De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2010 - 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2010 - 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2010 - 2011

2 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 2 Overzicht programma Zendingen van leerlingengegevens in het basisonderwijs: 1.Reglementering 2.Overzicht zendingen 3.Terugzendingen via (WEB)EDISON 4.Enkele aandachtspunten 5.Contactgegevens AgODi

3 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 3 Reglementering  Omzendbrief Zending van leerlingengegevens in het basisonderwijsZending van leerlingengegevens in het basisonderwijs BaO/2008/03 van 29/08/2008  Overzicht, contactgegevens, info in bijlagen…  Website www.ond.vlaanderen.bewww.ond.vlaanderen.be Wetwijs: “Z”

4 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 4 Overzicht zendingen  Aanwezigheden 3 de schooldag september  Inschrijvingen 1 ste schooldag oktober/februari  GON 1 ste schooldag van oktober  Problematische afwezigheden  Aanwezigheden kleuters  Concurrentieel vervoer

5 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 5 Aanwezigheden 3 de schooldag van september  Wie?  Alle scholen behalve type 5-scholen  Doel?  Leerplichtcontrole, kleuterparticipatie  Welke gegevens?  Identificatie  Aan- en afwezigheden eerste 3 schooldagen  Wanneer?  Binnen de 7 werkdagen na teldag

6 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 6 Inschrijvingen 1 ste schooldag oktober/februari  Wie?  Alle scholen behalve type 5-scholen  Doel?  Leerplichtcontrole  Financieringswet  Toekenning omkadering en toelagen  Welke gegevens?  Identificatie  Inschrijving  Leerlingenkenmerken  Wanneer?  Binnen de 7 werkdagen na teldag

7 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 7 Leerlingenkenmerken  Geïntegreerd in de zending van 1 ste schooldag oktober/februari  Gewoon onderwijs en BO (enkel types 1 en 3 voor de externen en semi-internen)  Kenmerken: - thuistaal - opleidingsniveau moeder - thuisloos en trekkende bevolking (enkel voor gewoon onderwijs)

8 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 8 GON 1 ste schooldag van oktober  Reglementering?  GON-omzendbrief GD/2003/05GON-omzendbrief GD/2003/05  Wie?  Scholen voor buitengewoon onderwijs met GON  Doel?  Toekenning van eenheden en toelagen  Welke gegevens?  Identificatie  Inschrijvingen  Type, aard handicap, aard integratie,…  Enkel leerlingen die recht hebben op GON-begeleiding  Wanneer  Binnen de 7 werkdagen na teldag

9 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 9 Problematische afwezigheden  Reglementering?  Omzendbrief Afwezigheden van leerlingen in het basisonderwijs BaO/2002/11Afwezigheden van leerlingen in het basisonderwijs BaO/2002/11  Wie?  Alle scholen met leerplichtigen  Doel?  Toekenning van schooltoelage en beleidsinformatie  Welke gegevens?  Identificatie  Inschrijving  Aantal B-codes  Data B-codes: 1 ste, 10 de en 30 ste halve dag  Werkwijze bij schoolverandering  Wanneer?  Bij 30 halve dagen B-code

10 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 10 Aanwezigheden kleuters  Wie?  Alle scholen met kleuterniveau  Doel?  Toekenning schooltoelage en beleidsinformatie  Welke gegevens?  Identificatie  Aantal halve dagen aanwezigheid  Enkel niet-leerplichtige kleuters  Werkwijze bij schoolverandering en uitschrijving  Wanneer?  Binnen de 7 werkdagen na teldag (laatste schooldag juni)

11 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 11 Concurrentieel vervoer  Wie?  Scholen in Vlaams-Brabant, Brussels Hoofdstedelijk gewest en aantal gemeenten  Doel?  Financieringswet  Welke leerlingen?  Regelmatige en georganiseerde ophaling vanuit Waals gewest  Wanneer?  Vóór 1 maart

12 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 12 Terugzendingen via (WEB)EDISON  Gestructureerd of niet-gestructureerd  Info i.v.m. verwerking:  Verwerkt  Verwerkt maar waarschuwende fouten  Niet verwerkt wegens fatale fouten

13 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 13 Terugzendingen via (WEB)EDISON  Info i.v.m. doorgestuurde gegevens:  Globale leerlingenaantallen  Gedetailleerde info  Aanvulling rijksregisternummers  half januari  eind mei  aankondiging exacte data via Schooldirect

14 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 14 Verwerking en foutmeldingen  Mogelijke oorzaken van waarschuwende fouten  fouten op naam met RRNR  onderwijs vorig schooljaar  Mogelijke oorzaken van fatale fouten  fouten op naam zonder RRNR  geslacht, geboortedatum,...  verplicht veld niet ingevuld  ongeldige nationaliteit

15 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 15 Enkele aandachtspunten  Rijksregisternummers  alle controles op basis van RRNR  Bisnummers  enkel als RRNR niet gevonden wordt  extra controle identificatiegegevens noodzakelijk!!!

16 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 16 Enkele aandachtspunten  Zending aanwezigheden kleuters Timing Kwaliteit van de gegevens

17 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 17 Contactgegevens AgODi E-mail: leerlingenzendingen.basisonderwijs@vlaanderen.beleerlingenzendingen.basisonderwijs@vlaanderen.be Gewoon onderwijs: Antwerpen:02 553 99 32 Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 02 553 92 17 Limburg:02 553 99 33 Oost-Vlaanderen:02 553 92 05 Vlaams-Brabant:02 553 92 17 West-Vlaanderen:02 553 93 87 Buitengewoon onderwijs:02 553 92 04


Download ppt "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2010 - 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google