De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Metamorfose door vernieuwing van inzicht

Verwante presentaties


Presentatie over: "Metamorfose door vernieuwing van inzicht"— Transcript van de presentatie:

1 Metamorfose door vernieuwing van inzicht

2 Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst. 2 En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene. Romeinen 12:1 en 2

3 wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken

4 wordt hervormd???

5 wordt hervormd metamorfoo Metamorfose

6 Metamorfose

7 …door de vernieuwing van uw denken…

8 …door vernieuwing van inzicht… Petrus Canisius

9 wie ons denken leidt en controleert, is degene die onze levens stuurt en controleert.

10 Met andere woorden, hoe we denken beïnvloedt hoe we ons voelen; hoe we ons voelen beïnvloedt onze verlangens; en onze verlangens brengen onze handelingen voort.

11 Vertrouw op de HERE met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Spreuken 3:5

12 Jesaja 55:8 Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen luidt het woord des HEREN.

13 Ef. 4:22 dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten, 23 dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken, 24 en de nieuwe mens aandoet, die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid.

14 Twee zonden: 1. Doen wat verkeerd is

15 Twee zonden: 2. Niet doen wat goed is

16 Twee trainingen: 1. Niet meer doen wat verkeerd is

17 Twee trainingen: 2. Oefenen in wat goed is

18 Veranderd leven: Motorboot

19 Veranderd leven: Vlot

20 Veranderd leven: Zeilboot

21 Ik geloof dat God wil dat alle mensen behouden worden…

22 ...daarom heb ik afgelopen maand nog met mensen over de Here God gesproken

23 Ik geloof dat God wil dat we voor de gemeente zorgen…

24 …daarom maak ik regelmatig de gemeentezaal schoon

25 Voor God is ieder mens gelijk en even belangrijk…

26 …(voor vrouwen): daarom ga ik naar alle babyshowers in de gemeente

27 God wil christenen op al hun wegen leiden…

28 …daarom bid ik voordat ik ga solliciteren en doe niet aan carrièreplanning

29 De Nederlandse maatschappij is door de paarse regeringen sterker van God afgedwaald…

30 …daarom ben ik gaan bidden hoe ik dat kan veranderen

31 De sociale nood in Nederland is zeer hoog…

32 …daarom ben ik bereid mijn huis, geld en tijd daarvoor in te zetten


Download ppt "Metamorfose door vernieuwing van inzicht"

Verwante presentaties


Ads door Google