De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Christen God Relaties Geloof Werk Bidden Tijd Bijbellezen Geld kerk

Verwante presentaties


Presentatie over: "Christen God Relaties Geloof Werk Bidden Tijd Bijbellezen Geld kerk"— Transcript van de presentatie:

1 Christen God Relaties Geloof Werk Bidden Tijd Bijbellezen Geld kerk
Seksualiteit enz…

2 Leerling Bijbel lezen relaties werken kerk verkering bidden seks

3 Leerling Christen Bijbel lezen relaties werken verkering God Geloof
Bidden Bijbellezen kerk Relaties Werk Tijd Geld Seksualiteit enz… kerk bidden seks

4 Genesis 1:1 In het begin schiep God de hemel en de aarde.

5 Leerling Christen Bijbel lezen relaties werken verkering God Geloof
Bidden Bijbellezen kerk Relaties Werk Tijd Geld Seksualiteit enz… kerk bidden seks

6 Genesis 1:1 In het begin schiep God de hemel en de aarde. Psalm 24:1 Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft, de wereld en wie haar bewonen, Tien geboden Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. 

7 Matteüs 28:18-20 Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, … hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.  Efeze 1:10 Gods besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen, onder Christus.

8 2 Korinte 10:4-6 We maken iedere gedachte krijgsgevangene om haar aan Christus te onderwerpen en zullen op het moment dat u hem volledig gehoorzaam bent geworden, paraat staan om anderen voor hun ongehoorzaamheid te straffen. Kolossenzen 1:28  Hem verkondigen wij wanneer we iedereen waarschuwen en in alle wijsheid onderrichten, om iedereen tot volmaaktheid in Christus te brengen.

9 Romeinen 12:1-2 Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u.  U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.

10 Leerling Christen Bijbel lezen relaties werken verkering God Geloof
Bidden Bijbellezen kerk Relaties Werk Tijd Geld Seksualiteit enz… kerk bidden seks

11 Amos 5:21-24 Ik heb een afkeer van jullie feesten, ik wijs ze af, jullie samenkomsten verdraag ik niet.  Ik schep geen behagen in de brand- en graanoffers die jullie mij brengen; de vetgemeste beesten van jullie vredeoffers keur ik geen blik waardig.  Bespaar mij het geluid van jullie liederen; de klank van jullie harpen wil ik niet horen.  Laat liever het recht stromen als water, en de gerechtigheid als een altijd voortvloeiende beek.

12 Leerling Christen Bijbel lezen relaties werken verkering God Geloof
Bidden Bijbellezen kerk Relaties Werk Tijd Geld Seksualiteit enz… kerk bidden seks

13 Wat wíl je? Wat doe je?

14 Wat wíl je? Leerling Christen Bijbel lezen relaties werken verkering
God Geloof Bidden Bijbellezen kerk Relaties Werk Tijd Geld Seksualiteit enz… kerk bidden seks

15 Leerling tijd milieu geld dood Bijbel lezen relaties werken kerk
verkering bidden seks

16 Wat wíl je? Leerling Christen Bijbel lezen relaties werken verkering
God Geloof Bidden Bijbellezen kerk Relaties Werk Tijd Geld Seksualiteit enz… kerk bidden seks


Download ppt "Christen God Relaties Geloof Werk Bidden Tijd Bijbellezen Geld kerk"

Verwante presentaties


Ads door Google