De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Summatieve beoordeling BPV met behulp van STAR en een competentiemeter

Verwante presentaties


Presentatie over: "Summatieve beoordeling BPV met behulp van STAR en een competentiemeter"— Transcript van de presentatie:

1 Summatieve beoordeling BPV met behulp van STAR en een competentiemeter
Ank Smulders ROC Deltion en Suzanne von der Dunk Randstad HR Solutions Conferentie Btg ESB & I, 11 november 2008 Veldhoven

2 Inhoud: Samenwerking Deltion-Randstad
Examineren in de beroepspraktijk’ Beoordeling Knelpunten in de BPV Competenties op de arbeidsmarkt Aanpak pilot STAR en competentiemeter Resultaat en advies Vragen en discussie

3 Samenwerking Deltion Secretarieel en Randstad HRS
Uitgangspunten: optimale wisselwerking tussen de arbeidsmarkt (bedrijfsleven) en de school ‘Train-de-trainer’  ‘rugzak-voor-de-docent’

4 Activiteiten : Toetsing stageplaatsen (competentiegerichte BPV) 1e leerjaar m.b.v. beoordelingsmodel en 360 graden feedbackmeter : Scholing in het voeren van POP-begeleidingsgesprekken m.b.v. de STAR-techniek en beoordelen van de Assessments Samenstellen beoordelings-formulieren voor Assessments en PVB en medebeoordelen assessments 1e , 2e leerjaar en PVB. Coaching aan beoordelende docenten : Medebeoordeling van PvB. Pilot summatieve beoordeling BPV-plek. Inventarisatie en uiteindelijke beoordeling op de BPV-plek d.m.v. een STAR-gesprek en het gebruik van een competentiemeter. Advies uitrol pilot met het oog op praktische uitvoering door docenten.

5 MBO 2010; “Examinering in een zo realistisch mogelijke praktijksituatie”
De BPV is de meest uitgesproken onderwijsomgeving voor contextrijk beroepsonderwijs Doel: realiseren van de omschreven beroepscompetenties binnen het beroepsdomein. BPV zo vroeg mogelijk in de opleiding Grote rol voor begeleiding van de praktijkopleider en de docentbegeleider van het ROC Geaccrediteerde BPV-bedrijven

6 Uitgangspunten beoordeling
De vormen van beoordelen moeten valide, betrouwbaar en transparant zijn: Ter bevordering van het inzicht in het ontwikkelingsproces/voortgang van de deelnemer (formatieve toetsing). Ter vaststelling van de bereikte competenties (kerntaken en werkprocessen)(summatieve toetsing).

7 Voorbeeld beoordelingsformulier bij Assessments en BPV

8 Beoordeling BPV 3e Leerjaar
1e gesprek  vaststellen kerntaken en werkprocessen 2e gesprek  tussentijdse evaluatie 3e gesprek  BPV rapport, draaiboek, eindgesprek, STAR en inzet competentiemeter

9 Voorbeeld reflectieverslag

10 Knelpunten bij BPV Communicatie doel en inhoud van CGO bij het stagebedrijf Voorbereiding deelnemers op stage en begeleiding Overleg met het stagebedrijf over inhoud en vormgeving van de BPV Te weinig betrokkenheid van het (regionale) bedrijfsleven Bereikbaarheid van de docentbegeleider

11 Competenties in de beroepspraktijk
Ontwikkeling van competenties: * klantgerichtheid * samenwerken * initiatief * plannen & organiseren * flexibiliteit/aanpassingsvermogen * representativiteit * mondelinge communicatie * inzet/prestatievermogen flexibiliteit/aanpassingsvermogen in werktijden en werkplekken aansluiten bij cultuur bedrijf (representativiteit)

12 Aanpak pilot 2007-2008 BPV Inventarisatie stageplaatsen
Uitgangspunten voor toetsing Deelname pilot: 3 leerbedrijven (Gemeente Zwolle, Isala, Hogeschool Windesheim) 4 studenten Conclusie inventarisatie Beoordeling middels STAR en competentiemeter Inventarisatie stageplaatsen: Voldoet de werkplek Is er begeleiding Welke competenties kunnen tijdens de stage ontwikkeld worden? Uitgangspunten voor toetsing: kan de toetsing objectief worden uitgevoerd, Is het uit te voeren door docenten en niet te tijdrovend, Kan je het uitrollen voor alle leerlingen cq over meerdere opleidingen? Conclusie inventarisatie: Wisselende takenpakketten, werkomgeving, collega’s en werkdruk maken objectieve toetsing lastig Geen uniforme meetbare representatieve werksituatie Inzet van instrumenten STAR en competentiemeter bieden uitkomst

13 Voorbeeld STAR-gesprek

14 Voorbeeld competentiemeter

15 Voorbeeld resultaten

16 Beoordeling examenmix (1)

17 Beoordeling examenmix (2)

18 Advies HRS aan Deltion Uitrol pilot naar 3e leerjaar
Informatie stagebedrijf Tijdige en goede planning STAR gesprek en competentiemeter 1,5 uur voor eindgesprek door docent Uniforme beoordelingscriteria STAR training voor docenten Klankbordsessie examenmix Samenwerking Uitrol pilot naar 3e leerjaar én andere opleidingen die er aan toe zijn. Klankbordsessie examenmix; hoe ga je de verschillende onderdelen ‘wegen’ in de eindbeoordeling van de deelnemer.

19 Vragen….. Ank Smulders asmulders@deltion.nl 038 850 3315 06 253 21 420
Suzanne von der Dunk


Download ppt "Summatieve beoordeling BPV met behulp van STAR en een competentiemeter"

Verwante presentaties


Ads door Google