De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 4 Een onderzoeksontwerp bepalen: het belang en de inbreng van onderzoeksfilosofieën, -methoden en -technieken Methoden en technieken van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 4 Een onderzoeksontwerp bepalen: het belang en de inbreng van onderzoeksfilosofieën, -methoden en -technieken Methoden en technieken van."— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 4 Een onderzoeksontwerp bepalen: het belang en de inbreng van onderzoeksfilosofieën, -methoden en -technieken Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

2 Het proces van een onderzoeksontwerp bepalen
Onderzoekskeuzes Onderzoeksmethoden Tijdshorizonten Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

3 Onderzoeksontwerp en -tactiek
De ‘ui’ van het onderzoeksproces Saunders et al. (2011) Figuur 4.1 De ‘ui’ van het onderzoeksproces

4 Onderzoeksontwerp Het onderwerp moet:
Duidelijke, op de onderzoeksvraag gebaseerde doelstellingen bevatten Gegevensbronnen specificeren Rekening houden met beperkingen en ethische vraagstukken Valide redenen geven voor het gekozen ontwerp Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

5 Classificatie van het onderzoeksdoel
Verkennend onderzoek Beschrijvende onderzoeken Verklarende onderzoeken Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

6 Onderzoeksmethoden (1)
Experiment Action research Grounded theory Enquête Etnografie Casestudy Archiefonderzoek Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

7 Onderzoeksmethoden (2)
Een experiment omvat: Definitie van een theoretische hypothese Een keuze van steekproeven uit bekende populaties Willekeurige toekenning van steekproeven Geplande wijziging of manipulatie Het meten van een klein aantal afhankelijke variabelen Controle van de overige variabelen Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

8 Onderzoeksmethoden (3)
Een klassiek experiment Saunders et al. (2011) Figuur 4.2 Een klassiek experiment

9 Onderzoeksmethoden (4)
De enquête: kenmerken Populair in het bedrijfsleven Wordt gezien als gezaghebbend Voor het verzamelen van kwantitatieve gegevens Gegevens kunnen kwantitatief worden geanalyseerd Steekproeven moeten representatief zijn Geeft de onderzoeker onafhankelijkheid Gestructureerde observatie en vraaggesprekken mogelijk Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

10 Onderzoeksmethoden (5)
De casestudy: kenmerken Goed beeld van real-life events Triangulatie van meerdere gegevensbronnen Er zijn vier casestudymethoden, gebaseerd op twee dimensies: Enkelvoudige versus meervoudige case Holistische versus ingebedde case Yin (2003) Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

11 Onderzoeksmethoden (6)
Action research: kenmerken Onderzoek IN actie – niet OVER actie Omvat mensen uit de praktijk De onderzoeker wordt onderdeel van de organisatie Bevordert verandering in de organisatie Kan twee focussen hebben (Schein, 1999): het doel van het onderzoek en de vereisten van de sponsor Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

12 Onderzoeksmethoden (7)
De action-researchspiraal Saunders et al. (2011) Figuur 4.3 De action-researchspiraal

13 Onderzoeksmethoden (8)
Grounded theory: kenmerken Theorie wordt opgebouwd door inductie en deductie Helpt gedrag te voorspellen en te verklaren Theorie wordt opgebouwd met gegevens uit observatie Interpreterend proces, geen logisch-deductief proces Gebaseerd op Suddaby (2006)

14 Onderzoeksmethoden (9)
Etnografie: kenmerken Gericht op het beschrijven en verklaren van de sociale omgeving van de onderzoeker Vindt plaats gedurende langere tijd Is naturalistisch Omvat uitgebreide observatie van deelnemers Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

15 Onderzoeksmethoden (10)
Archiefonderzoek: kenmerken Gebruikt administratieve documenten als belangrijkste gegevensbron Maakt aan het verleden gerelateerde onderzoeksvragen mogelijk Wordt beperkt door de aard en inhoud van de documenten Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

16 Onderzoeksmethoden (11)
De rol van de onderzoeker Kenmerken: Toegang is beter De onderzoeker kent de organisatie Heeft het nadeel van bekendheid met de organisatie De onderzoeker kan zich laten leiden door bepaalde aannames en opvattingen Deze dubbele rol vereist voorzichtigheid Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

17 Meerdere onderzoeksmethoden (1)
Onderzoekskeuzes Saunders et al. (2011) Figuur 4.4 Onderzoekskeuzes

18 Meerdere onderzoeksmethoden (2)
Redenen om meerdere methoden te gebruiken: (Schema 4.4 ) Triangulatie Facilitering Aanvulling Veralgemening Hulpmiddel bij de interpretatie Verschillende aspecten bestuderen Puzzel oplossen Bron: op basis van Bryman (2006) Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

19 Kies een geschikte tijdshorizon
Tijdshorizonten Kies een geschikte tijdshorizon Dwarsdoorsnedeonderzoek Longitudinaal onderzoek Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

20 Geloofwaardigheid van onderzoeksgegevens
Aandachtspunten Betrouwbaarheid Validiteit Generaliseerbaarheid Logische sprongen en verkeerde aannames Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

21 De ethiek van een onderzoeksontwerp
Onthoud: ‘Het onderzoeksontwerp mag de onderzoekswereld niet in verlegenheid of diskrediet brengen’ Overgenomen uit Saunders et al. (2009) Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

22 Samenvatting: hoofdstuk 4
Het onderzoeksontwerp verandert de onderzoeksvraag en -doelstellingen in een project waarin rekening wordt gehouden met: Methoden Keuzes Tijdshorizonten Onderzoeksprojecten kunnen gecategoriseerd worden als: Verkennend Beschrijvend Verklarend Onderzoeksprojecten kunnen het volgende zijn: Dwarsdoorsnede Longitudinaal Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

23 Samenvatting: hoofdstuk 4
Belangrijke aandachtspunten: Een enkel project kan meerdere onderzoeksmethoden omvatten De mogelijkheden van het gebruik van meerdere methoden De validiteit en betrouwbaarheid van de resultaten Toegang en ethische overwegingen Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens


Download ppt "Hoofdstuk 4 Een onderzoeksontwerp bepalen: het belang en de inbreng van onderzoeksfilosofieën, -methoden en -technieken Methoden en technieken van."

Verwante presentaties


Ads door Google