De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van kwalificatiedossier naar examenplan Docentendag Juridische Dienstverlening 20 januari 2009 May Wildenbeest (opleidingscoördinator, Horizon College)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van kwalificatiedossier naar examenplan Docentendag Juridische Dienstverlening 20 januari 2009 May Wildenbeest (opleidingscoördinator, Horizon College)"— Transcript van de presentatie:

1 Van kwalificatiedossier naar examenplan Docentendag Juridische Dienstverlening 20 januari May Wildenbeest (opleidingscoördinator, Horizon College) Sandra Rijndorp (onderwijskundige, Float Onderwijs)

2 Werkwijze Van kwalificatiedossier…. via …naar examenplan! 1
uitgangspunten 2 vakkennis- en vaardigheidseisen in het kwalificatiedossier 3 inventariseren bestaande toetsen 4 bepalen relatie toetsen-werkprocessen 5 bepalen eenheden PvB en BPV 6 invullen format examenplan 7 laatste check …naar examenplan!

3 1 Uitgangspunten Kwalificatiedossier 2007-2008 Examenmix
Resultatenbeheer in Noise Talen: elke taalvaardigheid voldoende LLB: sectorbreed programma Beoordelen met cijfers Gebruik materiaal Stichting Praktijkleren/ EbA Format examenplan

4 Examenmix, toelichting
Meerdere, qua aard verschillende beoordelingsinstrumenten Zowel afzonderlijk (bijv. kennis) als geïntegreerd beoordelen Zowel op school als in de BPV

5 2 Kennis en vaardigheden
Bepalen welke kennis- en vaardigheidsonderdelen volgens het kwalificatiedossier (KD) vereist zijn per uitstroom Bijvoorbeeld: Arbeidsrecht (SZ, P&A) Bestuursrecht (SZ, OB) Burgerlijk procesrecht (ZD) Taaleisen

6 3 Inventariseren bestaande toetsen
Teambespreking: welke toetsen werden al gebruikt? CJU Statistiek Methodiek LLB toetsen

7 3 Inventariseren bestaande toetsen (2)
CAL 04.3 (Nederlands) - Luisteren? CAL 05.3 (Engels)

8 3 Inventariseren bestaande toetsen (3) Aanpak Nederlands
Klas 1A-B Per 1 formatief Spelling werkwoordsvormen Sollicitatiebrief Per 2 Klachtenbrief Per 3 Spelling Tussen-n, meervoud etc (nieuwe spelling) Samenvatting Per 4 summatief Schrijfvaardigheid Cal 04.3/3 Spelling: Combinatietoets Werkwoorden/nieuwe spelling Klas 2A- B BPV Mondelinge contacten en inlichtingen Cal 04.3/2 Luistervaardigheid Notuleren Leesvaardigheid Cal 04.3/5 Klas 3 Spreekvaardigheid Cal 04.3/4

9 4 Bepalen relatie toetsen-werkprocessen
Sluiten de bestaande toetsen aan bij het nieuwe KD? Formatief of summatief? 2-jarig versus 3-jarig traject

10 5 Bepalen eenheden PvB en BPV
PvB: keuze voor proeve per kerntaak of combinatie  combinatie BPV: selectie van werkprocessen en competenties  bijvoorbeeld (P&A): wel: 1.2 Verzorgt de intake niet: 1.3 Bemiddelt naar werk

11 6 Invullen format examenplan
Kerntaak Werkproces Examenvorm Benaming Periode Afname-plaats 1 Onderhoudt de cliëntcontacten 1.1 Handelt informatieverzoeken af PvB Praktijk-observatie Schriftelijke kennistoets PVB BPV beoordeling werkproces 1.1 D F J N T V Arbeidsrecht (CJU244) Sociaal zekerheidsrecht (CJU243) Staatsrecht Bestuursrecht Nederlands en Engels: spreekvaardigheid, leesvaardigheid (zie onder) 8 5,6 7 School BPV

12 7 Laatste check Zijn alle werkprocessen gedekt?
Zijn alle vakkennis en vaardigheden gedekt? Is sprake van een examenmix over het geheel van werkprocessen per uitstroom?

13 En toen? Aanmaken resultatenbeheer Noise Opname examenplan in OER
Toelichting OER aan deelnemers

14 De eerste ervaringen… Formatieve toetsing Projecten Summatief
Eerste PvB’s afgenomen Aanpassingen nodig n.a.v.: Ervaringen Nieuwe KD

15 M.H.J.Wildenbeest@horizoncollege.nl Sandra.Rijndorp@float.nl
!


Download ppt "Van kwalificatiedossier naar examenplan Docentendag Juridische Dienstverlening 20 januari 2009 May Wildenbeest (opleidingscoördinator, Horizon College)"

Verwante presentaties


Ads door Google