… Opslaan van een product met twee verschillende etiketten en/of classificaties kan onhandig zijn en verwarring wekken! 13

14 Specifieke gevolgen – Voorraden 3
In het Activiteitenbesluit zijn voorschriften voor winkelvoorraden opgenomen. Door gewijzigde classificatie kan het ook voorkomen dat de aangehouden winkelvoorraad wijzigt! 14

15 EU-GHS heeft géén gevolgen voor:
• De etikettering voor de werkplek. Is geregeld in de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet milieubeheer. Op Europees niveau is de etikettering voor de werkplek geregeld via Richtlijn  92/58/EEG. Deze richtlijn verwijst (nog) niet naar EU-GHS. • De veiligheidsinformatiebladen Zijn geregeld door REACh. Wel is er de wisselwerking van informatie tussen REACh en EU-GHS! 15

16 Advies 1 EU-GHS is geen “afzonderlijk” stukje wetgeving!
EU-GHS is nauw verbonden met REACh en andere arbo- en milieuregelgeving. Combineer de uitvoering van deze regels dus, dit voorkomt dubbele acties! Aan de brancheorganisaties de schone taak om voor overzicht te zorgen! 16

17 Advies 2 Geen “paniekvoetbal”!
De gevolgen van de regelgeving zijn zeker nog niet allemaal te voorzien, maar voor veel branches zal het best mee kunnen vallen. Sommigen merken er zelfs weinig tot niets van! Houd goed contact met de leveranciers, dit voorkomt verrassingen! 17

18 succes met de implementatie!
Dank voor uw aandacht en succes met de implementatie! 18


Download ppt "Wat betekent EU-GHS voor afnemers van chemische stoffen en mengsels?"

Verwante presentaties


Ads door Google