De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
. . Welkom in deze kerkdienst Voorlezer: Nico Huijssoon Voorganger: ds. E.J. Sytsma We lezen: Johannes 15:1 – 17 De preek gaat over Johannes 15:14, 15 Een vriend van Jezus zijn Het eerste lied: Wet: Zingen Gezang 176b (melodie 1: vrouwen en kinderen; melodie 2: mannen) Alle liederen worden in deze dienst geprojecteerd . .

2 . . Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Gezang 176b . .

3 . vrouwen en kinderen . .

4 . mannen . .

5 . vrouwen en kinderen mannen . .

6 . vrouwen en kinderen . .

7 . mannen . .

8 . vrouwen en kinderen mannen . .

9 . vrouwen en kinderen . .

10 . mannen . .

11 . vrouwen en kinderen mannen . .

12 . vrouwen en kinderen mannen . .

13 Opwekking aan de gemeente
. . Votum en Zegengroet Wet: Gezang 176b Gebed Doopformulier I Zingen: Gezang 124: 1, 2, 3 (NG 64) Doop Zingen: Gezang 124: 4, 5 (NG 64) Opwekking aan de gemeente . .

14 Opwekking aan de gemeente
. . Votum en Zegengroet Wet: Gezang 176b Gebed Doopformulier I Zingen: Gezang 124: 1, 2, 3 (NG 64) Doop Zingen: Gezang 124: 4, 5 (NG 64) Opwekking aan de gemeente . .

15 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop
. . Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop Bij de doop word je in water ondergedompeld of ermee besprenkeld. Zo wordt zichtbaar gemaakt dat je in de ogen van God vuil bent, belast met zonde. Je bent al schuldig als je wordt geboren, al zondig sinds je moeder je ontving. Zo kan God je niet accepteren. . .

16 Je kunt zijn koninkrijk alleen binnengaan als je
. . Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Je kunt zijn koninkrijk alleen binnengaan als je opnieuw geboren wordt en een nieuw leven krijgt. De doop wil je dus laten beseffen hoe slecht je eigenlijk bent. Dan kun je je alleen nog maar klein maken voor God, want je kunt jezelf niet redden. Alleen Jezus Christus kan dat, door je vuilheid af te wassen en je een nieuw leven te geven. . .

17 De doop is een teken en zegel dat Jezus
. . Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) De doop is een teken en zegel dat Jezus Christus je inderdaad schoon wil wassen. Hijzelf heeft immers de opdracht gegeven te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Door je doop garandeert God de Vader je dat hij een eeuwig genade­verbond met je sluit. Hij neemt je aan als zijn kind en erfgenaam. Hij zal altijd voor je zorgen. Het kwaad houdt hij bij je . .

18 vandaan of hij laat het bijdragen aan het goede.
Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) vandaan of hij laat het bijdragen aan het goede. De Zoon garandeert je dat hij al je zonde van je wegneemt. Hij laat je volledig delen in zijn dood en opstanding en geeft je een nieuw leven. Hij schenkt je zijn eigen volmaakte zuiverheid. Hij zorgt ervoor dat God je vrijspreekt. . .

19 De heilige Geest garandeert je dat hij in je
. . Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) De heilige Geest garandeert je dat hij in je komt wonen. Hij maakt je één met Christus. Hij maakt tot je persoonlijk eigendom wat je in Christus al hebt. Daardoor zul je eens volmaakt zuiver zijn. Dan zul je eeuwig leven te midden van het volk dat God heeft uitgekozen. . .

20 Van jouw kant ben je nu verplicht God zo te
. . Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Van jouw kant ben je nu verplicht God zo te gehoorzamen als bij je nieuwe leven past. Je moet geloven in deze ene God - Vader, Zoon en heilige Geest - en hem liefhebben met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand en met inzet van al je krachten. Je moet met de wereld van de zonde breken, wat zondig in je is laten afsterven en vol ontzag voor God leven. . .

21 Als je uit zwakheid nog zonden doet, hoef je
. . Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Als je uit zwakheid nog zonden doet, hoef je toch aan Gods genade niet te twijfelen. Je hoeft je er ook niet bij neer te leggen dat je nu eenmaal zondig bent. Je doop garandeert immers dat God voor eeuwig een verbond met je gesloten heeft . . .

22 Natuurlijk begrijpen kleine kinderen niets van
. . Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Over de kinderdoop Natuurlijk begrijpen kleine kinderen niets van deze dingen. Toch is dat geen reden om hun de doop te onthouden. Want net zo min als ze beseffen dat ze als nakomelingen van Adam Gods oordeel verdienen, begrijpen ze dat God hen om Christus’ wil in genade aanneemt als zijn kinderen. Wat God aan Abraham heeft beloofd, geldt namelijk nog steeds voor ons en . .

23 onze kinderen: Ik sluit een verbond met jou en
. . Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) onze kinderen: Ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen, met alle komende generaties, een eeuwigdurend verbond: ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen . Deze belofte uit het Oude Testament komt terug in het Nieuwe Testament, want de apostel Petrus zegt hetzelfde met de woorden: . .

24 voor u geldt deze belofte, evenals voor uw
. . Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen. Om deze reden heeft God Abraham opgedragen zijn nakomelingen te besnijden. Die besnijdenis was in de tijd van het oude verbond een bezegeling en teken dat God je wil vrijspreken. . .

25 Verder heeft Jezus Christus zelf kinderen
. . Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Verder heeft Jezus Christus zelf kinderen omarmd en hen gezegend door hun de handen op te leggen. De kinderen van gelovigen horen er dus helemaal bij. Ze zijn erfgenamen van Gods rijk en delen in zijn verbond. Daarom moeten ze gedoopt worden, want in het nieuwe verbond is de doop in de plaats gekomen van de . .

26 besnijdenis. De ouders horen hun kinderen,
Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) besnijdenis. De ouders horen hun kinderen, wanneer die opgroeien, uit te leggen wat het betekent gedoopt te zijn. . .

27 Opwekking aan de gemeente
. . Votum en Zegengroet Wet: Gezang 176b Gebed Doopformulier I Zingen: Gezang 124: 1, 2, 3 (NG 64) Doop Zingen: Gezang 124: 4, 5 (NG 64) Opwekking aan de gemeente . .

28 . Gezang 124: 1, 2, 3 (NG 64) . .

29 . Gezang 124: 1, 2, 3 (NG 64) . .

30 . Gezang 124: 1, 2, 3 (NG 64) . .

31 Opwekking aan de gemeente
. . Votum en Zegengroet Wet: Gezang 176b Gebed Doopformulier I Zingen: Gezang 124: 1, 2, 3 (NG 64) Doop Zingen: Gezang 124: 4, 5 (NG 64) Opwekking aan de gemeente . .

32 Opwekking aan de gemeente
. . Votum en Zegengroet Wet: Gezang 176b Gebed Doopformulier I Zingen: Gezang 124: 1, 2, 3 (NG 64) Doop Zingen: Gezang 124: 4, 5 (NG 64) Opwekking aan de gemeente . .

33 Opwekking aan de gemeente
. . Votum en Zegengroet Wet: Gezang 176b Gebed Doopformulier I Zingen: Gezang 124: 1, 2, 3 (NG 64) Doop Zingen: Gezang 124: 4, 5 (NG 64) Opwekking aan de gemeente . .

34 . Gezang 124: 4, 5 (NG 64) Dit . .

35 . Gezang 124: 4, 5 (NG 64) . .

36 Opwekking aan de gemeente
. . Votum en Zegengroet Wet: Gezang 176b Gebed Doopformulier I Zingen: Gezang 124: 1, 2, 3 (NG 64) Doop Zingen: Gezang 124: 4, 5 (NG 64) Opwekking aan de gemeente . .

37 Zingen: Welk een vriend is onze Jezus Formulier bevestiging
. . Gebed Lezen: Johannes 15:1 – 17 Preek over Johannes 15:14, 15 Zingen: Welk een vriend is onze Jezus Formulier bevestiging Zingen: Gezang 107 (GK 29) Bevestiging . .

38 Zingen: Welk een vriend is onze Jezus Formulier bevestiging
. . Gebed Lezen: Johannes 15:1 – 17 Preek over Johannes 15:14, 15 Zingen: Welk een vriend is onze Jezus Formulier bevestiging Zingen: Gezang 107 (GK 29) Bevestiging . .

39 Zingen: Welk een vriend is onze Jezus Formulier bevestiging
. . Gebed Lezen: Johannes 15:1 – 17 Preek over Johannes 15:14, 15 Zingen: Welk een vriend is onze Jezus Formulier bevestiging Zingen: Gezang 107 (GK 29) Bevestiging . .

40 1. Wat voor vriend is Jezus?
Tekst: Johannes 15: 14, 15 1. Wat voor vriend is Jezus? . .

41 1. Wat voor vriend is Jezus?
Tekst: Johannes 15: 14, 15 1. Wat voor vriend is Jezus? - Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg . .

42 1. Wat voor vriend is Jezus?
Tekst: Johannes 15: 14, 15 1. Wat voor vriend is Jezus? - Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg - Ik noem jullie geen slaven meer ... . .

43 1. Wat voor vriend is Jezus? → je Redder en Heer
Tekst: Johannes 15: 14, 15 1. Wat voor vriend is Jezus? → je Redder en Heer . .

44 1. Wat voor vriend is Jezus? → je Redder en Heer
Tekst: Johannes 15: 14, 15 1. Wat voor vriend is Jezus? → je Redder en Heer Een vriend van Jezus zijn = zijn vriendendienst aanvaarden . .

45 1. Wat voor vriend is Jezus? Een veelzijdige vriend
Tekst: Johannes 15: 14, 15 1. Wat voor vriend is Jezus? Een veelzijdige vriend voor de één: je Vriend is ook je Heer voor de ander: je Heer is ook je Vriend . .

46 2. Een vriend neem je in vertrouwen de hemelleaks ...
Tekst: Johannes 15: 14, 15 2. Een vriend neem je in vertrouwen de hemelleaks ... . .

47 2. Een vriend neem je in vertrouwen de hemelleaks ... Beweging
Tekst: Johannes 15: 14, 15 2. Een vriend neem je in vertrouwen de hemelleaks ... Beweging (Vader → Jezus → mensen) . .

48 2. Een vriend neem je in vertrouwen de hemelleaks ... Beweging
Tekst: Johannes 15: 14, 15 2. Een vriend neem je in vertrouwen de hemelleaks ... Beweging (Vader → Jezus → mensen → Vader) . .

49 Wat doen we met zijn liefde? Wat is daarvoor belangrijk? (vs 13-16)
. Tekst: Johannes 15: 14, 15 3. Heb elkaar lief   Heb elkaar lief (vs 12) Wat voor liefde? Hoe had Jezus ons lief? Waarom noemt hij ons vrienden? Wat doen we met zijn liefde? Wat is daarvoor belangrijk? (vs 13-16) Heb elkaar lief (vs 17) . .

50 onrust (Ik heb nog zoveel te leren) rust (Jezus was mij voor)
. Tekst: Johannes 15: 14, 15 3. Heb elkaar lief onrust (Ik heb nog zoveel te leren) rust (Jezus was mij voor) . .

51 → bevraag jezelf juist op de liefde
. Tekst: Johannes 15: 14, 15 3. Heb elkaar lief → bevraag jezelf juist op de liefde . .

52 Welk een vriend is onze Jezus 1, 2, 3
Welk een vriend is onze Jezus, Die in onze plaats wil staan! Welk een voorrecht, dat ik door Hem Altijd vrij tot God mag gaan. Dikwijls derven wij veel vrede, Dikwijls drukt ons zonde neer, Juist omdat wij 't al niet brengen In 't gebed tot onze Heer.

53 Welk een vriend is onze Jezus 1, 2, 3
Leidt de weg soms door verzoeking, Dat ons hart in 't strijduur beeft, Gaan wij dan met al ons strijden Tot Hem, die verlossing geeft. Kan een vriend ooit trouwer wezen Dan Hij, die ons lijden draagt? Jezus biedt ons aan genezing; Hij alleen is 't, die ons schraagt

54 Welk een vriend is onze Jezus 1, 2, 3
Zijn wij zwak, belast, beladen En terneer gedrukt door zorg, Dierb're Heiland! onze Toevlucht! Gij zijt onze Hulp en Borg. Als soms vrienden ons verlaten, Gaan wij biddend tot den Heer; In zijn armen zijn wij veilig, Hij verlaat ons nimmermeer.

55 Zingen: Welk een vriend is onze Jezus
. . Zingen: Welk een vriend is onze Jezus Formulier bevestiging ouderlingen en diakenen Zingen: Gezang 107: 1, 2, 3, 4 (GK 29) Bevestiging Zingen: Liedboek 473:1, 3, 5, 10 Opdracht Gebed Toegerust worden Collecte Zingen: Psalm 148: 1, 4 Zegen . .

56 De kerkenraad heeft u tweemaal de namen
Formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen De kerkenraad heeft u tweemaal de namen van de broeders bekendgemaakt die tot ouderling en diaken gekozen zijn, om na te gaan of iemand een gegrond bezwaar tegen hun bevestiging had in te brengen. Gelukkig waren zulke bezwaren niet aan de orde. Daarom worden deze broeders nu in de naam van onze Heer in hun ambt bevestigd.

57 Als het hoofd van de kerk zorgt Christus
Formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen Onderwijs Als het hoofd van de kerk zorgt Christus vanuit de hemel voor zijn gemeente op aarde. Daarvoor neemt hij mensen in dienst. De apostel Paulus wijst daarop, met de woorden: … hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst.

58 Zo wordt het lichaam van Christus
Formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd. Als de goede herder zorgt hij voortdurend voor zijn kudde en stelt hij herders aan om in zijn naam de schapen te weiden.

59 Oudsten vinden we al in het Oude Testament;
Formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen (Over ouderlingen:) Oudsten vinden we al in het Oude Testament; ze bekleedden daar een leidende functie. In het Nieuwe Testament lezen we dat de apostelen, door de Geest van Christus geleid, in elke gemeente oudsten aanstelden. Er waren in de vroegchristelijke kerk oudsten die leiding gaven – bij ons ouderlingen genoemd – én oudsten die daarnaast preekten en

60 onderwijs gaven, onze dienaren van het woord
Formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen onderwijs gaven, onze dienaren van het woord of predikanten. Met hen vormen de ouderlingen de kerkenraad. Door de leiding van de gemeente toe te vertrouwen aan de ouderlingen met de predikanten, beschermt Christus zijn kerk tegen heerszuchtig optreden van enkelingen.

61 Over de taak van de ouderlingen spreekt het
Formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen Over de taak van de ouderlingen spreekt het Nieuwe Testament op diverse plaatsen. Samen met de predikanten moeten ze als herders de gemeente besturen en verzorgen. In de eerste plaats letten ze erop dat ieder lid van de gemeente zich met woord en daad gedraagt in overeenstemming met het evangelie. Ze bezoeken de leden van Christus’ gemeente om hen met het woord van God te

62 In de tweede plaats zorgen ze er als
Formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen troosten, te waarschuwen en te onderwijzen. Hen die zich in leer of leven slecht gedragen, wijzen ze terecht en ze zorgen ervoor dat doop en avondmaal niet ontheiligd worden. Op hen die bewust in zonde blijven leven, passen ze de christelijke tucht toe. In de tweede plaats zorgen ze er als beheerders van Gods huis voor dat alles in de gemeente vreedzaam en ordelijk toegaat,

63 en wel zo als Christus het geboden heeft. Ze
Formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen en wel zo als Christus het geboden heeft. Ze letten erop dat niemand een ambt bekleedt in de gemeente zonder daartoe op een wettige manier geroepen te zijn. De predikanten helpen ze met raad en daad. In de derde plaats houden de ouderlingen toezicht op leer en leven van de dienaren van het woord. Er mag immers geen dwaalleer

64 worden verkondigd en de gemeente moet in elk
Formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen worden verkondigd en de gemeente moet in elk opzicht worden opgebouwd. De apostel Paulus draagt de oudsten op waakzaam te zijn en ervoor te zorgen dat geen wolven de schaapskooi van Christus binnendringen. De ouderlingen zullen deze taken kunnen vervullen als ze Gods woord ijverig bestuderen en zich oefenen in het dienen van God.

65 De Schriften leren ons dat
Formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen (Over diakenen:) De Schriften leren ons dat barmhartigheidbetoon voortvloeit uit de liefde van Christus. Hij kwam in de wereld om te dienen en ontfermde zich over velen die in nood waren. In navolging van haar Heer zorgde de eerste christelijke gemeente ervoor dat niemand in haar midden gebrek leed. Ieder kreeg naar wat hij nodig had.

66 De Heer roept ook nu op tot het betonen van
Formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen De Heer roept ook nu op tot het betonen van gastvrijheid, offervaardigheid en barmhartigheid, om zwakken en hulpbehoevenden volop te laten delen in de blijdschap van Gods volk. In de gemeente van Christus mag niemand ongetroost leven in ziekte, eenzaamheid of armoede. Met het oog op deze hulpverlening heeft Christus diakenen aan zijn gemeente gegeven.

67 We lezen hoe de apostelen speciale
Formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen We lezen hoe de apostelen speciale ambtsdragers lieten kiezen, toen ze zelf niet meer in staat waren al het werk in de kerk naar behoren te verrichten. De diakenen moeten ervoor zorgen dat de hulpverlening in en door de gemeente goed verloopt. Ze bezoeken de gemeenteleden thuis om zich op de hoogte te stellen van hun moeiten of om hen aan te sporen tot

68 hulpbetoon. Ze inventariseren de gaven van de
Formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen hulpbetoon. Ze inventariseren de gaven van de gemeenteleden en zetten die in waar dat nodig is. Bovendien zamelen ze de giften uit de gemeente in, beheren die en delen die in de naam van Christus uit. Ze bemoedigen hen die de liefdegaven van Christus ontvangen, met het woord van God. De heilige Geest brengt eenheid in de gemeente en laat die ervaren aan het heilig avondmaal.

69 De diakenen spannen zich er met woord en
Formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen De diakenen spannen zich er met woord en daad voor in dat deze eenheid zichtbaar wordt in de onderlinge liefde. Zo zullen we als gemeente groeien in liefde voor elkaar en voor alle mensen.

70 Zingen: Welk een vriend is onze Jezus
. . Zingen: Welk een vriend is onze Jezus Formulier bevestiging ouderlingen en diakenen Zingen: Gezang 107: 1, 2, 3, 4 (GK 29) Bevestiging Zingen: Liedboek 473:1, 3, 5, 10 Opdracht Gebed Toegerust worden Collecte Zingen: Psalm 148: 1, 4 Zegen . .

71 . Gezang 107: 1, 2, 3, 4 (GK 29) . .

72 . Gezang 107: 1, 2, 3, 4 (GK 29) . .

73 . Gezang 107: 1, 2, 3, 4 (GK 29) . .

74 . Gezang 107: 1, 2, 3, 4 (GK 29) . .

75 Zingen: Welk een vriend is onze Jezus
. . Zingen: Welk een vriend is onze Jezus Formulier bevestiging ouderlingen en diakenen Zingen: Gezang 107: 1, 2, 3, 4 (GK 29) Bevestiging Zingen: Liedboek 473:1, 3, 5, 10 Opdracht Gebed Toegerust worden Collecte Zingen: Psalm 148: 1, 4 Zegen . .

76 Zingen: Welk een vriend is onze Jezus
. . Zingen: Welk een vriend is onze Jezus Formulier bevestiging ouderlingen en diakenen Zingen: Gezang 107: 1, 2, 3, 4 (GK 29) Bevestiging Zingen: Liedboek 473:1, 3, 5, 10 Opdracht Gebed Toegerust worden Collecte Zingen: Psalm 148: 1, 4 Zegen . .

77 . Liedboek 473: 1, 3, 5, 10 . .

78 . Liedboek 473: 1, 3, 5, 10 . .

79 . Liedboek 473: 1, 3, 5, 10 . .

80 . Liedboek 473: 1, 3, 5, 10 . .

81 Zingen: Welk een vriend is onze Jezus
. . Zingen: Welk een vriend is onze Jezus Formulier bevestiging ouderlingen en diakenen Zingen: Gezang 107: 1, 2, 3, 4 (GK 29) Bevestiging Zingen: Liedboek 473:1, 3, 5, 10 Opdracht Gebed Toegerust worden Collecte Zingen: Psalm 148: 1, 4 Zegen . .

82 Zingen: Welk een vriend is onze Jezus
. . Zingen: Welk een vriend is onze Jezus Formulier bevestiging ouderlingen en diakenen Zingen: Gezang 107: 1, 2, 3, 4 (GK 29) Bevestiging Zingen: Liedboek 473:1, 3, 5, 10 Opdracht Gebed Toegerust worden Collecte Zingen: Psalm 148: 1, 4 Zegen . .

83 Zingen: Welk een vriend is onze Jezus
. . Zingen: Welk een vriend is onze Jezus Formulier bevestiging ouderlingen en diakenen Zingen: Gezang 107: 1, 2, 3, 4 (GK 29) Bevestiging Zingen: Liedboek 473:1, 3, 5, 10 Opdracht Gebed Toegerust worden Collecte Zingen: Psalm 148: 1, 4 Zegen . .

84 COLLECTE Vandaag Is de collecte voor de kerk Bloemenbezorging:
. . COLLECTE Vandaag Is de collecte voor de kerk Bloemenbezorging: Volgende week: Joelle Treurniet Na de collecte zingen we: Psalm 148: 1, 4 . .

85 COLLECTE Volgende week Is de collecte voor de kerk Bloemenbezorging:
. . COLLECTE Volgende week Is de collecte voor de kerk Bloemenbezorging: Volgende week: Joelle Treurniet Na de collecte zingen we: Psalm 148: 1, 4 . .

86 . Psalm 148: 1, 4 . .

87 . Psalm 148: 1, 4 . .

88 De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)
. . Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c) . .

89 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag om 16. 30 uur
De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag om uur. Van harte welkom.


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google