De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Besturen zonder bestuur

Verwante presentaties


Presentatie over: "Besturen zonder bestuur"— Transcript van de presentatie:

1 Besturen zonder bestuur

2 VROM Raad: Effectief regionaal beleid?
Geen structuurdiscussies en –hervormingen Flexibele regionale samenwerking  

3 Succesvolle samenwerking
Onderzoeksmodel Randvoorwaarden Algemene bestuursstructuur Specifieke condities Succesvolle samenwerking Netwerkmanagement Structurering Procesmanagement

4 Regionale samenwerking
Basis vrijwillige samenwerking van autonome gemeenten Politiek proces: kunst van het haalbare Regionale effectiviteit geen garantie: what’s in it for me? (organisatie-effectiviteit) Lange tijdshorizon wezenlijk, maar niet vanzelfsprekend 

5 Regiospecifieke randvoorwaarden
Aantal gemeen- ten Congruentie Beleids-visies Inter-depen-dentie Capaciteit netwerk Sociaal kapitaal Arnhem-Nijmegen – – + / – Zuid-Limburg + + Steden-driehoek + Groningen-Assen

6 Netwerkstructurering
Netwerken Gemiddelde Effectiviteit Gemiddelde Legitimiteit Laag SNZL-NWA SNZL-BT SH-BT 3,36 3,46 Gemiddeld SH-NWA GA-NWA GA-BT SAN-BT 3,34 3,35 Hoog SAN-NWA 3,22 3,00 Laag = samenwerkend bestuur: voorbereiding, bepaling en uitvoering beleid bij gemeenten; Hoog = netwerkorganisatie: flink deel beleidsvoering bij regio

7 Procesmanagement en succes

8 Procesmanagement in context
Condities Proces-management Netwerken Gemiddelde Effectiviteit Gunstig Veel Weinig GA-NWA GA-BT 3,45 Redelijk SH-NWA SH-BT SNZL-NWA SNZL-BT 3,36 SAN-NWA SAN-BT 3,16

9 Conclusies en aanbevelingen I
Politiek proces: kunst van het haalbare Regionale effectiviteit is niet voldoende, samenwerking moet ook zichtbare waarde hebben voor alle partners (organisatie-effectiviteit). Plaats opbrengsten in een breder kader: “you win some, you lose some” . Noodzaak van stabiele verhoudingen: lange termijn horizon

10 Conclusies en aanbevelingen II
Stop voortdurende nationale discussie over nieuwe structuren Bij regionale netwerkstructurering: Zorg voor helder kader Verander spelregels niet tijdens de wedstrijd Zware structuur geen noodzakelijke voorwaarde voor succes Netwerkorganisatie: niet ZIJ, maar WIJ, gevaar van verlies van draagvlak

11 Conclusies en aanbevelingen III
Procesmanagement op korte termijn met name om bij ongunstige condities toch succesvol samen te werken Procesmanagement op lange termijn investeren in samenwerkingsklimaat, structureel werken aan verbetering condities (bijvoorbeeld beleidsvisies, sociaal kapitaal) Netwerkorganisatie: evenwicht tussen katalysator en gedeelde verantwoordelijkheid (samenwerken doe je met zijn allen).

12 Conclusies en aanbevelingen IV
Subsidies van hogere overheden (EU, Rijk en provincie) kunnen belangrijke stimulans zijn voor het proces, maar doorkruisen en frustreren ook niet zelden regionale processen Vraagpunt: VROM-Raad beveelt aan markt en maatschappelijke organisaties meer te betrekken bij de samenwerking Ja? Vreemde ogen dwingen… Nee? Het is nu al complex genoeg …

13 Condities en procesmanagement

14 Effectiviteit ++ + (4) (3) (2) (1) +/-- GA SH SAN SNZL
Netwerkanalyse prestaties ++ + Netwerkanalyse verwachte effectiviteit (4) (3) (2) (1) Bedrijventerreinen prestaties +/-- Bedrijventerreinen


Download ppt "Besturen zonder bestuur"

Verwante presentaties


Ads door Google