De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Naar fair en effectief toezicht Jan Maas, Maas Bestuursvraagstukken Landelijke bijeenkomst Kinderopvang 5 november 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Naar fair en effectief toezicht Jan Maas, Maas Bestuursvraagstukken Landelijke bijeenkomst Kinderopvang 5 november 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Naar fair en effectief toezicht Jan Maas, Maas Bestuursvraagstukken Landelijke bijeenkomst Kinderopvang 5 november 2009

2 2 Stellingen •Raden van Toezicht zijn niet ‘management- one-step-up’ maar ‘ownership-one-step- down’ (John Carver) •Verandering van structuur en invoering van code zijn geen garantie voor “good governance”. Daar is ook verandering van repertoire voor nodig.

3 3 Stelling •Don’t ask how it is if you haven’t said how it should be! ( John Carver)

4 4 Verantwoording/toezicht •Beoordeel op vooraf gedane uitspraken: doelen en kaders •Kijk of het feitelijk beleid een “redelijke interpretatie” is van gedane uitspraken •Kijk of de resultaten/uitvoering van dat beleid zich feitelijk binnen de kaders bewegen Maas Bestuursvraagstukken v.o.f.

5 5 IJkpunten/criteria formuleren •Leer verschil maken tussen doel en middel •Leer principe van “decisions within decisions” •Stel “doelen”: wat moet worden bereikt? (= richting) •Stel kaders aan “gang van zaken”: wat moet worden vermeden? (= ruimte) •Geef “recht van interpretatie” •Accepteer verschillen binnen kaders Maas Bestuursvraagstukken v.o.f.

6 6 Governancecode aanvullen ? •Integriteit, openheid •Maatschappelijke input en verantwoording •Rollen van partijen - bestuur - controlerend orgaan •Financiële verslaggeving en interne procedures Maar ook: •Opstellen en onderhoud van toetsingscriteria •Wijze van beoordelen/monitoren

7 7 Bijvoorbeeld •De Raad van Toezicht zal onder woorden brengen welk maatschappelijk resultaat de organisatie geacht wordt te behalen om zijn goedkeuring te verkrijgen (doelstellingscriteria) •De Raad van Toezicht zal onder woorden brengen binnen welke kritieke grenzen (financieel, organisatorisch, personeel e.d.) moet worden geopereerd om goedkeuring van de Raad te verkrijgen (handelingskaders) •De Raad zal de prestaties en het opereren van het bestuur beoordelen louter tegen deze criteria •Etc.

8 8 Conclusie •Monitor de Raad van Bestuur dan ook streng, maar alleen tegen de gestelde ijkpunten (doelen, kaders) •Maas Bestuursvraagstukken v.o.f.

9 Naar fair en effectief toezicht Jan Maas, Maas Bestuursvraagstukken Landelijke bijeenkomst Kinderopvang 5 november 2009


Download ppt "Naar fair en effectief toezicht Jan Maas, Maas Bestuursvraagstukken Landelijke bijeenkomst Kinderopvang 5 november 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google