De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
. . Welkom in deze kerkdienst Voorganger : ds. R. de Graaf te Rouveen Voorlezer: Nico Huijssoon We lezen Johannes 12: 1 - 8 Marcus 14: 1 – 11 De preek gaat over Marcus 14: 3 – 9 Het goede nieuws van Jezus’ begrafenis wordt wereldwijd verkondigd! Alle liederen worden in deze dienst geprojecteerd Het eerste lied: Gezang 155: 1, 3, 4, 5 (GK 17) . .

2 Bloemstuk bij de preek Witte roos;          als Jezus, rein, zonder zonde, kracht, macht. 3 rode rozen;      geloof, hoop, liefde. Schaal;               paarse tulpen naar buiten geschikt, discipelen en gasten a/d maaltijd, (nog) niet op Jezus en elkaar gericht. De knoppen gebonden; hun verstand is nog verduisterd, ze begrijpen nog niet wat gebeuren moet met Jezus. Buxus;              3 groepjes, nieuw leven, Zoon, Vader, Geest. Bladeren;          6, dagen vanaf de maaltijd tot aan Pasen. Klimop;              brengt verbinding tot stand. Oliekruikje;        zalving met nardusolie. Geld;                 diaconale zorg!, of judas penningen. Beeldje;             overgave, aanbidding, liefdevolle toewijding. Paarse kleed;    tijd voor Pasen.

3 Welkom in deze kerkdienst
. . Welkom in deze kerkdienst Voorganger : ds. R. de Graaf te Rouveen Voorlezer: Nico Huijssoon We lezen Johannes 12: 1 - 8 Marcus 14: 1 – 11 De preek gaat over Marcus 14: 3 – 9 Het goede nieuws van Jezus’ begrafenis wordt wereldwijd verkondigd! Alle liederen worden in deze dienst geprojecteerd Het eerste lied: Gezang 155: 1, 3, 4, 5 (GK 17) . .

4 Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Gezang 155: 1, 3, 4, 5 (GK 17)

5 niets zuiver wordt bevonden, ziet ons bevlekt, met schuld bedekt,
Gezang 155: 1, 3, 4, 5 (GK 17) God, enkel licht, voor wiens gezicht niets zuiver wordt bevonden, ziet ons bevlekt, met schuld bedekt, misvormd door duizend zonden.

6 Gij zult ons niet verstoten. Uw eigen Zoon heeft tot uw troon
Gezang 155: 1, 3, 4, 5 (GK 17) Heer, waar dan heen? Tot U alleen! Gij zult ons niet verstoten. Uw eigen Zoon heeft tot uw troon de weg ons weer ontsloten.

7 stierf Hij voor onze zonden, en door zijn bloed wordt ons gemoed
Gezang 155: 1, 3, 4, 5 (GK 17) Ja, amen, ja, op Golgotha stierf Hij voor onze zonden, en door zijn bloed wordt ons gemoed gereinigd van de zonden.

8 't geloof in ons versterken. Dan zullen wij, gereed en blij,
Gezang 155: 1, 3, 4, 5 (GK 17) Wil, U ter eer, steeds meer en meer 't geloof in ons versterken. Dan zullen wij, gereed en blij, uit liefde 't goede werken.

9 Votum en zegengroet Zingen: Gezang 155: 1, 3, 4, 5 (GK 17) Wet Zingen: Liedboek 177: 1, 2, 3, 4, 7 Gebed Lezen: Johannes 12: 1 - 8 Marcus 14: Zingen: Psalm 116: 1, 2, 4 Preek over Marcus 14: 3 - 9 Zingen: Gezang 46: 1, 2, 3, (NG 27)

10 Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten,
Liedboek 177: 1, 2, 3, 4, 7 Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten, in deze zee verzinken mijn gedachten: o liefde die, om zondaars te bevrijden, zo zwaar moest lijden.

11 'k Zie U, God zelf, in eeuwigheid geprezen,
Liedboek 177: 1, 2, 3, 4, 7 'k Zie U, God zelf, in eeuwigheid geprezen, tot in de dood als mens gehoorzaam wezen, in onze plaats gemarteld en geslagen, de zonde dragen.

12 O allerheiligst, onuitspreeklijk wonder:
Liedboek 177: 1, 2, 3, 4, 7 O allerheiligst, onuitspreeklijk wonder: de Rechter zelf gaat aan het recht ten onder. O wreed geding; wie kan geheel doorgronden de vloek der zonden.

13 God is rechtvaardig, ja, een God der wrake;
Liedboek 177: 1, 2, 3, 4, 7 God is rechtvaardig, ja, een God der wrake; en Hij is liefde, Hij wil zalig maken. zie hier de schalen die ten volle wegen èn vloek èn zegen.

14 Laat mij, o Heer, uw wondre wijsheid prijzen,
Liedboek 177: 1, 2, 3, 4, 7 Laat mij, o Heer, uw wondre wijsheid prijzen, dwaasheid en ergernis voor wereldwijzen, laat mij uw kruis dat sterken zwakheid noemen als sterkte roemen.

15 Votum en zegengroet Zingen: Gezang 155: 1, 3, 4, 5 (GK 17) Wet Zingen: Liedboek 177: 1, 2, 3, 4, 7 Gebed Lezen: Johannes 12: 1 - 8 Marcus 14: Zingen: Psalm 116: 1, 2, 4 Preek over Marcus 14: 3 - 9 Zingen: Gezang 46: 1, 2, 3, (NG 27)

16 Votum en zegengroet Zingen: Gezang 155: 1, 3, 4, 5 (GK 17) Wet Zingen: Liedboek 177: 1, 2, 3, 4, 7 Gebed Lezen: Johannes 12: 1 - 8 Marcus 14: Zingen: Psalm 116: 1, 2, 4 Preek over Marcus 14: 3 - 9 Zingen: Gezang 46: 1, 2, 3, (NG 27)

17 God heb ik lief, want die getrouwe HEER hoort naar mijn stem,
Psalm 116: 1, 2, 4 God heb ik lief, want die getrouwe HEER hoort naar mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt zijn oor, 'k roep tot Hem al mijn dagen. HIJ schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.

18 Ik werd omkneld door banden van de door,
Psalm 116: 1, 2, 4 Ik werd omkneld door banden van de door, ik was benauwd, verzwakt in al mijn leden. Maar in mijn angst heb ik tot God gebeden: Ach, HERE, hoor en red mij uit de nood.

19 Ik lag terneer, mijn kracht was haast vergaan.
Psalm 116: 1, 2, 4 Ik lag terneer, mijn kracht was haast vergaan. Maar God verloste mij uit bitter lijden. Kom tot uw rust, mijn ziel, wil u verblijden, omdat de HERE u heeft welgedaan.

20 Votum en zegengroet Zingen: Gezang 155: 1, 3, 4, 5 (GK 17) Wet Zingen: Liedboek 177: 1, 2, 3, 4, 7 Gebed Lezen: Johannes 12: 1 - 8 Marcus 14: Zingen: Psalm 116: 1, 2, 4 Preek over Marcus 14: 3 - 9 Zingen: Gezang 46: 1, 2, 3, (NG 27)

21 Het goede nieuws van Jezus’ begrafenis wordt wereldwijd verkondigd!
Tekst: Marcus 14: 3 - 9 Het goede nieuws van Jezus’ begrafenis wordt wereldwijd verkondigd!

22 Zij heeft haar liefde Hem getoond,
Gezang 46: 1, 2, 3 (NG 27) Maria heeft aan Jezus een goede daad gedaan. Zij heeft haar liefde Hem getoond, met stromend goud zijn hoofd gekroond, de weelde van haar hart heeft zij zo overvloedig uitgestort, dat van haar werk gesproken wordt voor altijd.

23 Die zij met nardus overgoot, geen dood is rijker dan zijn dood.
Gezang 46: 1, 2, 3 (NG 27) Maria heeft aan Jezus een goede daad gedaan. Die zij met nardus overgoot, geen dood is rijker dan zijn dood. Die zij met balsem heeft gezalfd gaat op naar zijn begrafenis, omdat het bijna Pasen is en hoog tijd.

24 Gij hebt aan mij, Heer Jezus, uw goede dood gedaan.
Gezang 46: 1, 2, 3 (NG 27) Gij hebt aan mij, Heer Jezus, uw goede dood gedaan. Gezegend naar wie ik tast, aanzie het kruikje van albast, mijn hart, dat tot U openbreekt en neem dan alle lof en dank als mirre aan, als een geschenk voor altijd.

25 Zingen: Gezang 46: 1, 2, 3, (NG 27) Dankzegging en voorbede Collecte Zingen: Psalm 118: 10 Zegen

26 COLLECTE Vandaag de 1e collecte is voor Diakonie “de Driehoek”
de 2e collecte is voor de Kerk Na de collecte zingen we: Psalm 118: 10

27 COLLECTE Volgende week de 1e collecte is voor Diakonie
de 2e collecte is voor de Kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Dominique Izeboud Volgende week: Lisan Boonstra Na de collecte zingen we: Psalm 118: 10

28 De HEER is God, zijn gunst verheugde
Psalm 118: 10 De HEER is God, zijn gunst verheugde ons oog en hart met vrolijk licht. Nu worde 't offer onzer vreugde op zijn altaren aangericht. Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen, o God, U roemen wijd en zijd. Laat aller lof ten hemel rijzen; Gods liefde duurt in eeuwigheid.

29 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)

30 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag om 16. 30 uur
De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag om uur. Van harte welkom.

31 Vanavond om 19.00 uur: TIME4GOD
- Engelstalige dienst in de Gasthuiskerk - voorganger ds. Dirk Griffioen - gospelkoor Laetare thema: "Jezus, onze Redder, als mikpunt van spot"


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google