De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dienen en liefhebben Romeinen 12-15.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dienen en liefhebben Romeinen 12-15."— Transcript van de presentatie:

1 Dienen en liefhebben Romeinen 12-15

2 De overheid Romeinen 13:1-7 democratie dictatuur

3 Ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die over hem gesteld zijn, want er is geen gezag dan van God, en de gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld

4 Laat iedere ziel onderschikkend zijn aan de
superieure gevolmachtigden, want er is geen gevolmachtigde dan onder God, en die er zijn, zijn onder God gesteld

5 Sinds wanneer regeert mens over mens,
of: wanneer begon het menselijk bestuur?

6 Vergiet iemand het bloed van de mens,
Voorzeker, Ik zal vergelding eisen voor uw bloed, voor uw levens (zielen). Van de hand van alle dieren zal Ik vergelding eisen; ook van de hand van de mens, van de hand van ieders broeder, zal Ik vergelding eisen voor het leven (de ziel) van de mens. Vergiet iemand het bloed van de mens, door de mens zal diens bloed vergoten worden; want naar (in) het beeld van God heeft Hij de mens gemaakt. Genesis 9:5-7, hSV

7  zodat hij die zich verzet tegen het gezag, (de gevolmachtigde) tegen de instelling (het mandaat) van God ingaat, en wie daartegen ingaan, zullen over zichzelf een oordeel (gericht) halen Romeinen 13:2

8 Want voor de overheid (soevereiniteiten) hoeft men niet te vrezen, wanneer men goede werken doet, maar wel als men kwade werken doet. Wilt u nu van het gezag (de gevolmachtigde) niets te vrezen hebben, doe het goede en u zult er lof van ontvangen.

9 Soevereiniteiten Volmachten
Want in Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen. Kolossenzen 1:16 ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. Efeziërs 1:22 Soevereiniteiten Volmachten Krachten Heerschappijen Tronen

10 Zij is immers Gods dienares, u ten goede.

11 Als u echter kwaad doet, vrees dan, want zij draagt het zwaard niet zonder reden. Zij is namelijk Gods dienares, een wreekster tot straf (verontwaardiging) voor hem die het kwade doet.

12  Daarom is het nodig onderworpen (onderschikkend) te zijn, niet alleen omwille van de straf, maar ook omwille van het geweten.

13 Om die reden immers betaalt u ook belastingen
Om die reden immers betaalt u ook belastingen. Het zijn namelijk dienaars van God, die juist daarmee voortdurend bezig zijn.

14 Geef dus aan allen wat u verschuldigd bent: belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eer aan wie eer toekomt.


Download ppt "Dienen en liefhebben Romeinen 12-15."

Verwante presentaties


Ads door Google