De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van, voor én door het onderwijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van, voor én door het onderwijs."— Transcript van de presentatie:

1 van, voor én door het onderwijs

2 Toetsplannen BA van kwalificatiedossier naar examens Peter van Dijk

3 Inhoudsopgave Kwalificatiedossier – Examinering Toetsplan
Examineringproducten SPL

4 Kwalificatiedossier Beschrijving beroep (uitstroom) in:
context – beroepshouding – rol/verantwoordelijkheden – complexiteit kerntaken en werkprocessen kennis en vaardigheden

5 Examinering Doel vaststellen of leerling gekwalificeerd als beginnend beroepsbeoefenaar Inhoud kern: uitvoering werkprocessen in (gesimuleerde) beroepsomgeving eventueel afzonderlijk: handelen in kritieke situaties kennis en vaardigheden

6 Toetsplan Toetsinhouden Toetsvormen

7 Toetsplan: opbouw Indeling in examenonderdelen
beoordeling uitvoering min. 1 kerntaak evt: separate beoordeling kritieke situaties evt: separate beoordeling kennis/vaardigheden Per examenonderdeel beroepsmatig handelen kennis/vaardigheid

8 Toetsplan: inhoud beroepsmatig handelen
Welke werkprocessen wel/niet in samenhang? Welke kritieke situaties? voor beroep kenmerkende situatie foutief handelen leidt tot bedrijfsschade Bedrijfsomgeving en/of gesimuleerde omgeving? volledige uitvoering werkprocessen representatieve beroepsproducten/diensten relevante sociaal-culturele en bedrijfsorganisatorische omstandigheden

9 Toetsplan: inhoud kennis/vaardigheid
Welke kennis en/of vaardigheden? wettelijk vereist of cruciale en universele kennis/vaardigheid, en onvoldoende beoordeelbaar tijdens beroepsmatig handelen Volgtijdelijkheid? volgorde van examenonderdelen en/of volgorde toetsen binnen examenonderdeel

10 Toetsplan: toets- en beoordelingsvormen
Toetsvormen validiteit dekking – aanvullend bewijs haalbaarheid (geld, tijd, beschikbaarheid leerbedrijf, beschikbaarheid instrumenten) Beoordelingsmethode per toetsvorm

11 SPL: Examineringsproducten
Toetsplannen per uitstroom: advies voor inrichting examinering toetsplan Bedrijfsadministrateur Exameninstrumenten Proeve van Bekwaamheid Examenprojecten Tentamens (kennis/vaardigheid) Portfolio Zie Praktijkleren-site voor overzicht beschikbaar materiaal: Toetsmateriaal - Overzicht toetsmateriaal

12 PvB - Examenprojecten Proeve van Bekwaamheid (leerbedrijf)
bedrijfsomgeving - authentieke context bedrijfsopdrachten omstandigheden-opdrachten niet beïnvloedbaar Examenproject (onderwijsinstelling) gesimuleerde beroepsomgeving – realistische context ‘geconstrueerde’ opdrachten omstandigheden-opdrachten beïnvloedbaar

13 Tentamens - portfolio Tentamens
toetsmatrijzen (NL, MVT, overige kennis/vaardigheden) tentamens Portfolio Werkwijze en instrumenten t.b.v.: samenstelling examendossier (formatieve en summatieve bewijzen) beoordeling examendossier (inhoud en kwaliteit)

14 Toetsplan Bedrijfsadministrateur
Gaat u gebruik maken van het SPL-toetsplan? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

15 Contact Stichting Praktijkleren Disketteweg 11 3821 AR AMERSFOORT
E: W: Nieuwsflits Stichting Praktijkleren (meld u aan!)


Download ppt "Van, voor én door het onderwijs."

Verwante presentaties


Ads door Google