De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van, voor én door het onderwijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van, voor én door het onderwijs."— Transcript van de presentatie:

1 van, voor én door het onderwijs

2 Examenmix van kwalificatiedossier naar examens Peter van Dijk

3 Inhoudsopgave Kwalificatiedossier – Examinering Examenmix - toetsplan
Examineringproducten SPL

4 Kwalificatiedossier Beschrijving beroep (uitstroom) in:
context – beroepshouding – rol/verantwoordelijkheden – complexiteit kerntaken en werkprocessen kennis en vaardigheden

5 Examinering Doel vaststellen of leerling gekwalificeerd als beginnend beroepsbeoefenaar Inhoud kern: uitvoering werkprocessen in (gesimuleerde) beroepsomgeving eventueel afzonderlijk: handelen in kritieke situaties kennis en vaardigheden

6 Examenmix - toetsplan Toetsinhouden Toetsvormen
Beoordelingsmethode per toetsvorm

7 Examenmix: opbouw Indeling in examenonderdelen
beoordeling uitvoering min. 1 kerntaak evt: separate beoordeling kritieke situaties evt: separate beoordeling kennis/vaardigheden Per examenonderdeel beroepsmatig handelen kennis/vaardigheid

8 Examenmix: inhoud beroepsmatig handelen
Welke werkprocessen wel/niet in samenhang? Welke kritieke situaties? voor beroep kenmerkende situatie foutief handelen leidt tot bedrijfsschade Bedrijfsomgeving en/of gesimuleerde omgeving? volledige uitvoering werkprocessen representatieve beroepsproducten/diensten relevante sociaal-culturele en bedrijfsorganisatorische omstandigheden

9 Examenmix: inhoud kennis/vaardigheid
Welke kennis en/of vaardigheden? wettelijk vereist of cruciale en universele kennis/vaardigheid, en onvoldoende beoordeelbaar tijdens beroepsmatig handelen Volgtijdelijkheid? volgorde van examenonderdelen en/of volgorde toetsen binnen examenonderdeel

10 Examenmix: toets- en beoordelingsvormen
Toetsvormen validiteit dekking – aanvullend bewijs haalbaarheid (geld, tijd, beschikbaarheid leerbedrijf, beschikbaarheid instrumenten) Beoordelingsmethode per toetsvorm

11 Examenmix: toetsvormen

12 Examenmix: Bedr. adm. medewerker
Kerntaak 1: Secretariële werkzaamheden Kerntaak 2: Administratieve werkzaamheden Examenonderdeel 1: Secretariële werkzaamheden Examenonderdeel 2: Administratieve werkzaamheden Proeve van Bekwaamheid (leerbedrijf) werkprocessen: 1.2, 1.4 kritieke situaties: gelijktijdige werkzaamheden Examenproject (gesimuleerd) werkprocessen: 2.1, 2.2, 2.3 kritieke situaties: n.v.t. portfolio (aanvullend): houdingsaspecten Tentamen: Nederlands Tentamen: Moderne vreemde taal Tentamen: Basiskennis archiveren* Tentamen: Computervaardigheid* Tentamen: Boekhoudkundige kennis Tentamen: Rekenvaardigheid* * volgtijdelijk: voorafgaand aan examinering werkprocessen

13 SPL: Examineringsproducten
Toetsplannen per uitstroom: advies voor inrichting examinering Exameninstrumenten Proeve van Bekwaamheid Examenprojecten Tentamens (kennis/vaardigheid) Portfolio

14 PvB - Examenprojecten Proeve van Bekwaamheid (leerbedrijf)
bedrijfsomgeving - authentieke context bedrijfsopdrachten omstandigheden-opdrachten niet beïnvloedbaar Examenproject (onderwijsinstelling) gesimuleerde beroepsomgeving – realistische context ‘geconstrueerde’ opdrachten omstandigheden-opdrachten beïnvloedbaar

15 Tentamens - portfolio Tentamens
toetsmatrijzen (NL, MVT, overige kennis/vaardigheden) tentamens Portfolio Werkwijze en instrumenten t.b.v.: samenstelling examendossier (formatieve en summatieve bewijzen) beoordeling examendossier (inhoud en kwaliteit)

16 Contact Stichting Praktijkleren Disketteweg 11 3821 AR AMERSFOORT
E: W: Nieuwsflits Stichting Praktijkleren (meld u aan!)


Download ppt "Van, voor én door het onderwijs."

Verwante presentaties


Ads door Google