De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Examinering Conferentie BTG HTVF

Verwante presentaties


Presentatie over: "Examinering Conferentie BTG HTVF"— Transcript van de presentatie:

0 Examenstichtingen Bedrijfstakgroep HTV Horeca, Toerisme en Voeding
Examenstichtingen Bedrijfstakgroep HTV Horeca, Toerisme en Voeding

1 Examinering Conferentie BTG HTVF
Wat zijn uw vragen of prioriteiten in het kader van Examinering? Wat kan uw examenstichting voor u betekenen?

2 Examinering Conferentie BTG HTVF
Wat is de stand van zaken?

3 Samenwerkingstichting
Samenwerkingstichting Akte van oprichting getekend op 3 juni 2008. Nieuwe naam. Nieuwe website. Het platform voor examineren voor onze sectoren. Per 1 september vernieuwd.

4 Advies en ondersteuning
Advies en ondersteuning Onderwerpen: -informatie aanbod van instrumenten CGO en eindtermen -inzetten van de instrumenten -deskundigheid beoordelaars -tevredenheidmeting ROC -ontwikkelnetwerk -valideren van instrumenten ROC -werken met TSSBVE of Toetscenter -inzetten van een pilot -examenscan -actuele zaken zoals regiobijeenkomsten, themadagen, klankbordgroep ed.

5 Deskundige beoordelaar
Competentie profiel beoordelaar Handboek training beoordelaar Train de trainer of training laten uitvoeren Certificering? Onafhankelijkheid?

6 Deskundige beoordelaar
Kerntaak 1: Beoordelen de deelnemer tijdens een Proeve van bekwaamheid Werkprocessen: Bereidt de beoordeling voor Voert de observatie uit Overlegt en bereikt overeenstemming over het resultaat Rapporteert de beoordeling Benodigde kennis en vaardigheden: - kennis van de instructie en procedure van beoordelen - vakinhoudelijke kennis van de betreffende uitstroom

7 Deskundige beoordelaar
Kerntaak 2: Beoordeelt bewijslast van de deelnemer Werkprocessen: Bereidt de beoordeling voor Beoordeelt de bewijslast Overlegt en bereikt overeenstemming over het resultaat Rapporteert de beoordeling Benodigde kennis en vaardigheden: - kennis van de instructie en procedure van beoordelen - vakinhoudelijke kennis van de betreffende uitstroom

8 Deskundige beoordelaar
Kerntaak 3: Beoordeelt de deelnemer tijdens het panelgesprek Werkprocessen: Bereidt de beoordeling voor Voert het panelgesprek uit Overlegt en bereikt overeenstemming over het resultaat Rapporteert de beoordeling Benodigde kennis en vaardigheden: - kennis van de STARR-methode - kennis van de instructie en procedure van beoordelen - vakinhoudelijke kennis van de betreffende uitstroom - gespreksvaardigheden

9 Beschikbare instrumenten
Ontwikkelingsgerichte beoordeling van het leerproces Kwalificerende beoordeling voor het examendossier Zie bij productaanbod op de website > Toetscenter > TSSBVE

10 Instrumenten voor ontwikkelingsgerichte beoordeling
Startassessment Beeldvorming beroep Praktijkmap zie voorbeeld Leisure & Hospitality op de website LTTR ontwikkelingsgericht deel en kwalficerend deel Comscan Observatie toets Kennis toets

11 Examenmix 4-4-2017 Proeve van Bekwaamheid Kwalificatiedossier
Observatietoets Opdracht Praktijkvorming Verzameling Bewijsmateriaal (Portfolio) Examendossier Panelgesprek Diploma Andere exameninstrumenten

12 Instrumenten voor beoordelen
Instrumenten voor beoordelen Inhoud: Instructie deelnemer Opdrachten deelnemer Instructie beoordelaar Beoordeling > competent ja/nee Verantwoording opdrachten-beoordeling-KD

13 Instrumenten voor beoordelen Proeve van bekwaamheid
Is een beoordelingsvorm waarbij de deelnemer in -een reële beroepssituatie -een set van samenhangende beroepsactiviteiten uitvoert gericht op het waarneembare gedrag dat de deelnemer laat zien Beoordelen of de kandidaat de kerntaak of de werkprocessen in voldoende mate beheerst en weet toe te passen: redelijk gecontroleerde omstandigheden, waarin de complexiteit van de opdrachten vooraf kan worden bepaald. Voorbeeld andere sectoren beoordelen

14 Instrumenten voor beoordeling Observatie
Instrumenten voor beoordeling Observatie Het streven van een observatie is om zo natuurgetrouw en realistisch te beoordelen, bij voorkeur op meerdere momenten in een reële praktijksituatie. De beoordelaar moet het geobserveerde gedrag kunnen vertalen naar de beoordelingscriteria en uiteindelijk naar de kerntaak of werkprocessen.

15 Instrumenten voor beoordeling Praktijkopdracht
De deelnemer voert tijdens reële beroepssituaties een opdracht uit die relevant is voor het betreffende beroep op basis van kerntaak of werkproces(sen) Voor de beoordeling verzamelt de deelnemer beroepsproducten die bewijzen dat hij competent handelt in de praktijk. De praktijkbeoordelaar geeft hier een beoordeling over vaak in combinatie met een eindgesprek door beoordelaar van school

16 Instrumenten voor beoordeling Panelgesprek
Is een gesprek tussen deelnemer en deskundigen, waarin wordt beoordeeld of de deelnemer de te beoordelen competenties, werkprocessen of kerntaak beheerst. In het panelgesprek wordt beoordeeld of de deelnemer het juiste antwoord geeft op de vooraf vastgestelde vragen. Het panelgesprek kan worden ingezet als onderdeel van een Proeve, Praktijkopdracht of Observatie. Daarmee heeft het als functie om toelichting op het handelen te verkrijgen.


Download ppt "Examinering Conferentie BTG HTVF"

Verwante presentaties


Ads door Google