De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De tong.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De tong."— Transcript van de presentatie:

1 De tong

2

3  In het begin was het woord en het woord was tot God en God was het woord. Dit was in het begin tot God; alle dingen zijn door het woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is. Johannes 1:1-3 / Genesis 1

4 wees niet te snel met uw mond… Prediker 5:1

5 ‘..en uw hart haaste zich niet om een woord voor het aangezicht van God uit te spreken; want God is in de hemel en jij bent op de aarde, laten daarom je woorden weinig worden..’ Prediker 5:1

6 want zoals de droom komt door veel bezigheid, zo komt de stem van een dwaas door veel woorden. Prediker 5:2

7 …laat ieder mens snel zijn om te horen…

8 …langzaam om te spreken, langzaam tot toorn…

9 want de toorn van een man werkt geen gerechtigheid voor God

10 ‘Laat niet zoveel van jullie leraars worden, mijn broeders, wetend, dat wij een groter gericht zullen krijgen’ Jakobus 3:1

11 ‘in toom houden’

12 wie in zijn spreken niet struikelt, is een volmaakt man, in staat zelfs zijn hele lichaam in toom te houden Jakobus 3:2

13 Als wij paarden de toom in de mond leggen, zodat zij ons gehoorzamen, kunnen wij ook hun hele lichaam besturen Jakobus 3:3

14 Zie, ook de schepen, ofschoon zij zo groot zijn en door sterke winden voortgedreven worden, worden door een zeer klein roer gestuurd, waarheen maar het believen van de stuurman wil.

15 Zo is ook de tong een klein lid …. en voert toch een hoge toon
Zo is ook de tong een klein lid ….. en voert toch een hoge toon. Zie, hoe weinig vuur een groot bos in brand steekt Jakobus 3:5

16 Er zijn er, wier gepraat werkt als dolksteken, maar de tong van de wijzen brengt genezing aan. Spreuken 12:18,19

17 de tong is een vuur

18 zij is de wereld van ongerechtigheid onder onze leden iets, dat het hele lichaam bezoedelt zet het wiel van onze afkomst in vlam en wordt zelf in vlam gezet door de gehenna Jakobus 3:6

19 dieren kun je bedwingen, maar de tong kan geen mens bedwingen….

20 onberekenbaar kwaad, vol dodelijk venijn

21 hun keel is een open graf met hun tong plegen zij bedrog addergif is onder hun lippen hun mond is van vloek en bitterheid vol

22 Medicijn: Gods genade in je hart

23 Laat het woord van Christus rijkelijk in jullie inwonen, in alle wijsheid julliezelf onderwijzend en vermanend; psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingend, met dankbaarheid in jullie hart tot God Kolossenzen 3:16 CV

24 …een ongehoorzaam en tegensprekend (antilego) volk…

25 ..worden wij gescholden, wij zegenen; worden wij vervolgd, wij verdragen; worden wij gelasterd, wij spreken aan 1 Corinthiërs 4:12

26 Onze Heer en Vader loven en de medemens vervloeken
Onze Heer en Vader loven en de medemens vervloeken? uit dezelfde mond zegen en vervloeking? het is niet nodig, mijn broeders, het zo te laten worden

27 Zoet en bitter water uit één bron?

28 waar het hart vol van is…

29 ‘Jullie woord zij altijd in genade, met zout gekruid, wetend hoe jullie eenieder moeten antwoorden’ Kolossenzen 4:6


Download ppt "De tong."

Verwante presentaties


Ads door Google