De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zending vandaag Wat gaan we bespreken? Wat is mijn roeping?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zending vandaag Wat gaan we bespreken? Wat is mijn roeping?"— Transcript van de presentatie:

1 Zending vandaag Wat gaan we bespreken? Wat is mijn roeping?
Wat is zending? Wat is de roeping van de kerk? Wat is mijn roeping?

2 Wat hebben we de 1e keer ontdekt?
Zending vandaag Wat hebben we de 1e keer ontdekt? - God zendt - Zending hoort daarom bij het hart van God - Gods doel is, dat alle volken Hem zullen loven - We mogen van Hem genieten - Wij mogen ‘medewerkers van God’ zijn - Onze opdracht: Maak alle volken tot mijn leerlingen - Onze uitdaging: Hoe doe je dat dan?

3 Wat hebben we vorige keer ontdekt?
Zending vandaag Wat hebben we vorige keer ontdekt? Bewogenheid als drijfveer De kerk als Gods instrument De kerk mag de grote daden van God verkondigen -Pinksterfeest als het feest van de zending Het evangelie van Jezus verspreidt zich De stand van zaken: 2 miljard christenen De stand van zaken: zendelingen De stand van zaken: waar de kerk het hardste groeit Onze uitdaging: hoe kunnen wij deelhebben aan de wereldwijde beweging van Gods Geest?

4 Algemene en bijzondere roeping
3-5 Zending vandaag Algemene en bijzondere roeping Het verschil tussen het normale christelijke leven en de bijzondere roeping die God aan mensen geeft 2. De roeping van de kerk is om het evangelie uit te dragen. Die kerk bestaat uit mensen. 1 Petrus 2: 4,5 : ‘Voeg u bij Hem, bij de levende steen …en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn’

5 Je gaven inzetten is aan je roeping gehoor geven!
3-6 Zending vandaag Je gaven inzetten is aan je roeping gehoor geven! Wij mogen ons met onze gaven en talenten inzetten voor de opbouw van de gemeente en voor het uitvoeren van haar taak en roeping in de wereld door: 1. Bidden 2. Geven 3. Versterken 4. Dienen 5. Gaan

6 Zending vandaag 1. Bidden
3-7 Zending vandaag 1. Bidden Voor welke zendingswerkers of voor welk zendingsgebied kan ik concreet bidden? De Bijbel daagt ons uit in Lucas 11:9: ‘Vraag en er zal je geven worden’. PUSH! Hulpmiddelen: Informatie over werker en gebied, gebedskalender, gebedsboekjes, brieven van zendelingen Vormen: Tijdens stille tijd of aan tafel, samen met anderen in gebedsgroepje, tijdens diensten en bijeenkomsten Kracht van Gebed ..

7 Het geven van 10 % van je inkomen is een goed begin…
3-8 2. Geven Het geven van 10 % van je inkomen is een goed begin… God heeft de blijmoedige gever lief! Maleachi 3: 10: ‘Stel Mij maar eens op de proef- zegt de HEER van de hemelse machten. Breng alle tienden naar mijn voorraadkamer, zodat er voedsel in mijn tempel is, en zie dan of Ik niet de sluizen van de hemel voor jullie open en zegen in overvloed op jullie land laat neerdalen.’ Zending vandaag

8 Zending vandaag 3. Versterken Protestantse kerk (2004):
‘Lokale kerken elders in de wereld zijn verantwoordelijk voor getuigenis en dienst in hun samenleving. Kerkinactie werkt ondersteunend en stimulerend aan wat partners overzee al doen.’ Versterken van het werk dat al gedaan wordt.

9 Zending vandaag 4. Dienen
Voor elke werker aan het front zijn een aantal mensen actief op het thuisfront. Zendingscommissie / thuisfrontgroep Website beheer Praktische zaken regelen rond een verlof Visie bouwen in de plaatselijke gemeente

10 Zending vandaag 5. Gaan Romeinen 10 : 14
3-11 Zending vandaag 5. Gaan Romeinen 10 : 14 ‘Hoe kunnen ze in Hem geloven als ze niet over Hem hebben gehoord?’ Kort verband – 3 maanden tot een jaar – voor ouderen en jongeren, om te ontdekken wat God doet in deze wereld. Lang verband – 3 tot … jaar. De Protestantse kerk kijkt vooral waar personele ondersteuning, expertise en bemoediging vanuit Nederland op z’n plaats is.

11 Christenen elders in de wereld zijn bewogen over de kerk in Nederland.
3-12 Zending vandaag 6. Van dáár naar híer Christenen elders in de wereld zijn bewogen over de kerk in Nederland. We zenden zendelingen uit: van hier naar daar Maar er is ook een beweging van daar naar hier De zegen van de migrantenkerken Zendingswerk in Nederland

12 Zending vandaag Gespreksronde
3-13 Zending vandaag Gespreksronde Bidden voor de zending: op welke manier zouden wij dat kunnen doen? Hoe kunnen we het stimuleren? 2. Geven voor de zending: maar aan wie en hoe? Wat is het verschil tussen “geven’ en “offeren”? 3. Dienen voor de zending: Hoe functioneert de zendingscommissie? Welke uitdagingen liggen er? Welke taak zou daar voor mij kunnen liggen? 4. Gaan in de zending: Wat houdt u tegen? 5. Hoe kunnen we niet alleen geven, maar ook ontvangen in zendingswerk? Ziet u concrete manieren om contact te leggen met een gemeente elders in de wereld?

13 Lifestories en praktijk voorbeelden
3-14 Zending vandaag Lifestories en praktijk voorbeelden Groepsgesprek: Als u een van de genoemde mogelijkheden zou moeten kiezen om zelf bij betrokken te zijn, welke zou u dan uitkiezen als ideaal of als ´droom´ voor uw eigen leven en waarom? Hoe kunt u in uw gemeente verder gaan met het onderwerp ‘Zending’? Wat zou een volgende stap kunnen zijn na deze cursus?

14 3-15 Zending vandaag ‘Zij horen het Woord en aanvaarden heten dragen vrucht sommigen dertigvoudig,anderen zestigvoudigen weer anderen honderdvoudig’ Marcus 4: 20


Download ppt "Zending vandaag Wat gaan we bespreken? Wat is mijn roeping?"

Verwante presentaties


Ads door Google