De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Fietsbeleid in Limburg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Fietsbeleid in Limburg"— Transcript van de presentatie:

1 Fietsbeleid in Limburg
Presentatie Fietsberaad 12 juni 2008 Rogier Dijker Provincie Limburg Afdeling Mobiliteit

2 Wie wil het niet

3 Laag fietsgebruik Onder landelijk gemiddelde van 25% Oorzaken:
hoogteverschillen bevolkingssamenstelling nederzettingspatroon

4 PVVP Speciale aandacht fietsbeleid steden Argumentatie:
lokaal grootste winst haalbaar behoefte aan ondersteuning gemeente meer fietsen in de stad  verbetering regionale bereikbaarheid

5 Fietsbeleid voorheen Stimuleringsregeling gemeentelijke fietsinfrastructuur vrijliggende fietspaden buitengebied veelal school-thuisroutes administratief hoge lasten

6 Integrale fietsprogramma’s
opstellen fietsplan (hoofd)fietsinfrastructuur fietsparkeervoorzieningen communicatie/promotie van de fiets als vervoer-middel

7 Situatie fietsbeleid steden
Meer beleid dan gedacht: Venlo: GVVP Roermond: Nota Fiets Sittard-Geleen: fietsbeleidsplan in ontwikkeling Heerlen: masterplan fietsparkeren Parkstad: actieplan Fiets in ontwikkeling Maastricht: fietsplan uitgevoerd, nieuw fietsplan in wording

8 Fietsbeleid steden (2)

9 Rol en positie provincie
Minder beleidsmatig, vooral financieel Planningsafspraken met de steden Projectentabel in Programma Fiets Limburg

10 BDU Fiets Separaat budget voor fietsprogramma’s steden
€ 0,5 mln per jaar vrijliggende fietspaden 40% bijdrage overige voorzieningen 25% claim 2008: ca. € 0,4 mln

11 Verwachtingen betere positie van de fiets in de stad
meer en versnelde uitvoering van fietsprojecten in de stad hoger fietsgebruik*

12 * meer fietsgebruik niet zozeer aantoonbaar, maar wel beredeneerbaar

13 Conclusies Gerichte aandacht aan de steden is goed uit te leggen, maar nog niet aantoonbaar zinvol Afstand tot de lokale situatie is fors Geschikt inhoudelijk kader voor de BDU


Download ppt "Fietsbeleid in Limburg"

Verwante presentaties


Ads door Google